Kako do Zoisove, kadrovske ali republiške štipendije

10.6.2008

Novo mesto - »Z novim šolskim letom se bo pristojnost odločanja o državnih štipendijah prenesla na centre za socialno delo, pristojnost odločanja o novih Zoisovih štipendijah pa na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Na območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje bodo sprejemali le še vloge »starih« Zoisovih štipendistov, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po dosedanjih predpisih, vendar samo do zaključka programa izobraževanja, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo,« pojasnjujejo na Svetovalnem središču Novo mesto.

O vlogi za državno štipendijo bo odločal center za socialno delo, na območju katerega ima kandidat svoje stalno prebivališče. Javni poziv kandidatom za državno in Zoisovo štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2008/09 bo objavljen v septembru, v naslednjih letih pa v juniju. V pozivu bodo točno navedeni pogoji, način vložitve vloge in dokumentacija, ki jo mora kandidat predložiti skupaj z vlogo.

Kandidati za državno štipendijo lahko podajo vlogo na katerikoli center za socialno delo, vendar priporočajo, da oddate vlogo na center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče zaradi hitrejše razrešitve vloge.

Spremembe pa so tudi na področju Zoisovih štipendij. Novi zakon o štipendiranju namreč postavlja nova merila in postopek za dodelitev Zoisove štipendije. Največja novost je ta, da šole oz. izobraževalni zavodi niso več pristojni za predlaganje kandidatov za Zoisove štipendije, ampak je to pravica, ki jo uveljavljajo kandidati sami.

Pri kadrovskih štipendijah obstajata dve obliki, in sicer neposredne kadrovske štipendije, ki jih objavljajo delodajalci v skupnem razpisu, in posredne kadrovske štipendije v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, ki jo bo v naši regiji razpisal Razvojni center Novo mesto.

Neposredne kadrovske štipendije Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij so že objavljene na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si/kadrovske). Študentje in dijaki lahko sami vstopite v stik z delodajalcem, ki je posamezno potrebo objavil, oziroma jim pošljete prošnjo za dodelitev kadrovske štipendije.

Več o pogojih, po katerih lahko posameznik pridobi štipendijo, in o ostale informacije lahko dobite v Svetovalnem središču Novo mesto. Najdete jih v prostorih RICa, na Ljubljanski 28 v Novem mestu ali na tel. št. 07/393-45-52, 031-701-191. V okviru Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki se financira iz evropskih socialnih skladov, so tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Ljudski knjižnici Metlika, Občini Žužemberk in v Ljudski univerzi Kočevje, kjer so dosegljivi na tel. št. 01 893 82 72.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava