Investiciji v romska naselja

14.7.2012 | 07:40

Kočevje - Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič je včeraj podpisal dve pogodbi: za komunalno opremljanje do romskega naselja Trata VII, kjer v treh hišah in dveh brunaricah prebiva 23 ljudi, in za izgradnjo vodovoda in kanalizacije v romskem naselju Marof, kjer v hiši in petih barakah živi 29 ljudi.

Prvo investicijo, vredno 133.886 evrov, bo v celoti financiralo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvedlo pa jo bo podjetje Flopin, d.o.o., iz Novega mesta v sodelovanju s partnerjem Komunalnim podjetjem Ljubljana. Dela zajemajo izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda, postavitev javne razsvetljave, vgradnjo cevi za telekomunikacije ter rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste. Po pogodbi bodo z deli začeli po predložitvi bančne garancije, končati pa jih morajo do 20. septembra 2012.

Zaradi sofinanciranja države, ki bo prispevala 212.000 evrov, pa morajo do 20. septembra končati tudi drugo, 364.000 evrov vredno investicijo. Izvajalo jo bo podjetje Obnova, katere podizvajalec je Hydrovod Kočevje, obsega pa rekonstrukcijo in razširitev obstoječih komunalnih vodov, saj ti ne dopuščajo več novih priključitev.

M. L.-S.

Komentiraj prispevek