Macedonijev štab zavrača očitke o nepravilnostih na URS

14.10.2014 | 14:05

Gregor Macedoni (Foto. B. B.)

Novo mesto - Tudi v volilnem štabu županskega kandidata Gregorja Macedonija so se danes odzvali na javni poziv Solidarnosti o etičnem kodeksu in komentirali zadnji primer nepotizma v Cerodu. Ob tem so zavrnili tudi vsa namigovanja, ki jih je na račun Macedonijevega delovanja v svetu zavoda URS izpostavil volilni štab Milene Kramar Zupan.

»Volilni štab sokandidatke tako ob konkretni temi oz. novem primeru nepotizma v krogih njihovega zavezništva odgovarja z očitki, ki jih je prvi izrekel njihov koalicijski svetnik na majski seji Občinskega sveta. Že takrat je bilo poudarjeno, da gre za lažne obdolžitve in zato je Gregor Macedoni proti izvrševalcu takratne medijske diskreditacije vložil kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Zato lahko samo ponovimo, kar je zapisano v ovadbi, da je očitek o financiranju volilne kampanje iz sredstev URS laž, ki nima nobene osnove,« menijo v Macedonijevem štabu.

Hkrati zavračajo tudi vsakršno odgovornost njihovega županskega kandidata kot predsednika sveta zavoda URS glede samega delovanja URS in dodajajo, da na URS-u nobena obtožba ni bila dokazana: »Vse državne inštitucije, ki so nadzorovale porabo pridobljenih evropskih sredstev v višini skoraj 500.000 EUR, so izvedbo potrdile kot ustrezno in zakonito!«

Glede poziva Solidarnosti k bolj transparentnemu in etičnemu delovanju nosilcev (lokalnih) javnih funkcij pa tudi v štabu neodvisnega kandidata poudarjajo, da so k temu zavezani že s t.i. Deklaracijo iniciative Novo mesto 2020.

» Hkrati lahko javno povemo, da nimamo sklenjenega nobenega predvolilnega dogovora ali koalicije, ker verjamemo, da je izvolitev župana dogovor med volivci in županskim kandidatom in ne med strankami in županskim kandidatom. Vsakršno pretvorbo politične moči v zasebne interese ostro zavračamo in zagotavljamo, da bo naše delovanje drugačno kot dosedanja praksa.«

Obe izjavi v nadaljevanju navajamo v celoti

ODZIV NA ODZIV VOLILNEGA ŠTABA MAVRIČNE KOALICIJE

V volilnem štabu Gregorja Macedonija z obžalovanjem ugotavljamo, da se javne žaljive obdolžitve in obrekovanja nadaljujejo. Volilni štab sokandidatke tako ob konkretni temi oz. novem primeru nepotizma v krogih njihovega zavezništva odgovarja z očitki, ki jih je prvi izrekel njihov koalicijski svetnik na majski seji Občinskega sveta. Že takrat je bilo poudarjeno, da gre za lažne obdolžitve in zato je Gregor Macedoni proti izvrševalcu takratne medijske diskreditacije vložil kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Zato lahko samo ponovimo, kar je zapisano v ovadbi, da je očitek o financiranju volilne kampanje iz sredstev URS laž, ki nima nobene osnove.

Enaka vsebina se je ponovno pojavila v najbolj branem slovenskem dnevniku neposredno pred prvim krogom volitev, ko je bil ta časopis v krajih novomeške občine v okolici Novega mesta brezplačno razdeljen v vsa gospodinjstva. O naročnikih in plačnikih tovrstnega nenaključnega medijskega pogroma si lahko mislimo svoje.

Prav tako so smešni očitki, ki odgovornost za vodenje javnega zavoda pripisujejo Svetu zavoda, katerega član je bil Gregor Macedoni. Očitek je enak, kot da smo občani krivi, da je župan podpisal škodljivo pogodbo o najemu RIC. Vodenje zavoda je v rokah poslovodstva in izvedba projekta ni bila nikoli predmet odločitev Sveta zavoda. Prav tako pa do danes ni znana niti ena ugotovitev kateregakoli organa, da je bilo z izvedbo projekta, ki ga navaja volilni štab sokandidatke, kršen katerikoli predpis. Vse državne inštitucije, ki so nadzorovale porabo pridobljenih evropskih sredstev v višini skoraj 500.000 EUR, so izvedbo potrdile kot ustrezno in zakonito!

Univerzitetno in raziskovalno središče (URS) je v dobrih 7 letih obstoja doseglo velike rezultate. Novo mesto je spomladi letos po ustanovljenih 3 fakultetah in eni visoki šoli izpolnilo pogoje za ustanovitev Univerze v Novem mestu. Fakultete in visoka šola so v teh letih zagotovile skoraj 50 novih zaposlitev in pridobile več kot 8 milijonov evrov državnega in evropskega denarja, kar je 7x več kot je v razvoj visokega šolstva v Novem mestu v tem času vložila novomeška občina.

V volilnem štabu Gregorja Macedonija bomo še naprej vztrajali na predstavljanju razvojnega programa in vztrajamo na nujnosti sprememb v delovanju novomeške občine. Pričakovali smo, da bodo posamezniki, ki so nosilci sedanjih privilegijev, z vsemi silami delali za to, da se nič ne spremeni. Kljub napadom, ki se bodo najverjetneje še nadaljevali, bomo vztrajali in brezkompromisno zahtevali, da se sedanja škodljiva praksa prekine.

Volilni štab Gregorja Macedonija

ODZIV NA POZIV STRANKE SOLIDARNOST Z DNE 13. 10. 2014

Županski kandidat Gregor Macedoni z ogorčenjem sprejema vest, da se negativna praksa zadnjih let nadaljuje tudi v dneh neposredno po volitvah v Občinski svet. Če je navedena informacija o zaposlitvi sorodnika vidnega člana dosedanje koalicije v podjetju, ki ga vodi, resnična, je s tem na simbolni način pokazal koliko so vredne besede članov t.i. »mavrične« koalicije. Na žalost je zadnjih 8 let edina stalnica sklenjenih koalicijskih pogodb popolna realizacija njihovega kadrovskega dela.

Županski kandidat ima v svojem programu (Deklaracija Iniciative Novo mesto 2020) zapisano:

1. Delo javnih funkcionarjev mora biti častno in odgovorno. Zavračamo politične kompromise v škodo občanov in politični karierizem.

2. Za javne funkcionarje, uslužbence občinske javne uprave in zaposlene v občinskih javnih zavodih in podjetjih mora veljati ničelna toleranca do podkupovanja, korupcije in prevar.

3. Javni funkcionarji, uslužbenci občinske javne uprave in zaposleni v občinskih javnih zavodih in podjetjih morajo delovati v dobro širše skupnosti. Vsako delovanje za korist posameznikov ali interesnih skupin je nedopustno.

4. Občinske funkcije in ključna delovna mesta morajo zasedati posamezniki, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami omogočajo najboljše delovanje občine, javnih zavodov in podjetij. Zaposlovanje ali vzdrževanje delovnega razmerja kot oblika omogočanja osebnih koristi na račun občanov je nedopustno.

Iz navedenih točk jasno sledi, da kot neprimerno zavračamo zaposlovanje ožjih družinskih članov s strani poslovodstva. Hkrati lahko javno povemo, da nimamo sklenjenega nobenega predvolilnega dogovora ali koalicije, ker verjamemo, da je izvolitev župana dogovor med volivci in županskim kandidatom in ne med strankami in županskim kandidatom. Vsakršno pretvorbo politične moči v zasebne interese ostro zavračamo in zagotavljamo, da bo naše delovanje drugačno kot dosedanja praksa.

Volilni štab Gregorja Macedonija

M. M.

Komentarji (60)

14.10.2014Oceniblabla 
Zelo medlo so se odzvali.... Le zakaj.
14.10.2014Oceni500.000 € 
500.000 € Za kaj že ? Tudi jaz bi bila predsednica sveta URSa
14.10.2014–1   (0)   (1)   OceniGregor 
Glede na to, da je za vsako volilno kampanjo potrebno oddati poročilo tudi na računsko sodišče, ki javno objavi poročilo glede kampanje, bi Kuljaj oziroma volilni štab mavričnih moral objaviti poročilo računskega sodišča, iz katerih bi bile razvidne te navedbe. Vendar mavrični očitno ne izbirajo metod za blatenje v upanju da bo mavrična karavana po volitvah korakala naprej.
14.10.2014OceniGlavni trg, Situla 
Če se prav spomnim poročil v medijih je občinski svet na več sejah obravnaval Macedonijev predlog za privilegije podjetju Situla. Sedaj pa izvem, da je Macedoni lastnik Situle. G Macedonija prosim, če to drži ?
14.10.2014–1   (0)   (1)   OceniGregor 
Da imajo mavrični neizmerno medijsko podporo je bilo razvidno tudi iz poročanja POP TV, 2 ure pred volilnim molkom, ko so objavili rezultate domnevne ankete, ki naj bi nakazovala več kot 20 % prednost mavrične kandidatke, medtem ko o konkurenčnih kandidatih praktično ni bilo besed.
14.10.2014OceniGoran 
Naj pomagam uredništvu ... tukaj je nadaljevanje odziva v celoti: ........ Univerzitetno in raziskovalno središče (URS) je v dobrih 7 letih obstoja doseglo velike rezultate. Novo mesto je spomladi letos po ustanovljenih 3 fakultetah in eni visoki šoli izpolnilo pogoje za ustanovitev Univerze v Novem mestu. Fakultete in visoka šola so v teh letih zagotovile skoraj 50 novih zaposlitev in pridobile več kot 8 milijonov evrov državnega in evropskega denarja, kar je 7x več kot je v razvoj visokega šolstva v Novem mestu v tem času vložila novomeška občina. V volilnem štabu Gregorja Macedonija bomo še naprej vztrajali na predstavljanju razvojnega programa in vztrajamo na nujnosti sprememb v delovanju novomeške občine. Pričakovali smo, da bodo posamezniki, ki so nosilci sedanjih privilegijev, z vsemi silami delali za to, da se nič ne spremeni. Kljub napadom, ki se bodo najverjetneje še nadaljevali, bomo vztrajali in brezkompromisno zahtevali, da se sedanja škodljiva praksa prekine. Volilni štab Gregorja Macedonija
14.10.2014OceniGlavni trg, Situla 
g. Goran, kot razumem ne želite odgovarjati na vprašanja o Sitului, Gogi, Trimu, LokalPatruotu in privilegijih za katere se je prizadeval občinski svetnik Gregor Macedoni ?
14.10.2014—   (1)   (1)   Ocenijaka 
Goran, problem je, ker te šole vodijo politično odvisni od SDS, kar pomeni, da je politična neodvisnost GM zelo pod vprašajem
14.10.2014OceniVolivc 
Pa je kdo toliko odkrit in usposobljen ,da bi objavil specifikacijo kje so bili porableni silni denarci ( 8.000.000,00 eur ) kot navajate v svojih trditvah. Kajti v življenskem prostoru ni videti ne fakultete sploh pa ne univerze. Na hitro rečeno iz tega naslova ne vidim niti ene kante za smeti. V pričakovanju podatkov kaj je bilo narejeno za omenjeni denar. SREČNO
14.10.2014—   (1)   (1)   OceniJan 
Eni spet vidite SDS in Janšo povsod. Se vam večkrat na dan stemni pred očmi? Mislim da ne bi bilo odveč obiskati zdravnika. Vsaj preventivno.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava