Male čistilne naprave cenejše

14.1.2018 | 11:00

Čistilna naprava Mirna Peč (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Gradnja javne kanalizacije je draga, še posebej tam, kjer gostota poseljenosti ni velika. Občina Mirna Peč ima od leta 2012 idejno zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, ki jo je zdaj novelirala po državni uredbi, sprejeti leta 2015. Ta narekuje nove roke in kriterije za obvezno izgradnjo javne kanalizacije, najpomembnejša sprememba pa je uvedba ekonomskega kriterija izgradnje v aglomeracijah do 500 PE.

»Za našo občino uvedba tega kriterija pomeni veliko spremembo, saj nam na nobeni od aglomeracij, ki so se po uredbi minimalno spremenile, ni treba več graditi javnega omrežja, ker izpolnjujemo pogoj, da bi bila naložba vanjo najmanj trikrat dražja, kot če bi odvajanje in čiščenje uredili s postavitvijo malih komunalnih čistilnih naprav,« je pojasnila direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan.

Po novelaciji idejne zasnove, ki so jo na zadnji seji potrdili tudi občinski svetniki, bi izgradnja javne infrastrukture v aglomeracijah stala 4,4 milijona evrov brez nujne dograditve čistilne naprave v Mirni Peči, opremljanje s čistilnimi napravami pa dobrih 916 tisočakov oz. 858 tisoč evrov, kjer je na območju aglomeracij že 18 malih čistilnih naprav.

Na občini bodo tako spodbujali postavitev malih čistilnih naprav, sicer pa v Mirni Peči že več let sofinancirajo postavitev malih čistilnih naprav, letošnji je že objavljen.

Več v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Ž.

Komentiraj prispevek