Marjan Hribar bo mandat prevzel z novim letom. Kritike na račun delovanja nadzornega odbora

24.11.2017 | 11:20

Dušan Černe, predsednik NO: »Kjerkoli je nadzor, kamorkoli smo prišli, vsi zavzemajo stališče, da smo prišli s slabimi, skritimi nameni. Ne vem, sami si odgovorite, zakaj je tako? Mi delamo strokovno in ne pustimo, da kdo na naše delo vpliva. Ponavljam, odzivna poročila niso bila napisana na podlagi pravilnika.«

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so za direktorja Zavoda Novo mesto po pričakovanjih potrdili Marjana Hribarja, štiriletni mandat bo nastopil z novim letom. Med kadrovskimi zadevami so podali pozitivno mnenje tudi k imenovanju ravnateljic OŠ Drska in Bršljin, v obeh šolah sta se na razpis prijavili zgolj dosedanji ravnateljici Nevenka Kulovec in Darja Brezovar. Ob tem je nekaj svetnikov vnovič opozorilo, da bi morali tovrstne razpise bolje oglaševati in pridobiti več kandidatov.

Na včerajšnji občinski seji so precej hitro in brez razprav potrdili večino točk dnevnega reda. V prvi obravnavi so potrdili spremembo OPPN Gospodarske cone na Brezovici ter odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, seznanili so se še z letnim programom športa za prihodnje leto in oceno izvajanja občinskega programa varnosti za lani. Po skrajšanem postopku so sprejeli tudi odlok o spremembah odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine.

Po skrajšanem postopku so svetniki in svetnice sprejeli predlog rebalansa občinskega proračuna za leto 2017 ter spremembe proračuna za 2018. Župan Gregor Macedoni je uvodoma pojasnil, da proračuna spreminjajo zaradi prilagoditve dinamike projektov in črpanja evropskih sredstev, sprememb povprečnine in plač v javnem sektorju ter v luči nadaljevanja nižanja občinskega zadolževanja. Letošnji proračun so že večkrat spreminjali, po včerajšnjem rebalansu pa ta zajema 41,9 milijona evrov prihodkov in 47,2 milijona evrov odhodkov, v prihodnjem letu pa načrtujejo 53,7 milijona evrov na prihodkovni in dobrih 59 milijonov evrov na odhodkovni ravni. 7-milijonska razlika v obliki zadolževanja pa je oz. bo po njegovih besedah še vedno nižja kot konec leta 2014.

Macedoni je predstavil letošnje večje investicije, med prioritetami za prihodnje leto pa poleg večje skrbi za socialne programe naštel olimpijski vadbeni center v Češki vasi, izgradnjo manjšega MBO v Cerodu, kanalizacijo ČN Karteljevo, prenovo ceste na Drski, avtobusno obračališče v Gabrju, naložbe v Brezju in okoliških naseljih, kot sta Muhaber in Hudo, drugo fazo urejanja pločnika v Šmihelu, urejanje industrijske cone na Livadi, vodovod in kanalizacijo v Ždinji vasi itn.

O UREJANJU ŽABJAKA IN BREZJA

Izidor Jerala: »Če zdaj ne pridemo do uskladitve, se bo projekt na eni točki prekinil in 20 let spet ne bo nobenega, ta čas pa bosta šla Žabjak in Brezje po svoje…«

Občinski svet se je včeraj seznanil tudi z načrtom prostorskega in komunalnega urejanja romskega naselja Žabjak Brezje, kar je predstavil Izidor Jerala, ki je med drugim izpostavil, da so na terenu popisali sedanje objekte in govorili z družinami, da ima Žabjak na Mirnopeško cesto 13 črnih priključkov, kar je nevarno, in da trenutno iščejo najboljšo različico urejanja naselja, ki bo dobilo okoli 75 gradbenih parcel s priključki, na katere se bodo lahko družine priključile, zadeve pa urejajo tudi preko centra za socialno delo.

Pohvalil je dobro sodelovanje z vsemi deležniki, od ministrstev do krajevne skupnosti in Romov. »Iz tega projekta se ne gradijo hiše in ne plačujejo priključki! Projekt je zelo zahteven, Brezje ostaja na območju iz leta 1985, več izzivov je v Žabjaku, imeli smo že vsaj 20 ali 30 variant, nagibamo se k drugi različici, ki obdrži sedanje povezovalne ceste in krožni promet, naselje bi imelo po novem dva priključka na regionalno cesto, zadeve še usklajujemo,« je dejal Jerala in ob koncu pozval k razumevanju in nujnosti izvedbe projekta: »O samem stanovanjskem modelu se še pogovarjamo, kmalu bomo imeli srečanje še s krajevno skupnostjo. Zavedati se moramo, da če sedaj ne pridemo do uskladitve, se bo projekt na eni točki prekinil in 20 let spet ne bo nobenega, ta čas pa bosta šla Žabjak in Brezje po svoje. S prostorsko ureditvijo, kot jo načrtujemo, bo naselje končno dobilo tudi meje.«

V razpravi je večina svetnikov pripravo projekta pohvalila in z njo soglašala, v imenu romske skupnosti sta spregovorila tudi Bojan Tudija (Zavezništvo za Novo mesto) in Duško Smajek (predstavnik romske skupnosti). Povedala sta, da je končno prišel čas, da se zadeve premaknejo in uredijo, ob tem pa sta se Jerali zahvalila za ves trud. Občinski svetniki so opisana prizadevanja občine potrdili brez glasu proti.

Bojan Kekec se je občinskim svetnikom in svetnicam zahvalil tako za kandidaturo kot za izvolitev v Državni svet, kjer bo lokalne interese zastopal tretji mandat.

BOLJ KOT O POROČILIH GOVORILI O NADZORNIKIH

Še največ razprave pa je bilo včeraj ob seznanitvi svetnikov s poročili Nadzornega odbora, ki zajemata delovanje Zdravstvenega doma Novo mesto ter občinske nepremičninske najemne pogodbe. Boštjan Grobler in dr. Janez Povh (oba Lista Gregorja Macedonija), Adolf Zupan (DeSUS), Borut Škerlj (SMC) pa tudi župan Gregor Macedoni so tako pripravo končnega poročila kot sam dokument kritizirali. Po njihovem prepričanju nadzorniki niso v zadostni meri upoštevali pojasnila nadzorovane strani, niso sklicali skupnega srečanja, kjer bi pojasnili očitke, zato je po njihovem vsebina mestoma nepoštena, vsebuje prestroge ocene, ni časovno dovolj opredeljena ipd. Predsednik NO Dušan Černe je večkrat odvrnil, da ima komisija težave s pridobivanjem vseh dokumentov in da, ko končno oblikujejo osnutek poročila, pozovejo nasprotno stran k odzivu z vsemi listinskimi dokazili, da pa jih v nobenem od omenjenih primerov niso dobili na takšen način kljub enomesečnemu roku. Zavrnil je tudi namige o političnem delovanju in ponovil, da so sedemčlanska ekipa, ki vse sklepe sprejema soglasno, da pa se bodo na prihodnji seji odločili, ali bodo svoje ugotovitve o nenamenski porabi javnih sredstev posredovali tudi ostalim nadzornim organom. Uroš Lubej (Solidarnost) je po skoraj enourni razpravi pristavil, da občinski svet razpravlja o nadzornikih in njihovem delovanju, namesto da bi govorili o poročilih in ugotovitvah ter do njih zavzeli stališče.

Podrobneje bomo o tem poročali še v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Mirjana Martinović

Galerija

Komentarji (60)

24.11.2017 16   (16)   (0)   OceniPadli na glavo 
Macedoni: Nižje zadolževanje. Proračun: 7 miljonov več kredita. Kdo koga pelje za nos ?
24.11.2017 9   (9)   (0)   Ocenijože 
lepo da so vsi bili soglasni in da so sprejemali finance po "skarajšanih" odločitvah za nas davkoplačevalce , lepo tudi da je "opozicija " složno skupaj z Macedonijem znotraj MS - nasprotovala NO. Bravo. trenutno imamo 300 milijonov težav, oni so pa vsi soglasni in kompromisni v tako im.skrajšanih postopkih. Ja BRAVO, vsaka čast:) Ja, nekateri so proti, samo se bojijo, da bi s problemi in menjavo tudi njihovi ziherski stolčki odleteli, zato so veselo SLOŽNI po SKRAJŠANEM postopku podpirajo zdajšnjo oblast :) Čeprav jim ravno ne diši najbolje:):) LOL. To so sami smehi tu v NM...podgurski:)
24.11.2017 3   (3)   (0)   Ocenijože 
Je pa še to zanimivo,ne zanimivo - burleska, da ti ki so tako soglasni v " skrajšanih postopkih" naslednje leto pričakujejo glasove na volitvah kot opozicija in kandidati za župana ? Neverjetno, če se bo resnično tako zgodilo imajo ti ljudje res jajca za zajeb. narod:) vsaka čast.. ali so pa le svojevrstni naivni humoristi:) In kot taki so lahko le še smešni:)
24.11.2017 3   (3)   (0)   Ocenidalde 
Hribar?? Joj joj. A so ga končno prebrali po vseh državnih in EU institucijah?! Lep napredek v karieri definitivno.
24.11.2017OceniMIha 
V NM ni odločne in močne politične volje za premik na bolje že kar nekaj let / deset let.. Ruralnost razmišljanja lokalnega prebivalstva tega hribovitega področja - kamor zlahka prištejemo novomeščane, je pa že nekoč lepo in precej nazorno opisal Valvazor. Ko to človek opazuje danes dobi vtis, da se nismo mnogo premaknili zadnjih 500 let. Tu hudič še dandanes žene "polhe" na pašo, vsakodnevno :) Nasploh v lokalni politiki:):):)
24.11.2017 5   (5)   (0)   Ocenijože 
Imenovani "opozicijski" svetniki, so soglašali za 7 milijonsko povišanje stroškov. Soglašali so tudi da NO preveč na" svoje" dela. Se pravi niso bili proti in so v vsem podprli zdajšnjo oblast le da bi zadržali svoje stolčke?. Ok, vse jasno samo če jih pa res vidimo naslednje leto na plakatih, na volilnih listah - po tem pa ne bo nič več jasno. ZZD, SD., SMC.??? kar tiho so na vse to? Soglašajo po hitrem in skrajšanem postopku? :) Mateja Kovačič, Borut Škerlj, Mojca Špec Potočar, Slavko Matko, Milena Kramar Zupan? Vsi so bili ZA? Lepo.
24.11.2017 16   (16)   (0)   OceniGAS-Kobe 
Vprašanje svetnika na seji OS: »Za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema se z rebalansom namenja 727.985 EUR več sredstev. Ali to že pomeni, da bomo občani plačali breme dodatnih aneksov, ki so bili podpisani kljub temu, da je bila pogodba podpisana na ključ? Ali to pomeni, da od Države in EU, ki večinsko financirata ta projekt, aneksi niso bili priznani in torej ne bo sorazmernega financiranja?
24.11.2017 21   (21)   (0)   OceniGAS-Kobe 
Vprašanje svetnika na seji OS: »V proračunu MONM je bila predvidena skupna investicija v ureditev mestnega jedra- Glavni trg 6.984.449 EUR. Z rebalansom za 2017 in 2018 se je predvidena investicija dvignila na 7.814.449,- EUR. Ali lahko pojasnite kaj je razlog za podražitev investicije za 830.000,00- EUR?«
24.11.2017 20   (20)   (0)   OceniGAS-Kobe 
"Vprašanje svetnika na seji : »Na proračunski postavki 19062001 operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja se na kontu 4029 Drugi operativni odhodki namenja 237.000 EUR. Ali lahko pojasnite kateri naj bi bili ti drugi operativni odhodki? Zakaj pri tako velikih odhodkih ne odprete svoje proračunske postavke, da bi bilo možno spremljati za katere namene se porabijo ta sredstva?
24.11.2017 18   (18)   (0)   OceniGAS-Kobe 
Svetniško vprašanje: "Na skupni seji Občinskih svetov občin družbenic Cerod-a, v sredo, 25.10.2017 na zastavljena vprašanja nisem prejel odgovorov tako še enkrat prosim odgovore na spodnja vprašanja: 1.Kakor je razumeti iz gradiva za skupno sejo Občinskih svetov občin družbenic Cerod je bila odločitev glede MBO že sprejeta. Prosim za odgovor, če je bila odločitev že sprejeta in če ja kdo jo je sprejel kdaj in v kašni zasedbi? 2. Katera je prava cena gospodarske javne službe na Cerodu za obdelavo komunalnih odpadkov skupaj? V ceniku Ceroda je objavljena cena 109,42 EUR/tono (brez DDV). V gradivu za 21.sejo OS MONM v marcu 2017 je bila prav tako kot v ceniku navedena cena 109,42 EUR/tono (brez DDV). V gradivu za skupno sejo Občinskih svetov se operira s ceno 152,42 EUR/ tono ( brez DDV). Pod opombo je sicer navedeno, da je to cena za (obdelavo + odlaganje). Če je skupna cena za obdelavo + odlaganje 152,42 EUR/ tono, zakaj se Občanom MONM trenutno obračunava za obdelavo 109, 42 EUR na tono ter za odlaganje še dodatnih 151,20 EUR/tono (+ DDV)? Slika 1. Kopija cenika Cerod. Slika 2. Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017 Slika 3. Izrez iz gradiva za skupno sejo OS občin družbenic Ceroda 25.10.2017 3. Zakaj se je ocena predvidene investicije v MBO s tehnološko opremo za biološko obdelavo iz marca 2017 do danes povečala za skoraj 15 % in sicer iz 4.184845,00 EUR na 4.673.000,00 EUR? Zakaj je iz novega predloga izločena investicija v mehansko obdelavo odpadkov na Cerodu v znesku 1.141875,00 EUR in naj bi se mehanska obdelava odpadkov izvajala v Ljubljani? Zakaj se v gradivu za skupno sejo Občinskih svetov že predvideva sodelovanje med Cerodom d.o.o in Snago d.o.o? Ali je bil narejen kakšen razpis, kjer se je ugotovilo, da je Snaga d.o.o. najugodnejši ponudnik storitev? Slika 4. Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017 Slika 5. Izrez iz gradiva za skupno sejo OS občin družbenic Ceroda 25.10.2017 4. Na 21. Seji OS MONM je Občinske svet MONM potrdil koncept izgradnje MBO Dolenjske in Bele Krajine, ki ima cilj doseganja nižje cene obdelava in odlaganja odpadkov kot je slovensko povprečje. Tedaj je pripravljalec gradiva navedel, da je povprečna cena GJS v 5 občinah 101,80 EUR/tono ( glej sliko 2). Cena GJS po izgradnji MBO na Leskovcu pa naj bi bila 89,07 EUR/tono. Slika 2. Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017 Zakaj se potrjeni koncept ( na 21. seji OS MONM) menja z novim, ki je bistveno bolj neugoden za Občane? Po novem konceptu naj bi komunalne odpadke iz vseh dolenjskih in belokranjskih občin vozili na mehansko in delno biološko obdelavo v Ljubljano. Na deponiji na Leskovcu pa bi izvajali le delno biološko obdelavo in deponiranje odpadkov iz cele Slovenije? Zakaj novi koncept GJS za delno obdelavo odpadkov na Leskovcu za ceno 120 EUR/ tono, če bi bila v primeru kompletne izgradnje MBO na Leskovcu ta cena 89,07 EUR? Zakaj se potem kompletna GJS obdelave odpadkov nebi izvajala v Ljubljani kjer se sedaj za občine vlagateljice obračunava cena 105, 90 EUR/tono in za ostale občine nevlagateljice 111,20 EUR ali kje drugje v SLO, glede na to da je povprečna cena obdelave v 5 MBO kot ste navedli 101, 80 EUR/tono?"

Komentiraj prispevek