30 let skrbi za kulturno dediščino

5.12.2013 | 11:50

Novomeški župan se je fotografiral z vsemi dosedanjimi direktorji novomeškega zavoda in njenim neformalnim ustanoviteljem dr. Marjanom Ravbarjem. (Foto: I. Vidmar)

ZVKD je z razstavo predstavil svoje delo.

O pomembnosti varovanja kulturne dediščine je govorila tudi direktorica direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V gradu Grm so sinoči odprli razstavo 30 let Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu – 30 let v dobro dediščine in predstavili knjigo z istim naslovom.

Novomeški zavod za varstvo kulturne dediščine je bil ustanovljen leta 1983 na temelju zakona, ki je bil sprejet dve leti prej. Temeljno poslanstvo zavoda je poskrbeti, da se tisto, kar je vrednega ostalo od naših prednikov, ohraniti zanamcem.

Sedanji direktor novomeške območne enote zavoda dr. Robert Peskar je ob odprtju razstave dejal, da bi lahko na njej predstavili tridesetletno zgodovino zavoda, a so se raje odločili, da bodo na njej predstavili svoje delo, da bodo predstavili tiste stavbe in objekte ter predmete, za katere so najbolj ponosni, da jim jih je uspelo obnoviti ali prenoviti v skladu s stroko in so tako danes pomembne priče življenja v preteklosti.

Novomeška območna enota s svojo dejavnostjo skrbi za kulturno dediščino v šestnajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občinah.

"Čeprav je predmet zavodovega dela preteklost in njene materialne ostaline, pa so cilji njegovega delovanja zazrti predvsem v prihodnost. Zato je zadnje poglavje razstave namenjeno tudi izzivom prihodnosti. Med te npr. sodijo nadaljevanje poslanstva doslej naštetih nalog, za kar bo potrebna vsaj takšna kadrovska zasedba kot doslej," je med drugim v govoru ob odprtju razstave povedal direktor dr. Robert Peskar in kot poseben izziv predstavil prenovo gradu Grm, kjer je zavod dobil prostore ob selitvi kmetijske šole pod Trško goro, in so zanjo že pripravili konservatorski načrt, s katerim želijo grad ne le obnoviti za lastne potrebe, ampak ga pomembno vpeti v življenje mesta in na široko odpreti vrata kulturnim in drugim prireditvam.

Za očeta novomeškega zavoda sicer velja dr. Marjan Ravbar, ki je že leta 1980 v okviru Zavoda za družbeno planiranje organiziral službo za varovanje narave in kulturne dediščine, iz katere je leta 1983 nastal samostojen zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine (ZVNKD), njene ustanoviteljice pa so bile občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Brežice in Metlika.

ZVNKD se je leta 1999 razdelil na zavod za varstvo narave in zavod za varstvo kulturne dediščine. Prvi direktor zavoda je bil arhitekt Jovo Grobovšek, njegov naslednik arheolog Danilo Breščak, danes pa območno enoto republiškega zavoda kot rečeno vodi dr. Robert Peskar.

I. V.

Galerija

Komentiraj prispevek