Plačali, čeprav ne bodo krivi?

9.10.2017 | 10:40

Črnomaljski občinski svetniki se ne strinjajo, da bi morali plačati kazen, če bi neznani lastnik pustil vozilo na njihovem zemljišču. (Foto: M.B.J.)

Črnomelj - V črnomaljski občini doslej niso imeli odloka, ki bi urejal ravnanje z zapuščenimi vozili, ki jih lastniki pustijo na javnih površinah. Primerov o takšnem početju v občini sicer ni veliko, občasno pa naletijo na vrsto težav pri odstranjevanju zapuščenih vozil. Zato so pripravili odlok, v katerem so natančno predpisani postopki in način, kako naj ukrepajo medobčinski inšpektor, redarja in vzdrževalci cest, ko naletijo na zapuščena vozila.

Odlok, ki so ga imeli na seji pred enim tednom na dnevnem redu občinski svetniki, obravnava le zapuščena vozila, ne pa tudi nepravilno parkiranih. Svetniki so sicer v prvi obravnavi sprejeli omenjen odlok, čeprav se jim je zdel sporen drugi odstavek 14. člena, ki pravi, da »je v primeru, da lastnika zapuščenega vozila ni mogoče ugotoviti ali stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, ni mogoče izterjati od lastnika zapuščenega vozila, plačnik teh stroškov lastnik zemljišča«.

Kot je dejala svetnica Anica Želježnjak, ni prav, da mora lastnik zemljišča kriti stroške odstranitve zapuščenega avtomobila, čeprav ga ni sam zapeljal tja. Če ne morejo ugotoviti, kdo je lastnik vozila, naj stroške ostranitve krije občina, je predlagala. Županja Mojca Čemas Stjepanovič je pojasnila, da navadno po številki šasije odkrijejo lastnika, če je seveda ne uniči. Sicer pa je dodaten strošek občine po novem odloku že, da bo morala plačati ležarino na parkirišču.

Vinko Kunič, vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora na občinski upravi, je dejal, da mora lastnik zemljišča podati prijavo za znanega lastnika zapuščenega vozila, saj inšpektor ne bo kar sam prišel na zasebno zemljišče. »Torej,« je nadaljeval svetnik Leopold Perko, »ko ugotoviš, da je nekdo pustil odslužen avto v tvojem gozdu, to prijaviš inšpektorju in za povrhu še plačaš kazen.« Županja je pojasnila, da zapuščeni avtomobili v glavnem ostajajo na parkirnih prostorih pri stanovanjskih blokih in na občinskih parkiriščih. Glavni razlog so neurejena družinska razmerja ali pa ljudje parkirajo avtomobile, odstranijo registrske tablice in odidejo. Uporabniki parkirišč pa zaradi zapuščenih vozil kličejo na medobčinsko inšpekcijo.

Kot rečeno, so svetniki sprejeli odlok v prvem branju. Županja pa je obljubila, da bodo do naslednje seje našli odgovore na vprašanja, ki so jih svetniki postavili tokrat.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 5. oktobra 2017.

M. Bezek-Jakše

Komentarji (1)

9.10.2017 1   (1)   (0)   OceniRom Jure 
Pokličite mene jaz poskrbim za staro železo.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava