Nadzorni odbor kot »papirnati tiger« vseeno ni všečen nikomur

11.1.2018 | 14:00

Dušan Černe, predsednik NO MO Novo mesto (Foto: M. M.)

Novo mesto - Predsednik Nadzornega odbora (NO) Mestne občine Novo mesto Dušan Černe je na tretji letni novinarski konferenci danes predstavil delo lanskega in napovedal plan letošnjega leta. Iz obsežnega poročila na 14 straneh, ki smo ga v celoti dodali k članku spodaj, izhaja, da imajo nadzorniki še vedno težave s pridobivanjem listin pri nadzorovanih javnih zavodih, da se njihova priporočila iz zaključnih poročil ne upoštevajo, da občina kot ustanoviteljica teh zavodov ne ukrepa s pritiski ali menjavo svojih predstavnikov v svetih zavodov in da so, po Černetovih besedah, zgolj »papirnati tiger«. Dodal je, da tako po odzivih nadzorovanih zavodov kot samega občinskega sveta, ki se na sejah seznanja z njihovim delom, »očitno nismo všečni nikomur, kar si razlagamo z našo profesionalnostjo in nepristranskostjo ter neodvisnostjo«.

O posameznih nadzorih NO smo v Dolenjskem listu že večkrat poročali. Černe je danes med drugim izpostavil nadzor v Zdravstvenem domu Novo mesto, pri katerem so v času prejšnjega vodstva direktorice Milene Kramar Zupan ugotovili vrsto nepravilnosti, kar je danes pred novinarji ponazoril kar z devetimi primeri. Svoje zaključno poročilo je NO v vednost poslal tako Računskemu sodišču kot Komisiji za preprečevanje korupcije ter Policiji. »Nikogar nismo ovadili ali prijavili, omenjene organe smo le seznanili z našimi ugotovitvami in oni lahko s svojimi širšimi pooblastili dobijo celostni vpogled v poslovanje ZD na določenih segmentih, če bodo ocenili, da je to potrebno,« je povedal. Računsko sodišče je prejelo tudi njihovo poročilo o poslovanju Anton Podbevšek teatra, saj so nadzorniki zavzeli stališče, da dopisovanje z APT in njegovim svetom zavoda, ki ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti, ni več smiselno.

Težave z nadzorom je NO med drugim imel tudi v Agenciji za šport oz. Zavodu Novo mesto, kot njenemu pravnemu nasledniku, a bodo z njim nadaljevali v letošnjem letu. V letošnji plan dela so med drugim na podlagi anonimne prijave vključili tudi nadzor nad odpisom določenih terjatev v zaključnem računu občinskega proračuna za leto 2015, pregledali bodo porabo sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za letu 2015 in 2016, razdeljevanje proračunskega denarja na podlagi javnih pozivov v letu 2016 itd. A Černe je danes dodal, da bodo zaradi letošnjih jesenih lokalnih volitev delo zaključili nekoliko prej, najkasneje novembra.

Ne bo kandidiral za župana

 V svojem imenu je še povedal, da se za funkcijo predsednika ali člana NO ne bo več potegoval, hkrati je zavrnil govorice o njegovi županski kandidaturi: »Že ob začetku našega delovanja sem jasno povedal, da nisem politik in me politika ne zanima. Po zadnjih treh letih delovanja NO, ko sem dobil še podrobnejši vpogled v delovanje lokalne politike, sem v to prepričan še bolj.«

M. Martinović

Komentarji (11)

11.1.2018OceniDirty old town 
Kdaj bo ta papirnati Tiger ugriznil tako kot se spodobi? In tam kjer se spodobi..?
11.1.2018OceniDirty old town 
V zvezi z zadnjim stavkom pomeni da boš g. Dušan Černetov odstopil? Toliko si se razočaral? A bejš no bejš....Tako kot v Čateških ko si bil dir. a ne? Smeh živi tole NM.
11.1.2018OceniDirty old town 
Ga. Milena Kramar je po direktivi ve se čigavi na tapeti pri Černetu. Macedoni je revanšist in ego zato ne prenese ljudi ki se mu postavijo kontra oz. tistih ki ga po njegovo ogrožajo. kar pomeni da je zajček. Mileno še vedno podoživlja kot svojega nasprotnika zato ji tudi pošilja razna "darila" iz ozadja...:) to je ta revizija zdravstvenega doma. Vsi vemo v Nm koliko je ura, kje kdo in zakaj. Premajhno mesto je da bi se dalo kaj skriti. Na koncu pa še tista narodna: vse enkrat pride na svoje.....
16.1.2018 2   (2)   (0)   OceniObčan 
Prvič v zgodovini je bil nadzorni odbor imenovan brez predstavnikov opozicije. Tako da se ti macedonijevi tigri in tigrice ukvarjajo le z opozicijo. No ja navedli so še nekaj bagatelnih oškodovanj s strani kabineta župana.
16.1.2018 1   (1)   (0)   OceniBorut 
V nadzorni odbor ni bil imenovan nihče iz opozicije. Torej macedoni kontrolira samega sebe.
17.1.2018OceniObčan 
KAJ BI ŠELE PRIŠLO NA PLANO ČE BI BIL NADZORNI ODBOR NEODVISEN: "O nadzoru nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik: Nadzor nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa Mestna občina Novo mesto (MONM) kot najemodajalec ali najemnik, je NO pričel v mesecu marcu 2017 in ugotovil: □ Da MONM nima vzpostavljene evidence nepremičnega premoženja, ki je v njeni lasti, kar je v neskladju s 37. členom ZSPDSLS (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti). Evidence so neurejene v smislu zemljiško-knjižnega stanja nepremičnin, urejenega vpisa nepremičnin v kataster stavb oz. zemljiški kataster, urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja, urejena medsebojna razmerja med etažnimi lastniki,…. □ Da skrbniki pogodb ne izvajajo nalog skladno s predmetom pogodbe in predpisi na področju upravljanja s premoženjem □ MONM je leta 1999 sprejela Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti MONM, ki je še vedno veljaven in na katerega se sklicujejo veljavne pogodbe, vendar omenjeni pravilnik ni bil usklajen z ZSPDSLS niti z uredbo. □ Da stanovanja v lasti MONM uporablja 24 najemnikov, za enega izmed teh pogodba o najemu ne obstaja □ Da 5 najemnikov stanovanj v lasti MONM v letu 2016 ni plačevalo najemnin, zaradi česar je bil proračun MONM v letu 2016 ob 4.826 EUR □ Da MONM v letu 2016 ni izdala opominov ali izvedla postopke za izterjavo neplačanih obveznosti iz naslova neplačanih najemnin za stanovanja, kar je v neskladju s ZJF, ki določa, da morajo neposredni uporabniki zagotoviti popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun. □ Da MONM daje v najem stavbna zemljišča brez sklenjenih pogodb in sicer je bilo takšnih najemov v letu 2016 osem, izhajajo pa še iz 80 – ih let prejšnjega stoletja in niso ažurirane □ Da MONM ne izvaja spremljanja plačil najemnin za stavbna zemljišča, kar je v nasprotju z določili ZSPDSLS in ZJF □ Da določeni najemniki stavbnih zemljišč ne plačujejo svojih obveznosti, kar je v nasprotju z določili ZSPDSLS in ZJF □ Da MONM oddaja prostore v svoji lasti 35 uporabnikom brezplačno (društvom, združenjem, Karitas,…) □ Da najemniki objektov, ki jim jih MONM oddaja v najem, te objekte oddajajo v podnajem in to brez soglasja lastnika, čeprav najemne pogodbe določajo, da najemnik ne sme dati nepremičnine naprej v podnajem. Na takšen način NO ugotavlja, da MONM dejansko ne razpolaga s podatkom, kdo in pod kakšnimi pogoji dejansko uporablja njene nepremičnine □ Da MONM ni odreagirala na kršenje pogodbenih obveznosti iz prejšnje točke □ Da je cena najema, ki ga plačuje MONM, za m2 makadamskega parkirišča na Kandijski cesti za skoraj 62% višja od cene, ki jo plačuje MONM za m2 makadamskega parkirišča na Novem trgu □ Da MONM na področju in obdobju, ki sta bila predmet nadzora, ne deluje kot dober gospodar
17.1.2018OceniObčan 
Macedonijev nadzorni odbor se je verjetno namerno ukvarjal le z bagatelnimi oškodovanji županovega kabineta. Oči pa si zatiska pri milijonskih oškodovanjih preko javno zasebnega partnerstva, milijonskih oškodovanjih pri gradnji vodovoda in vgrajevanju ruskih namesto evropskih cevi,..
17.1.2018OceniTrue 
Ok Občan. Zdaj pa še javno razgrniti imena vseh "akterjev". Najemnikov. Podnajemnih najemodajalcev ter 35 DRUŠTEV , ki niso plačevala najemnin! Najemnikov stanovanj.Ter na koncu kolikšna je SKUPNA vsota in ŠKODA z "negospodarnim ravnanjem" MONM.ŠTEVILKO in IMENA prosimo.:) Vsekakor pa sem prepričan da past copy seznama in statistični izraćun že čakajo na obelodanitev. Ob pravem času seveda.:)
17.1.2018OceniObčan 
& True. Sem zapisal, da je to metanje peska v oči s strani macedonijevega nadzornega odbora. Seveda so tudi to male lopovščine hranjenje macedonijevih pajdašev in tistih, ki mu držijo štango pri plenjenju. Ne raziskujejo pa nadzorni odbor več kot 2 milijonskega oškodovanja preko javno zasebnega partnerstva, več milijonskega oškodovanja pri gradnji vodovoda in vgrajevanju ruskih namesto evropskih cevi, več 100.000 oškodovanja pri gradnji Brezovice,...
17.1.2018OceniObčan 
@True Sem odgovoril pa je DL cenzuriral.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava