Obeležujemo mednarodni dan bobra

7.4.2016 | 08:30

Bober v Krki pri Dvoru (Foto: Andrej Hudoklin, arhiv DL)

Bobri, katerih mednarodni dan obeležujemo danes in ki so jih sredi 18. stoletja v Sloveniji iztrebili, sedaj ponovno naseljuje porečja Krke, Sotle, Drave, Mure in Save. Pri nas po nekaterih ocenah živi nekaj sto bobrov, še vedno pa čakajo na monitoring in usmeritve okoljskega ministrstva.

Bober je pri nas zaščitena vrsta. Sredi 18. stoletja so ga z lovom iztrebili, leta 1992 je pobudo o ponovni naselitvi pokopalo pomanjkanje denarja, a so leta 1998 bobri sami našli pot nazaj v Slovenijo – s Hrvaške. V hrvaški krajinski park Lonjsko polje ob Savi so jih namreč leta 1996 naselili 85.

Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave so prvo naselbino bobrov našli pozimi 1998/1999 v spodnjem toku Krke, leta 2002 so jih opazili na reki Dobličici v Beli Krajini, tri leta pozneje na Sotli in na Muri, leta 2006 pa na Dravi ob avstrijski in ob hrvaški meji. Velikost populacije bobra ni znana, po grobih ocenah se je v zadnjih letih zelo povečala.

Okoljsko ministrstvo ocenjuje, da pri nas živi nekaj sto bobrov. Bober v Sloveniji ni ogrožen, ima malo naravnih sovražnikov, omejujeta ga predvsem razpoložljiva hrana in primeren življenjski prostor.

Bober ima še na voljo ustrezen življenjski prostor, zato na ministrstvu pričakujejo, da se bo še širil. Z naraščanjem števila bobrov pa narašča tudi število prijav škodnih dogodkov (dve v letu 2009, 18 v letu 2014), zlasti na koruzi, sadnem drevju in na brežinah vodotokov. Na ministrstvu priporočajo primerno zaščito premoženja, pod določenimi pogoji in postopki pa da je možna tudi povrnitev škode.

"Največ aktivnosti predvidevamo na področju seznanjanja javnosti na obstoječih in potencialnih območjih pojavljanja bobra, da bi vzpostavili pogoje za sožitje med ljudmi in bobrom ter v čim večji možni meri preventivno preprečevali nastajanje škode," pravijo na ministrstvu.

J. S., STA

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava