Osrednja prireditev ob občinskem prazniku Občine Kočevje, Šeškov dom Kočevje

3.10.2013 | 19:00

Občina Kočevje občinski praznik praznuje 3. oktobra na spomin ob zasedanju Zbora odposlancev, ki je potekalo v Kočevju od 1. do 3. oktobra 1943 v takratnem Sokolskem domu. Zbor odposlancev slovenskega naroda je bil prvo neposredno izvoljeno telo oziroma predstavništvo nekega naroda v vojnih razmerah, prvo v celi Evropi. S svojimi sklepi in odločitvami je uzakonil narodno oblast na slovenskih tleh in izvolil njeno najvišje predstavništvo Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO), prvi slovenski partizanski parlament. Z razglasitvijo slovenske državnosti, z oblikovanjem prvega slovenskega parlamenta, je slovenski narod končno dobil vse oznake državnopravnega subjekta, moderne nacije, in to v Kočevju.

Vsa leta Občina Kočevje praznuje svoj občinski praznik 3. oktobra z osrednjo prireditvijo, ki smo jo poimenovali »Tu, kjer sem doma«. Je nadvse slavnostna in z njo obeležujemo največji praznik v občini, saj takrat podelimo najvišja Občinska priznanja in imenujemo častnega občana Občine Kočevje.

Osrednji govornik na prireditvi je župan Občine Kočevje, vendar letos izjemoma predajamo besedo tudi gospodu Bogdanu Osolniku, še živečemu predsedujočemu Zbora odposlancev leta 1943, ki bo v isti dvorani, na istem odru, istega večera čez natanko 70. let spregovoril zbranim občanom.

Osrednja prireditev bo danes v četrtek 3. oktobra 2013 ob 19. uri v Šeškovem domu (nekdaj Sokolski dom).