Po 20 letih na Mirni naprodaj več kot 20 parcel za gradnjo

25.8.2012 | 17:40

Roje

Mirna - Občina Mirna bo na oktobrski javni dražbi prodajala 22 parcel v skupni površini nekaj več kot 9500 kvadratnih metrov, ki so namenjene gradnji hiš – zraslo naj bi 12 individualnih in štiri atrijske hiše ter trije dvojčki. Zainteresirani kupci se morajo na dražbo prijaviti do 5. oktobra, so sporočili iz občine Mirna.

Javne dražbe, ki bo 10. oktobra, se lahko udeleži vsak, ki želi kupiti nepremičnino skladno s pogoji javnega razpisa. Dražitelji se morajo na javno dražbo prijaviti z oddajo prijavnice na posebnem obrazcu, označiti morajo za dražbo katerih parcel se prijavljajo in predložiti potrdila o plačilu varščine (10 odstotkov vrednosti izklicne cene za parcelo) za vsako od njih.

„Ocenjujemo, da bo z javno dražbo dosežen najboljši učinek. Parcele, za katere bo izražen interes po nakupu, bodo tako prodane vsaj po izklicni ceni, medtem ko bodo parcele, za katere se bo potegovalo več kupcev, lahko prodane po višji ceni. Ker se na Mirni zadnjih 20 let skoraj ni gradilo, seveda pričakujemo interes po nakupu, saj je tudi cena zemljišč relativno ugodna, tako da upamo, da bo prodanih čim več parcel,“ pravi v. d. direktorice občinske uprave občine Mirna Tanja Šinkovec in dodaja: „Prodaja zemljišč za proračun občine pomeni prihodek, vendar je dejansko višino zelo težko napovedati, saj ne vemo, kakšen bo končni interes potencialnih investitorjev. Če bi bile prodane vse parcele vsaj po izklicni ceni, bi to za proračun občine Mirna pomenilo približno 300 tisoč evrov.“

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo posamezna nepremičnina prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izklicno ceno v višini 30 evrov za kvadratni meter je določil cenilec in predstavlja realno vrednost na tej lokaciji. S prodajo pa na Mirni želijo spodbuditi stanovanjsko gradnjo, ki je v letih po osamosvojitvi povsem zamrla, saj gradbenih parcel skoraj ni bilo. Eden od korakov k investitorjem prijazni občini pa je tudi junija sprejeti odlok, ki določa, da bo investitor, ki bo imel na novogradnji celotno komunalno opremo, za kvadratni meter parcele plačal 4,718 evra in za kvadratni meter neto tlorisne površine 25,053 evra komunalnega prispevka, kar je 60 odstotkov niže od zneska v nekdanji skupni občini Trebnje.

Javni razpis za prodajo nepremičnin na zazidalnem kompleksu Roje IV je bil sicer minuli petek objavljen v Uradnem listu RS, vse podrobnosti pa so dostopne tudi na občinski spletni strani.

M. K.

Zvočni zapisi

Tanja Šinkovec o prodaji parcel na mirnskih Rojah

Komentiraj prispevek