Vrtec  bodo gradili v javno zasebnem partnerstvu

22.11.2017 | 14:50

Ilustrativna slika - posnetek kočevskega občinskega sveta z ustanovne seje (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Kočevski občinski svetniki so se včeraj sestali na svoji 31. redni seji. V dobri uri so obravnavali vseh 9 točk z mnenjem k imenovanju direktorice Vrtca Kočevje razširjenega dnevnega reda.

Med pomembnejšimi zadevami so svetniki po uvodni obrazložitvi Ane Štaudohar brez razprave sprejeli odlok o javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo 16 oddelčnega vrtca v Kočevju najprej v prvi obravnavi, nato pa še, ker v času javne razprave in tudi na sami seji pripombe na vsebino odloka niso bile podane, še v drugi obravnavi in sicer skupaj s pripombami, ki so jih podali na vseh treh odborih dan pred sejo sveta. Kot je povedala Štaudoharjeva, so odbori predlagatelju prepustili, da oblikuje pripombe, kar so tudi storili, pri čemur pa so se glede pripomb o imenu vrtca odločili, da bodo, ker želijo dobiti dobro ime, to prepustili vrtcu, njihovim zaposlenim in staršem otrok.

Kot je povedala Štaudoharjeva, so na javni poziv vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam, s katerim so preverili zainteresiranost za izvedbo projekta Projektiranje, izgradnja in upravljanje novega vrtca v Kočevju dobili dve prijavi, kar pomeni, da interes obstaja. Že na prejšnji seji so zato svetniki obravnavali dokument identifikacije investicijskega projekta, v katerem so bili predstavljene različne variante in izbor optimalne rešitve in se pri tem odločili za izgradnjo vrtca v javno zasebnem partnerstvu. V odloku pa so sedaj, kot je povedala, določili vsebino javno zasebnega partnerstva, pri kateri je poudarek na pravicah in obveznostih javnega in zasebnega partnerja, postopku izbire zasebnega partnerja in drugih sestavinah posameznega razmerja javno zasebnega partnerstva.

»Vsebina odloka je dovolj splošna, tako da ne bo ovirala postopka izbire zasebnega partnerja,« je povedala. Po sprejemu odloka bodo, kot je povedala, pripravili in objavili javni razpis, nato pa svetnike čaka še potrditev investicijskega programa in podpis pogodbe, ki jo, kot je v odloku določeno, potrdi občinski svet.

V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli predlog investicijskega programa za izgradnjo prizidka na naslovu Trata XIV/8, kjer se je edini prijavil k razpravi Luka Bubnjič. Sprejeli so tudi sklep, da občinski svet pooblašča župana Vladimirja Prebiliča za podpis dokumenta o pobratenju z mestno občino Lübbenau iz Nemčije in podali soglasje k izvajanju projekta Brezplačni prevozi za starejše občane občine Kočevje za testno obdobje od 1.1. 2018 do 31.12.2018, kjer je Lidija Vardijan Žagar dejala, da jo čudi, da niso dali prednost kočevskemu zavodu Jutro, ampak se odločili za zavod od drugod. Sicer so svetniki soglasje podali tudi k imenovanju Irene Robič za direktorico Vrtca Kočevje. Robičevi aprila poteče mandat direktorice Vrtca Kočevje in se je edina prijavila za novo direktorico.

Pred »informacijami župana« kot zadnjo točko dnevnega reda, ki pa jih je podal podžupan Roman Hrovat, ki je v odsotnosti župana sejo tudi vodil, pa so svetniki kot 7. točko dnevnega reda obravnavali tudi pripombe in predloge k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona kmetijskih zemljiščih ter pri tem podprli predlog, ki ga je podal in tudi obrazložil svetnik Božidar Peteh, da se zakon dopolni s predlogom, da je iz sredstev odškodnin možno financirati tudi vodne vire in zbiralnike meteorne vode na področjih kjer namakalnega sistema nimajo urejenega.

M. L.-S.

Komentiraj prispevek