Okoljska ministrica obljubila nadaljnje protipoplavne ukrepe

6.12.2017 | 14:05

Kostanjevica na Krki - V sklopu današnjega vladnega obiska v Posavju je ministrica za okolje Irena Majcen dopoldne obiskala Kostanjevico na Krki.

Foto: M.L.

Izrazila je zadovoljstvo z izvedbo nasipa, ki ga je obljubila ob septembrskem obisku. Kot je pojasnila, preučujejo možnost, da bi poplavno vodo preusmerili v Krakovski gozd. Med načrti pa je izpostavila, da bodo protipoplavno uredili breg Krke v Kostanjevici na Krki.

Majcnova je na današnjem jutranjem delovnem posvetu v vojašnici Cerklje ob Krki predstavila tudi izvedene aktivnosti v sklopu izgradnje infrastrukture ob posamezni hidroelektrarni (HE) na spodnji Savi v tem mandatu.

Poleg številnih rednih aktivnosti na vodotokih se bosta v prihodnjih letih izvajali tudi dve večji aktivnosti - ureditev vodne in državne infrastrukture v sklopu izgradnje HE Mokrice ter protipoplavne ureditve Krške vasi in Velikih Malenc.

Kot je zapisano v vladnem sporočilu za javnost, so v teku sanitarni poseki odvečne zarasti na brežinah reke Krke - v izvajanju je nasip na otoku pri župnišču in dopolnitev obstoječega zavarovanja brežin ter vzdrževalna dela na vodotoku Studena v Kostanjevici.  Izvedel se je tudi dvig terena na severnem delu otoka na njegovi najnižji točki, s čimer bo preprečen preliv letnih visokih vod reke Krke v naselje.

Podrobneje v vladnem sporočilu za javnost, ki ga najdete v dokumentu na povezavi.

Dodano ob 16.30:

Majcnova si je poleg razmer v Kostanjevici ogledala še izvedene protipoplavne ukrepe v Krški vasi, Malencah in HE Mokrice ter obiskala Termoelektrarno Brestanica. Udeležila se je tudi delovnega posveta vlade, zvečer pa jo čaka še zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Posavje.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost na Ministrstvu za okolje in prostor, je Majcnova pri ogledu protipoplavnih del v Kostanjevici na Krki povedala, da je »MOP pristopil k izvedbi protipoplavnega ukrepa, in sicer izgradnjo zemeljskega nasipa namesto zidu. Na tem mestu je namreč dostop do nekaterih parcel, ki ga je treba ohraniti.« Na vodotoku Krke so se prav tako izvedle določene aktivnosti, kot je na primer čiščenje brežin in struge, v spomladanskem času se bodo nadaljevala tudi z utrjevanjem brežine, večja protipoplavna varnost pa se bo zagotavljala z deli pri HE Mokrice.

Ministrica si je kasneje ogledala območje, kjer se ureja protipoplavna zaščita Krške vasi. Del kjer se že gradijo nasipi in del kjer se gradi protipoplavni zid ter retenzijske površine s črpališčem. Ogledala si je tudi dela v Velikih Malencah pri Globoškem potoku in območje ob reki Sotli, kjer se urejajo zaščite reke Sotle ter razmejitve med ureditvami v državnem prostorskem načrtu (DPN) Mokrice, izven DPN in projekt FRISCO.

V letu 2018 se načrtuje pridobitev dopolnitve gradbenega dovoljenja ter izvedba ureditev na desnem bregu reke Krke in na Globoškem potoku v obsegu izgradnje: poplavno varnostni zid v Krški vasi – desni breg in ob Globoškem potoku, prav tako desni breg, izvedba poplavno varnostnih nasipov ob Globoškem potoku – levi breg, izvedba premostitvenega objekta, rekonstrukcija obstoječega premostitvenega objekta ter rekonstrukcija ceste na območju poplavno varnostnih ureditev. Vsa dela naj bi bila zaključena predvidoma poleti naslednje leto. Celotna investicijska vrednost izgradnje celovite poplavno varnostne ureditve na tem območju, vključno s poglabljanjem reke Krke in Save je ocenjena v višini 5,1 mio evrov.

V popoldanskem času je ministrica obiskala Termoelektrarno Brestanica in se seznanila z njenim delovanjem, pogovor s predstavniki termoelektrarne pa je tekel tudi o izvajanju obratovalnega monitoringa emisij v zrak.

S. G., M.L., Foto: Martin Luzar

Komentarji (1)

6.12.2017OceniSimon 
Žalostno, žalostno, kaki ljudje plazijo okoli naše lepenKrke.

Komentiraj prispevek