Letos ocenjevali tudi najlepše kozolce

21.8.2012 | 16:10

Šentjernej - Občina Šentjernej je skupaj s Turističnim društvom Šentjernej, TD Vrhpolje in TD Zvon Gradišče tudi letos organizirala ocenjevanje zunanje urejenosti hiš z okolico, najlepših kozolcev ter najlepše vasi v občini Šentjernej za leto 2012. Sinoči je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala razglasitev.

Kot pravi Anita Pavlovič iz občinske uprave, je namen ocenjevanja prispevati k večjemu trajnostnemu razvoju, urejenemu in zdravemu okolju občine, k večji turistični privlačnosti vasi, učinkovitejši promociji občine ter k razvoju turistične in ekološke zavesti vsakega posameznika.

Do sedaj, vse od leta 2010, ko je potekalo prvo ocenjevanje v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, je komisija ocenjevala že balkone, gasilske domove, vasi in kmetije. V letošnjem letu pa so dali poudarek kozolcem kot slovenski arhitekturni posebnosti. Podelili so 24 priznanj za najlepše kozolce.

Poleg ocenjevanja kozolcev je letos potekalo tudi ocenjevanje hiš z okolico, pa ne čisto navadnih hiš, temveč starejših hiš, takih z daljšo tradicijo, ki so še ohranjene. Tri priznanja za lepe starejše hiše so prejeli: družina Podboj iz Mihovega, družina Berdik z Velikega Bana ter Družina Drnovšek iz vasi Zameško.

Priznanje za najlepše urejeno vas v občini Šentjernej sta skupaj prejeli vasi Gorenje in Dolenje Gradišče. Prebivalci zmagovalnih vasi so lepo uredili tudi odrsko sceno na prireditvi.

Dogodek je popestrilo petje Vinogradniškega okteta ter pridne kmečke žene, članice Društva kmetic Šentjernej, ki poleg tega, da vedno skrbijo za peko šentjernejskih dobrot, rade tudi zapojejo. O kozolcih je spletel nekaj misli tudi ljudski pesnik Jože Grgovič. Na harmoniko je zaigral Matej Kastelic iz Polhovice. Zaplesala sta Žan Abram iz Ostroga in Vika Lisec iz Leskovca pri Krškem.

Besedilo: L. Markelj, foto: MEGAfoto Hočevar

Galerija

Komentiraj prispevek