Novo kanalizacijsko omrežje za bolj čisto okolje

7.9.2017 | 11:00

Foto: Občina Brežice

Brežice - V občini Brežice so začeli z novo investicijo v kanalizacijsko omrežje - izgradnjo sekundarnega voda, tlačnega voda in črpališča v naselju Loče. Za ureditev tega dela kanalizacijskega omrežja bo občina namenila 600.000 evrov lastnih sredstev. Dela na terenu so se začela avgusta in bodo zaključena predvidoma do marca 2018.

Potek trase

Gre za gradnjo 1.540 metrov dolgega sekundarnega voda, 850 m tlačnega voda in črpališče. Investicija obsega izgradnjo sekundarnega kanala v naselju Mihalovec, ki se navezuje na primarni kanal fekalne kanalizacije in dalje do Čistilne naprave Brežice na Mostecu. Trasa fekalne kanalizacije poteka po trasi lokalne ceste in po trasi javnih poti. Po izvedbi bodo imeli vsi objekti v naselju Loče možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (okvirno 61 objektov). Izvajalec del je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s podizvajalci, potek del na terenu si je ogledal tudi župan Ivan Molan.

Urejanje kanalizacijskega omrežja pomeni čistejše in bolj zdravo okolje, zmanjšanje emisije v vodotoke iz komunalnih virov onesnaževanja, zaščitita podtalnice in izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev, so še sporočili iz brežiške občine.

S. G.

Komentiraj prispevek