Okrogla miza: Uporabniki slovenistike, Škrabčeva domačija Hrovača

27.11.2009 | 18:00

Vabljeni na okroglo mizo Uporabniki slovenistike, ki se bo odvijala v okviru 28. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja v skednju Škrabčeve domačije v petek, 27. novembra 2009, ob 18. uri.

Na njej bodo sodelovali red. prof. dr. Marko Stabej (profesor na Oddelku za slovenistiko FF UL), Drago Bajt (kritik pravopisov, esejast, publicist…),  Marko Trobevšek (profesor slovenščine na srednji šoli), Darja Erbič (Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve) in Ranka Ivelja (novinarka pri Dnevniku).

***

Ustanova patra Stanislava Škrabca bo gostiteljica okrogle z naslovom Uporabniki Slovenistike, ki se bo odvila v okviru 28. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja, ki bo potekal od 26. do 28. novembra 2009 na Univerze v Ljubljani v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Simpozija z naslovno temo Infrastruktura slovenščine in slovenistike se bo udeležilo 70 udeležencev iz 9 držav – Slovenije, Avstrije, Srbije, Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Rusije, Slovaške, Poljske, in predstavilo 65 referatov.