Načrt za privlačno mestno jedro

11.1.2018 | 12:20

Plezalna stena v starem črnomaljskem mestnem jedru, ki so jo predali namenu lansko jesen, je atraktivnejši del sprehajalne poti. Ob njej naj bi uredili še plezalno steno za otroke. (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - Občinski svetnik Branislav Adlešič je pohvalil plezalni odsek Planinskega društva Črnomelj, ki je uredil plezalno steno na steni suhega mostu v starem črnomaljskem mestnem jedru. Še posebej pa je pohvalil Andreja Horvata in Janeza Jermana ter njune prijatelje in sorodnike, ki so opravili številne prostovoljne ure. Ker pa je plezalna stena na začetku sprehajalne poti, ga je zanimalo, kdaj se bodo lahko sprehodili po tej poti.

Kot je pojasnila Marija Prašin Kolbezen z občinske uprave, so si prvo fazo sprehajalne poti zamislili kot navezavo na pešpot na Majer, od koder se lahko pohodnik ali sprehajalec peš odpravi po akvaduktu proti Vojni vasi ali pa krožno zaključi sprehod na startu sprehajalne poti pri suhem mostu. Načrtovali so, da naj bi še lani dokončali del poti, ki je predvidena na občinskem zemljišču pod Mestno muzejsko zbirko. Opravili so arheološke raziskave. Prvi del poti je načrtovan na lesenem, nekoliko dvignjenem podestu. Za naslednje dele poti pa pripravljajo služnostne pogodbe z lastniki zemljišč. V prvi fazi poti je predvidenih še nekaj lesenih podestov in počivališč ter ureditev utrjenega dela poti. Ker je pot namenjena mirni obliki rekreacije in sprostitvi na obrobju starega mestnega jedra, so načrtovalci podali rešitve za urejanje širšega prostora med Lahinjo in stavbami in ne zgolj poti. Prostor ob vodi je sedaj degradiran, zato ljudje tja ne zahajajo.

Da bi predstavili lepoto in privlačnost obvodnega mestnega prostora, je po mnenju Prašin Kolbeznove smiselno skupaj z lastniki zemljišč celovito prenoviti prostor. Med drugim obnoviti tudi razrahljane suhe zidove z ureditvijo muzejskih vrtov pod Mestno muzejsko zbirko, sanirati objekt in okolico prečrpališča, obnoviti plinohram, vidne kanalizacijske jaške in greznice, neurejene brežine pod barom Piccolo in sodiščem in še kaj. Da bi bila privlačnost obvodne poti čim večja, je na otoku pri mlinu predvidena hišica na drevesu, pod stopnicami ob plezalni steni pa otroška plezalna stena. Za privlačnejšo podobo mestnega jedra pa bi bilo dobrodošlo tudi dokončanje gradnje Flekovega mlina, kar pa je odvisno od lastnika. Predvidene so tudi označevalne table za vstopno točko, mesto, kjer so našli nagrobnike in meč. Prav tako pa imajo v načrtu očistiti neprimerno zarast, posaditi drevesa in grmovnice ter ob vrtičkih postaviti ograje. Vendar pa so za vse posege v tla potrebne predhodne arheološke raziskave.

Črnomaljska obvodna pot je zasnovana celovito, da bo spodobno urejena, pa bo potrebnega še veliko denarja in časa. Zaradi tega je težko napovedati, kdaj bo končana prva faza. Odvisno je od arheoloških raziskovanj in razpoložljivega denarja. Zato poskušajo priti do celovite ureditve z malimi koraki. Sicer pa je sprehod ob vodi mogoč tudi sedaj, saj zemljišča vzdržujejo lastniki in ribiči. Vendar pa ga priporočajo le ob suhem vremenu.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 4. januarja 2018.

M. B.-J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava