Po posredovanju Dolenjskega lista se je inšpektorat zelo hitro obrnil

16.4.2017 | 12:35

Novo mesto - Na naš naslov smo prejeli pismo Novomeščana Boruta Usenika, sicer namenjenega Petru Judežu, vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in občine Straža. V njem opozarja na nevarno križišče v naselju Pod Trško goro (pri tehničnih pregledih Avto Krka) ter dodaja, da na predhodno poslani dopis ni dobil odgovora. Ko smo v zadevi posredovali mi, smo zelo hitro dobili odgovore, in kot zagotavljajo na občini, jih bo kmalu tudi Usenik.

Pismo Usenika objavljamo v celoti:

"Spoštovani,

v dopisu (po e-mailu) sem vas kot odgovornega vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža za izvajanje predpisov za varen in neoviran promet v naseljih (Zakon o cesta, Ur.L.RS 109/2010 in Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov MO NM, Ur.L.RS 56/2000), 14.03.2017 in z dopolnilom 15.03.2017 opozoril in pozval k ureditvi križišča in cest v naselju Pod Trško goro (plastično - pri tehničnih pregledih Avto Krka).

Glede na vaš "ignorantski" odnos do mene kot prebivalca Mestne občine Novo mesto (Boruta Usenika, verjetno pa še koga), v mesecu dni mi niste nič odgovorili na dopis v katerem sem vas opozoril na nevarnost križišča in cest tako za voznike kot pešce, ter vas pozval k ureditvi tega problema.

Da vas spomnim na kaj sem vas opozoril:

- križišče se nahaja v KS Ločna-Mačkovec, pri tehničnih pregledih Avtokrka, križajo se ceste LZ 299121 (ulica Pod Trško goro), JP 799243 ( ulica Pod Trško goro) in JP 799257 (Ločna). Prednostna cesta je označena, vendar se tako rekoč nihče ne drži predpisane signalizacije, premalo videna. Očitno vsi vidijo samo tehnične preglede, nihče pa ne gleda označb (velikokrat se vprašam, zakaj se to ne dogaja pri tovarni Krka, da odcep proti upravni zgradbi ni prednosten ?!). Na to sem vas opozoril, dodatne oznake, tako stoječe kot ležeče.

Križišče je tudi nepregledno zaradi drevesa (smreke) ki raste neposredno ob cesti, znotraj cone cestnega sveta.

Svojstven problem pa so vozniki tovornjakov, saj tovornjake parkirajo v križišču na voznem pasu ceste JP 799257 (Ločna). Večkrat se vprašam, zakaj to ne naredijo v križišču pred zavarovalnico Triglav ali v križišču pred Splošno bolnišnico ?!

Na vse to sem vas opozoril, vendar do sedaj niste nič ukrepali !

- križajoče se ceste nimajo pločnika, razen ceste LZ 299121 (odcep iz Šmarješke ceste na ulico pod Trško goro, pa še ta ni kompleten), tako da pešci hodijo malo levo, malo desno po cestišču.

Na cestišču ni nobenih označb (prehod za pešce, oznake peš con), kar pešcem predstavlja težavo, predvsem pa na cesti (JP 7992257- Ločna), po kateri hodijo v šolo, službo in sprehod. Ob tej cesti je tudi otroško igrišče (sofinancirano s strani MO NM) na katerega redno prihajajo otroci iz vrtca, kakor tudi ostali prebivalci, kot pa sem že omenil, ni nobene oznake peš poti.

Spoštovani, navedel sem sem samo nekaj dejstev, ki potrjujejo moje mišljenje, da je vaša služba usmerjena predvsem v prekrškovne postopke in še to v centru mesta.

S spoštovanjem,

Borut Usenik"

Odgovor Mestne občine Novo mesto

Mi smo se za komentar obrnili na predstavnico za odnose z javnostmi na novomeški občini Meto Retar in v zelo kratkem času dobili naslednji odgovor:

"Občan je 14. in 15. marca 2017 podal pobudo za nadzor občinskih cest v ulici Pod Trško goro zaradi nevarnosti in nepreglednosti križišča, obnovitve talne in vertikalne signalizacije, manjkajoče talne signalizacije, razrasle vegetacije ter označitve prehoda za pešce in peš poti. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža je pobudo za nadzor takoj upošteval in odredil tri ukrepe. 16. marca je pričel poostreno nadzirati promet v tem območju. Sledil je dogovor za inšpekcijski pregled skupaj s predstavnikom občinskega urada za gospodarske javne službe, ki pokriva področje prometa. Ogled je bil določen za 12. april in je bil izvršen. Na ogledu je bilo dogovorjeno, da se do sredine maja obnovi obstoječa in zariše dodatna talna signalizacija ter zamenjata dva prometna znaka. Vegetacija v obravnavanem območju ne posega v prosti profil ceste, zato ni podlage za odreditev ukrepov za odstranitev. Glede ureditve prehoda in poti za pešce bomo preučili možnost umestitve v območje ceste. Občan bo odgovor prejel po zaključenem inšpekcijskem pregledu, torej v naslednjih dneh."

J. A., foto: Borut Usenik

Galerija

Komentiraj prispevek