Župani in občinski svetniki nič več v parlament?

4.11.2009 | 14:50

Ljubljana - Večina članov mandatno-volilne komisije je na današnji seji podprla predlagano nezdružljivost poslanske in županske funkcije. Prepoved istočasnega opravljanja funkcij je sicer komisija razširila tako, da poslanci ne bi več mogli opravljati nobene funkcije v organih lokalnih skupnosti, niti kot člani občinskih svetov.

Predlog novele zakona o poslancih, po katerem bi bili funkcija župana oz. podžupana in funkcija poslanca nezdružljivi, so v parlamentarno proceduro vložili vodje koalicijskih poslanskih skupin Zares, SD, DeSUS in LDS. Predlog, ki bi se začel uporabljati po naslednjih parlamentarnih volitvah, po navedbah predlagateljev sledi ustavnima načeloma delitve oblasti ter neodvisnosti in samostojnosti lokalne samouprave.

Prvotni predlog je sicer predvideval le nezdružljivost poslanske in županske oz. podžupanske funkcije, a je mandatno-volilna komisija prepoved istočasnega opravljanja funkcij razširila. V skladu s sprejetim dopolnilom namreč poslanec ne bo smel opravljati nobene funkcije v organih lokalnih skupnosti, tako tudi ne bo mogel biti nepoklicni župan ali občinski svetnik.

Kot je pojasnila prvopodpisana pod predlog, vodja poslanske skupine Zaresa Cveta Zalokar Oražem, gre pri združljivosti poslanske in županske funkcije za neke vrste anomalijo v pravnem sistemu. Poslanka sicer ugotavlja, da ima istočasno opravljanje obeh funkcij pozitivne in negativne plati, a meni, da bi nezdružljivost prinesla bistveno več pozitivnih učinkov kot pa njena zavrnitev.

Zalokar Oražmova med drugim poudarja, da z istočasnim opravljanjem funkcij prihaja do diskriminacije pri dostopnosti do državne ravni, saj je ta omogočena le redkim lokalnim skupnostim. Sama bi si poleg tega želela širšega zastopanja lokalnih skupnosti, medtem ko poslanci-župani delujejo predvsem "ozko lokalistično", ugotavlja. Meni še, da je treba funkcijo poslancev očisti vseh dodatnih funkcij in jo omejiti izključno na to delo, kar bi okrepilo tudi njihov ugled.

Poslanka je še napovedala, da bo koalicija, če bodo predlagane spremembe sprejete, znova vložila predlog, po katerem bi bila poslanska funkcija nezdružljiva tudi z vsemi drugimi, dopustili bi le redno profesuro na fakultetah.

SDS: Populizem in nedoslednost

Ivan Grill

Člani mandatno-volilne komisije so imeli o predlogu različna mnenja. Andrej Vizjak (SDS) je denimo ocenil, da gre pri predlogu za vse prej kot željo po ureditvi vprašanja, pač pa za "politično akcijo" predlagateljev. Predlog se mu zdi izjemno nedosleden, saj ne govori o merilih za "očiščenje" poslanske funkcije, poleg tega pa zavira razvoj nekaterih lokalnih okolij.

Vizjaku se je predlog zdel še posebej krivičen do majhnih občin, zato bi nezdružljivost omejil le na župane največjih občin. Predlagal je dopolnilo, po katerem bi bili nezdružljivi le funkcija poslanca in župana mestne občine, kar pa je večina članov komisije zavrnila.

Predlogu je nasprotoval tudi Ivan Grill (SDS), sicer novomeški podžupan, ki meni, da gre za politično kalkulacijo in "zganjanje populizma". Vprašanje konflikta interesov bi bilo treba po njegovem mnenju rešiti sistemsko in celovito.

Kot je za Dolenjski list povedal Grill, sam načeloma ni povsem proti nezdružljivosti funkcij, a bi to morali urediti v okviru zakona o lokalni samoupravi, saj je županska funkcija v konfliktu interesov še s celo vrsto drugih položajev, od direktovanja v lastnem podjetju, članstvu v nadzornih svetih, članstvu v državnem svetu in še kaj.

SLS: Najprej pokrajine potem ločevanje funkcij

Franc Bogovič

Jakob Presečnik (SLS) se je sicer strinjal, da združljivost funkcij v trenutni ureditvi ni najbolj optimalna, a bi bilo po njegovem mnenju ta problem treba razrešiti skupaj z uvedbo pokrajin. Zato je predlagal ugotovitev, da predlog trenutno ni primeren za nadaljnjo obravnavo, da pa je vprašanje treba rešiti skupaj s paketom pokrajinske zakonodaje.

Kot je za Dolenjski list povedal krški župan in poslanec SLS Franc Bogovič, so župani še zadnji branik lokalnih interesov v državnem zboru. Ločitev funkcij bi bila po njegovem smiselna šele po uvedbi pokrajin, ki bodo prevzele skrb za regijske in lokalne interese,  predlagana ločitev funkcij pa bi zgolj vodila v še večjo centralizacijo države.

SD za ločitev, Brunskoletova in Veber proti

Spremembo zakona je podprla Darja Lavtižar Bebler (SD), ki je opozorila, da gre pri združljivosti obeh funkcij za veliko anomalijo v našem sistemu. Po njenih besedah je očitno, da so nekateri poslanci-župani v privilegiranem položaju, saj lahko uveljavljajo lokalne interese na državni ravni. Opozorila je še, da so lokalni interesi že zastopani v državnem svetu, "za katerega nekateri pozabljajo, da je drugi dom parlamenta".

Tudi Miran Potrč (SD) predlog načeloma podpira, a njegov sprejem po njegovem mnenju ne bo tako enostaven. "Ob načelnem govorjenju bo pri marsikomu prevladal kakšen drugi interes," je prepričan. Sam je bil sicer, kot je dejal, vedno prepričan, da funkciji nista združljivi, in sicer zaradi povezave izvršilne in zakonodajne veje oblasti, možnosti kolizije interesov ter neenakopravnega položaja občin.

Renata Brunskole

Kot je za naš spletni portal povedala metliška županja Renata Brunskole, sicer poslanka SD, sama ne bo podprla predloga, saj prav župani-poslanci pomenijo decentralizacijo odločanja.

Janko Veber

Podobno je menil tudi župan Kočevja in poslanec SD Janko Veber, ki nam je povedal, da trenutna zakonodaja po njegovem mnenju ne potrebuje sprememb, opozarja pa, da se za razlago ločevanja županske in poslanske funkcije skriva pobuda, ki naj bi jo že pripravili na ministrstvu za javno upravo, o ukinitvi volilnih okrajev. "To bi pomenilo še večjo centralizacijo, saj bi bili kandidati za poslance dejansko izvoljivih le v večjih mestih posamezne volilne enote, kar je slabo za manjše kraje."

STA/B.B.

Komentarji (1)

4.11.2009Oceniojl 
Državne jasli se bodo za nekatere pač ukinile...

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava