Za delnico Ljubljanskih mlekarn ponujajo 6,50 evra

20.9.2012 | 08:30

Foto: BDG

Ljubljana, Novo mesto - Družba Mlekodel je v svojem imenu ter imenu Deželne banke Slovenije (DBS) in zadrug včeraj na spletnih straneh Ljubljanske borze in v časniku Finance objavila ponudbo za prevzem Ljubljanskih mlekarn. Morebiten prevzem mlekarn je še posebej pomemben za pridelovalce mleka z našega območja, ki v veliki meri oskrbujejo prav to mlekarno.

Prevzemniki za delnico mlekarn ponujajo 6,50 evra, ponudba pa velja od 20. septembra do 19. oktobra do 12. ure, razen če se bo njena veljavnost podaljšala skladno z zakonom.

"Prevzemniki ocenjujemo, da z uspešnim prevzemom lahko zagotovimo dolgoročno stabilnost razmerij na trgih pridelave in predelave mleka, ki so med najpomembnejšimi kmetijskimi oziroma živilskimi panogami v evropskem prostoru," so včeraj popoldne sporočili iz Mlekodela. V družbi so prepričani, da bodo na ta način tudi potrošniku lahko zagotovili trajno in kakovostno ponudbo mleka in mlečnih izdelkov, pridelanih v domačem okolju.

"S prevzemom želimo zagotoviti optimalne pogoje za dolgoročen razvoj prevzete družbe, da bo le ta lahko uspešno nastopala in bila konkurenčna na globalnem trgu," še zagotavljajo v družbi. Prevzemniki bodo o podrobnostih spregovorili na petkovi novinarski konferenci v Ljubljani.

Prevzemna ponudba se nanaša na 4.381.933 prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe, zmanjšano za 1.400.785 delnic (31,97 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe), ki so že v lasti prevzemnikov. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 2.981.148 delnic ciljne družbe.

Prevzemniki ponujajo plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponujajo za delnico, znaša 6,50 evra. Prevzemna ponudba se bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

V prevzemu Ljubljanskih mlekarn poleg družb Mlekodel in DBS sodelujejo zadruge, med njimi tudi Zadružna zveza Slovenije in številne zadruge z našega območja: KZ Trebnje, KZ Brežice, KZ Stična, KGZ Ribnica, KGZ Litija, KZ Krško, KZ Bohor, Koprivnica, KZ Sevnica, KZ Metlika in KZ Krka.

STA/BDG

Komentiraj prispevek