Od jantarja do katrce: "Kolesarji in pešci smo še vedno drugorazredni"

2.9.2017 | 09:35

Kolesarjenje je v Novem mestu priljubljeno predvsem kot rekreacija, manj pa kot način mobilnosti, čeprav je idealno za premagovanje krajših razdalj, ki jih v Novem mestu zdaj večinoma opravimo z avtom. Kolesarjenje kot trajnostni način mobilnosti terja spremembo miselnosti, a tudi skrb za ustrezno in varno infrastrukturo. Na vse to opozarjajo v združenju Novomeška kolesarska mreža (NKM), ki med drugim bdi tudi nad načrtovanjem in izvajanjem občinske kolesarske politike, o kateri smo se pogovarjali z enim najbolj aktivnih članov mreže Boštjanom Pucljem.

Boštjan Pucelj

Kako ocenjujete občinsko kolesarsko politiko?

Občinsko politiko do kolesarske infrastrukture in spodbujanja kolesarjenja bi lahko razdelili v tri sklope. Primarni se ukvarja s projektiranjem oz. dolgoročno prostorsko politiko in je dokaj dober. Kolesarska infrastruktura se povsod umešča v prostor in tudi člani NKM skrbimo, da se pred potrditvijo aktov popravijo določeni členi, da je vse čim bolj smiselno vpeto tudi v naravi. V teku sta tudi dva javna natečaja za kolesarska mostova čez reko Krko: za most v Irči vasi je bila pravkar izbrana rešitev, drugi natečaj, za most, ki ga bodo postavili ob tretji razvojni osi, pa je v zaključni fazi.

Tudi kar se tiče spodbujanja urbanega kolesarstva občina izvaja kar nekaj oglaševanja in določene programe za bolj pozitiven pristop k uporabi kolesa, kakršen je npr. projekt Kolesarju prijazno podjetje. Zgrajen je tudi kolesarski poligon (t. i. pumptrack), trenutno pa je aktualen razpis za uvedbo sistema izposoje koles (novomeški bicikelj). Kar pa je zelo zaskrbljujoče, je realizacija osnovne kolesarske infrastrukture, t. i. osnovne mreže. To zelo šepa. Problematične so Straška, Ljubljanska, Seidlova in Topliška cesta, prav tako še vedno nimamo povezave Ločna–Žabja vas–Gotna vas. Na tem področju se zadeve zadnjih deset let ne premikajo nikamor. Nenehni izgovori in navajanja vedno novih problemov ne prinesejo nobenega vidnega premika. Edina trenutna realna pridobitev je kolesarska steza na Straški cesti v Bršljinu, od gostilne Čefidelj do križišča z Mirnopeško cesto, in še ta ne bo zgrajena v celoti, saj smo pred nekaj meseci ugotovili, da bo ostal nedograjen odsek mimo gostilne Čefidelj, kar pomeni, da spet ne bo rešena celotna situacija.

Bo v prihodnje kaj bolje?

Pred kratkim sprejeta Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto kratkoročno prinaša kopico dobrih projektov. Ali bodo dejansko realizirani v predvidenih časovnih okvirih, pa glede na trenutno hitrost raje ne bi komentiral. No, dogajajo se tudi pozitivne stvari. Npr. namera Revoza, ki se je zavezal, da bo okoli svoje tovarne dovolil izgradnjo peš in kolesarske infrastrukture, kar je velik napredek pri razmišljanju privatnega sektorja. Zelo smiselna je tudi celostna ureditev okolice Zdravstvenega doma Novo mesto (dovozi in parkirišča za kolesa). Pravo nasprotje je lekarna, kjer smo jih še pred postavitvijo kolesarskih stojal opozorili na neustreznost tovrstne urbane opreme, a nas niso upoštevali. Pozdravljamo pa namero za ukinitev motornega prometa na stari cesti proti Otočcu od Novega mesta do Dolenjega Kronovega, kjer bo cesta namenjena izključno kolesarjem.

Pri vseh teh projektih je Novomeška kolesarska mreža aktivno sodelovala s pobudami že v fazi priprav projektov. Sodelujemo na vseh prostorskih delavnicah, javnih razgrnitvah in prireditvah, za vsak problem smo ponudili rešitve in vse to tudi javno objavili. Žal pa razen nenehnega opozarjanja in prošenj nimamo možnosti odločanja. Na probleme kolesarske steze pri lekarni na Kandijski cesti smo opozarjali nekaj let pred realizacijo. Na vsak dokument smo navajali rešitve, ampak na koncu so zgradili dodaten pas za avtomobile, za kolesarje je pa zmanjkalo prostora. Ponudili smo rešitev, a so na drugi strani zopet našli izgovor. Konkretno gre za to, da je lekarna podkletena na odseku, kjer bi potekala kolesarska steza oz. pločnik. Gre za tri metre dolg odsek! Če predpostavimo, da se v enem trenutku na njem nahajajo štirje konkretni pobje, bi to predstavljajo breme 500 kg. Zdaj je tam nasuta zemlja, ki zagotovo tehta nekajkrat več. Pluženje teh treh metrov bi pač morali izvajati ročno. Alternativa, sicer nekoliko slabša, bi bila tudi izgradnja kolesarske poti za lekarno, vendar so tam našli samo prostor za parkirišča.

Prenovljena Kandijska je za kolesarje v resnici problematična po vsej dolžini.

Drži, med Šmihelsko cesto do križišča v Žabji vasi bi po zakonu morali zgraditi kolesarsko stezo. Ker pa so ugotovili, da je na odseku med izlivom Težke vode v Krko in Kandijskim mostom v dolžini 380 metrov zelo težko zagotovili primerno kolesarsko infrastrukturo, so jo ukinili kar na celotni trasi, pa bi se tudi na tem odseku našle določene rešitve. T. i. sharrowa, sistema deljenja pasov, člani NKM na tako obremenjeni cesti ne odobravamo, saj razen opozarjanja nima nobene funkcije. Samo vsak peti kolesar se vozi po cesti, vsi ostali po pločniku, saj se na cesti ne počutijo varno. Sedanja rešitev ni ustrezna. V prometnih konicah, ko promet miruje, se avtomobili razporedijo po celotnem vozišču in kolesar čaka med izpuhi enako kot klimatizirani vozniki.

Pred tremi leti ste v elaboratu Stanje 0 popisali in predstavili takratno kolesarsko infrastrukturo v občini in predlagali nadaljnje ukrepe. Koliko se je v tem času spremenilo?

Zadevo sem sicer v končno obliko postavil jaz, vendar je pri iskanju določenih rešitev sodelovalo deset aktivnih kolesarjev iz naše občine. O vseh zadevah smo se posvetovali tudi z drugimi podobnimi organizacijami v naši državi. Četudi določene probleme v elaboratu uradniki obravnavajo kot "legalne", je zanimivo to, da jih uporabniki kolesa zaznajo kot motnjo ali nevarnost in takih anomalij v sodobnih kolesarskih mestnih, npr. Ljubljani, ki je zelo zgledno urejena, ne boste srečali. Za Ljubljano veljajo enaki zakonski predpisi kot za Novo mesto in ne razumem, zakaj se tukaj najdejo izgovori, da je nekaj v redu, če ni. Poglejmo samo prometno signalizacijo, ki je postavljena na črto, ki predstavlja rob kolesarske steze. Na cesti, kjer vozijo avtomobili, noben znak ni postavljen na rob ceste. Po pravilniku mora biti znak postavljen 0,25 cm od roba in kot kolesarja me res ne zanima, kako bodo to rešili za motorni promet. Zakaj bi bili kolesarji in pešci drugorazredni, če so veliko bolj ranljivi kot ostali. Sicer je bilo realiziranih cca 30 odst. vseh predlaganih zadev.

Se miselnost, ki na prvo mesto postavlja probleme voznika avtomobila, kaj spreminja?

V zadnjem letu so uredili pet novih parkirišč za avtomobile (peščeno na Novem trgu, otok pri tržnici, parkirišči pri zdravstvenem domu in lekarni ter parkirišče pod NLB na Trdinovi ulici) in samo en kolesarski odsek, pa še ta je šele v gradnji (Straška cesta). Tudi gradnja novega zavijalnega pasu na Kettejevem drevoredu je po mojem mnenju zgrešena investicija, saj v tako majhnem prostoru dodatno ustvarja lagodnost avtomobilskega dostopa »do vrat«. Bi bilo kaj drugače, če bi se učitelji, občinski uslužbenci, uporabniki športne dvorane, dijaki in tudi številni otroci sprehodili s katerega od bližnjih parkirišč? To povsem realno pokaže trenutni domet novomeške prostorske politike. Če pogledate dve sosednji občini z zelo majhnim proračunom (Straža in Šmarješke Toplice), ki sta uredili kar nekaj kolesarskih poti izven območja občinskih cest, bi si tega zagotovo lahko več privoščili tudi v naši občini. Predvsem je problem realizacija.

Boris Blaić

Komentarji (12)

2.9.2017 1   (3)   (2)   OceniObčan 
Pa kako ste drugorazredni če je cel projekt prenove glavnega trga namenjen kolesarjem in pešcem !
2.9.2017 2   (5)   (3)   Oceninovomeščan 
To so izjave gospoda, ki je v določenih delih, izgubil stik z realnostjo. Recimo, kako bi ti kolesarski "strokovnjaki" realizirali posebno kolesarsko stezo ob Kandijski cesti, brez zelo velikih stroškov, podiranja stavb in podobne neumnosti, da bi se nekaj mlade gospode občasno paradiralo po njej. eeejjj, gospoda !! Nimate kaj vozit po pločniku in ogrožat pešce ! Ljubljanska cesta v delu po prenovi, ima recimo, kolesarske steze na obeh straneh in, kaj ? gospoda, pa ne tekmovalci na treningih, se paradira po cestišču. Z izgovorom, da ji to in to ne paše. Opozori ga in videl boš, kaka bo reakcija. Torej, kolesarska gospoda, marsikdaj bi bilo treba najprej pošlihtat pri sebi, spoznat dejstva in realnost, šele nato take izjave dajat. Vsa pohvala pa vzornim kolesarjem.
2.9.2017 3   (3)   (0)   Oceniandrej 
Ma vsi imate prav. Sem že videl, da ljudje, namesto, da bi vozili po kolesarki steži vozijo po cesti. Tam kjer je del cestišča označen za kolesarje se vozijo po pločniku... Je pa tut res, da tam kjer ni steze se vozniki motornih obnašajo do kolesarjev, kot da bi jih želeli pobit. To se dogaja meni zelo pogosto, temu primerno sem tudi skoraj opustil kolesarjenje.
11.9.2017–2   (0)   (2)   OceniNKM 
Spoštovani Občan, Glavni trg bo korenito prenovljen, kar si povsem zasluži. Projekt gre končno v realizacijo. Ko bo projekt realiziran (upam, da v celotnem obsegu kot je bil predstavljen na natečaju in ne samo delno kot so bile pretekle navade MONM) bo občina naredila prvi resen korak k celostni prometni strategiji občine. Še nekaj je dobro pripravljenih projektov, ki pa še čakajo na izvedbo. Nenazadnje pa je potrebno do Glavnega trga tudi nekako priti s kolesom, kajne? Spoštovani novomeščan, upravljavec ceste pred rekonstrukcijo naroči projektantom, ki imajo ustrezna znanja, da najdejo raznovrstne rešitve za določene želje. Poleg kolesraks steze ali poti je ustrezna varianta tudi kolesarski pas, ki pa ga bi bilo v večjem delu možno realizirati (zagotovo pa ne med Kandijskim mostom in potokom Težka voda). Taki posegi niso brezplačni, niso pa spet toliko dragi, da jih ne bi bilo možno uresničiti. Nenazadnje so ti strokovnjaki plačani in prav je, da tudi temu primerno dajo ustrezne sodobne in trajne rešitve. Predvsem je zanimivo, da ima Ljubljana veliko večje prostorske težave kot Novo mesto, ampak za vsak problem najdejo kolesarsko/peš ali JPP rešitev. Za sankcioniranja prekrškov je pristojna policija, redarstvo in ne občani. Tudi sam ne razumem npr. vinjenih voznikov pa kot voznik nimam nobenega vpliva, da bi take voznike 'poštimal'. Sicer je moje mnenje, da bi tudi profesionalni kolesarji morali uporabljati zgrajene steze/poti, saj trening zaradi tega ne bo nič prikrajšan. Bi pa lahko zelo vplivali na investitorje, da bi začeli drugače razmišljati o udobnih in elegantenjših rešitvah. Naše pobude so namenjene varnim, prijaznim in sodobnim rešitvam, da bodo kolesarji to infrastrukturo uporabljali, sicer zadeva nima smisla. lp B
12.9.2017 1   (2)   (1)   OceniNora kolesarska mreža 
Pa boste kolesarji kaj prispevali pri izgradnji kolesarskih stez? Finančno. Ali samo vohate in izsiljujete nove ugodnosti?
12.9.2017—   (1)   (1)   OceniKolesno 
Pa si ti "Nora kolesarska mreža" kaj prispeval k izgradnji parkirišč in vozišč za avtomobile? Ali samo tako kot vsi mi, z davki, ki jih plačuješ? Raje se podaj na kolo, je dobro za tvoje telesno in duševno zdravje, za okolje in za denarnico.
12.9.2017 1   (2)   (1)   OceniNora kolesarska mreža 
Kolesarji ne plačujejo cestnih davščin, so samo paraziti v MONM in po odzivih sodeč, tudi vsi nori.
12.9.2017—   (1)   (1)   OceniKolesno 
"Nora kolesarska mreža", več kot očitno ne razumeš sistema in pojmov. Državljani in občani plačujemo davke. Del teh dobi občina in sestavljajo občinske prihodke. Občina te s svojim proračunom razdeli med številne projekte. Očitno pa je, da gre v Novem mestu dosti našega denarja za avtomobiliste, za kolesarje pa blizu ničle. Tako pač počne Macedoni. Jaz sem davkoplačevalec in ne parazit. Rad bi se varno vozil s kolesom po mestu. Če bosta vidva z Macedonijem enkrat edina avtomobilista v tem mestu, bomo vsi bolj srečni, vidva in mi ostali.
12.9.2017–1   (0)   (1)   OceniNora kolesarska mreža 
Očitno kolesarji ne razumejo kaj pomeni letna dajatev na uporabo cest. Švercate se na infrastrukturi ki je zgrajena za motorna vozila s svojimi neregistritanimi kolesi. Za kolesarje je šlo še preveč denarja, namenili so vam pol miljona evrov za projekt izgradnje kolesarske poti iz žabje vasi do krke. Okoli mesta je projektirana kolesarska pot, potem pa nakladate da vas občina zanemarja. Novomeška kolesarska mreža je podmladek arhitektov dolenjske in se obnaša čisto enako idiotsko. Na vseh parkiriščih, pred javnimi zgradbami imate postavljena parkirišča za kolesa pa so vedno prazna. V trgovino pa hodite še vedno z avtom. Razen gužve na cest od vas ni koristi in vsi novomeščani bi bili veseli če bi se kolesarji spokali na kolesarske steze ki so bile zgrajene ravno za njih namesto da se vozijo po cesti in ovirajo promet.
12.9.2017–1   (0)   (1)   Ocenijože 
res je.. kolesarjev mam tud jaz poln kufer. samovšečni važiči, ki so zaradi svoje arogance zelo moteč in nevaren faktor v prometu.. žalostno je, škoda da je športna inteligenca podgurcev tako omejena, da večina drugega kot vrtet pedala ni sposobna in jim to predstavlja edino rekreacijo...

Komentiraj prispevek