Na uro pet evrov subvencije

14.9.2017 | 08:00

Foto: I. N., arhiv DL

Krško - S ciljem zagotavljanja delovnih izkušenj in spoznavanja deficitarnih poklicev na eni, delodajalcem pa pridobiti in spoznati potencialne domače kadre na drugi strani je občina Krško v začetku letošnjih počitnic objavila javni poziv domačim podjetjem za sofinanciranje počitniškega dela.

V ta namen je zagotovila 26.000 evrov, ki jih bo porabila za subvencioniranje 5.200 delovnih ur, ki jih bodo mladi opravili od julija do konca septembra. Na javni razpis se je prijavilo 25 delodajalcev s sedežem ali poslovno enoto na območju občine, pri čemer so imela prednost podjetja, ki so omogočila počitniško delo v tehničnih oz. deficitarnih poklicih, ki so opredeljeni v državni politiki štipendiranja 2015–2019. Gre predvsem za področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, turizma, gostinstva, papirništva in podobno. Občina je delodajalcem na opravljeno delovno uro dijaka ali študenta (do največ 160 ur) namenila pet evrov.

Občina, ki si je izvajanje tovrstnih programov naložila skozi lokalni program za mladino v občini Krško za obdobje 2016–2019, bo evalvacijo projekta izvedla oktobra.

B. B.

Komentarji (1)

18.9.2017 1   (1)   (0)   OceniNe subvencije - investicije za dobiček  
Naučiti se moramo pravilno gospodariti in ustvarjati dobiček s svojim delom. Od subvencij se dolgoročno ne da živeti.

Komentiraj prispevek