Zasebnik bo zgradil novo stanovanjsko naselje

10.1.2018 | 08:00

Stane Bajuk in Andrej Jernejčič

Šmarješke Toplice - V šmarješki občini bo nad sedanjim naseljem Prinovec v Šmarjeških Toplicah predvidoma v letu ali malo več zraslo novo stanovanjsko - počitniško naselje.

Po šestih letih je namreč občinski svet konec lanskega leta sprejel občinski podrobni prostorski načrt Prinovec 2, ki ga je financiral zasebni naložbenik. Dokument je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije ter za izdajo gradbenih dovoljenj za graditev ceste in vse ostale infrastrukture v naselju.

Ivanka Kraljič iz Proplana je predstavila načrt nove stanovanjske soseske nad Prinovcem.

Gre za slabe tri hektare veliko nepozidano območje na vzhodnem obrobju naselja Šmarjeških Toplic, ob gozdnem robu na severu in nad obstoječo stanovanjsko-počitniško sosesko Prinovec. Kot pravi Stane Bajuk iz občinske uprave, ima občina ta projekt za uspešnega, saj ima območje atraktivno lokacijo, mirno okolje, dobro cestno povezavo, skratka primerno je tako za bivanje kot za preživljanje dopusta in počitnic.

Zanimanje in hitro zapolnitev pričakuje tudi investitor, to je ljubljansko podjejte NEP Projekt, ki je izdelavo OPPN-ja leta 2016 prevzel od prvotnih investitorjev, ravno tako je takrat od njiju tudi kupil zemljišče. Andrej Jernejčič je v imenu investitorja povedal, da so zadovoljni, da se je izdelava dokumenta zaključila, sedaj pa jih čaka še veliko dela. V pripravi je projektna rešitev, ki so jo zaupali Dolenjski projektivi, prednostna naloga bo ureditev dovozne poti do območja urejanja naselja, to je iz smeri Družinska vas, malo naprej od gostišča Amerikanec, in nato še poti znotraj naselja, kjer bodo trije vzporedni pasovi pozidave. Zemljišča so komunalno neurejena, zato bo investitor plačal tudi komunalno opremljanje. Komunalna infrastruktura se bo navezala na obstoječo.

Za kakšno sosesko bo šlo, o čemer je na seji govorila Ivanka Kraljič iz Proplana, in kaj so pri sprejemu povedali občinski svetniki, pa v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava