Da bi brezposelni lažje prišli do dela

9.5.2015 | 15:00

Novo mesto - V tem tednu, od 5. maja do 8. maja, se je v prostorih RIC-a Novo odvijal 4. regijske Festivala zaTE. Organizatorja festivala sta Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) in Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Novo mesto.

Festival je potekal pod okriljem dejavnosti svetovanja, ki je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, omogočajo pa ga vsi sodelujoči izvajalci. Pokrovitelj festivala je bil novomeški župan Gregor Macedoni.

Razmere na trgu dela pri nas

Razmere na trgu dela so se na Dolenjskem in v Beli Krajini nekoliko izboljšale, saj od aprila 2014 stopnja brezposelnosti pada in trenutno znaša 12,5 %, kar je za 1,8 % nižja kot enako obdobje lanskega leta. Konec marca je bilo na Območni službi Novo mesto registriranih 6.264 oseb. Kljub nižji stopnji brezposelnosti, pa struktura med iskalci zaposlitve ni spodbudna. Od vseh prijavljenih je skoraj 40 % oseb brez izobrazbe, 58 % dolgotrajno brezposelnih, 32 % starejših od 50 let in 26 % mlajših od 29 let. Te ciljne skupine bodo v novi finančni perspektivi do leta 2020 deležne posebnih, specifičnih storitev, da bodo lažje in uspešneje konkurirale na trgu dela. In ravno temu je bilo namenjenih veliko vsebin letošnjega festivala. Iskalci zaposlitve so v delavnicah pridobili praktična znanja, veščine in kompetence, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve. Pridobljena znanja in veščine so lahko uporabili že na samem festivalu, ko so se predstavili delodajalcem, ki imajo odprta prosta delovna mesta.

Kar 55 delavnic

Na letošnjem festivalu je sodelovalo 39 organizacij, ki se na regionalnem in nacionalnem nivoju ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. Več kot 45 strokovnjakov je izvedlo 55 delavnic, ki so predvsem iskalcem zaposlitve ponujal uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in za aktivnejše življenje v prihodnosti. V delavnicah so bili predstavljeni predvsem inovativni pristopi pri iskanju zaposlitve in različna uporabna znanja.

Poudarek je bil na pridobitvi kompetenc za trg dela, poklic ali osebnostni razvoj ter znanju, pomembnem za pričetek lastne samostojne poti in iskanje priložnosti za delo v tujini. Večina delavnic je bila zelo dobro obiskanih (povprečno od 10 do 30 udeležencev na delavnico) ter zelo dobro ocenjenih, večina udeležencev je bila zelo zadovoljnih z vsebino in izvajalci. Ves čas festivala je potekal »sejem znanja«, kjer se je predstavilo 22 organizacij.

V okviru festivala sta bila organizirana dva strokovna dogodka.

Ponudbo vsebin festivala smo želeli razširiti tudi na delodajalce, zato smo organizirali dva posveta za delodajalce: prvega z območja Uradov za delo Novo mesto in Trebnje, ter drugega za belokranjske delodajalce. Na posvetu so bile predstavljene razmere na lokalnem trgu dela, aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja in storitve naše pisarne za delodajalce. V drugem delu posveta je g. Gorazd Prah iz podjetja Moje delo, spletni marketing d. o. o predstavil hitre zmenke, kot učinkovit način hitre izbire novih sodelavce in prepoznavanje pravih kompetenc ter sposobnosti pri kandidatih za delovno mesto, RIC pa jih je seznanil s podpornimi dejavnostmi tako za delodajalce kot za iskalce zaposlitve. Kot je že bilo omenjeno, so hitri zmenki orodje za hitro spoznavanje kandidatov v kratkem času. Da pa so hitri zmenki učinkoviti, morajo biti tudi delodajalci usposobljeni za izvajanje le-teh, zato smo se odločili, da tudi delodajalce usposobimo za tovrstni načinom kadrovanja.

Učenje odraslih

V okviru festivala smo izpeljali tudi strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih, ki smo ga naslovili Mladi med šolo in zaposlitvijo. Gostili smo različne strokovnjake, predstavnike Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Novo mesto, udeležence in mentorje programa PUM ter partnerje in predstavnike lokalnega okolja. Med prispevki je tekla razprava o razvoju temeljnih zmožnosti pri mladih kot izhodišče za opredelitev priložnosti in izzivov v prihodnje. K temu sta prispevali tudi vzporedni aktivnosti, ki sta bili namenjeni prav tem mladim, udeležencem programa PUM, in sicer delavnici na temo Kje so možnosti za našo podjetniško pot? in razvijanja socialnih veščin z naslovom Spoznaj samega sebe in obvladuj svoje besede.

T. S., T. M.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava