Kje bo danes in jutri motena oskrba z elektriko?

18.7.2012 | 07:00

Foto: arhiv DL

Metlika, Novo mesto - Metliško nadzorništvo Distribucijske enote Elektra Ljubljana za Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes, v sredo, 18. julija, od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Radoviči in TP Rakovec; od 10.30 do 11.30 odjemalcem na območju TP Nova gora pri Drašičih in od 11. do 14.30 na območju TP Bojanja vas, TP črpališče Bojanja vas, TP Radovica, TP Ostriž in TP Krašnji vrh.

Jutri, v četrtek, 19. julija, bodo imeli moteno oskrbo z električno energijo med 9. in 10. uro odjemalci na območju TP Bereča vas in TP Dragomlja vas, med 10. in 11. uro na območju TP Gor. Suhor.

Na območju nadzorništva Novo mesto bo ta dan prekinjena dobava elektrike od 5.30 do 9.30 na območju TP Šolski center 2, od 8.30 do 9.30 na območju TP Obrh, od 10. do 11. ure na območju TP Dom slovenskih pionirjev Dolenjske Topilce in med 7. in 8. uro na območju TP Valantičeva.

B. D. G.

Komentiraj prispevek