Kar 166 hektarov zemljišč ostalo nepozidanih

13.2.2018 | 12:45

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice je bila ena prvih občin v Sloveniji, ki je dobila Občinski prostorski načrt (OPN). Že kmalu po sprejetju leta 2009 se je, kot je dejal župan Jože Muhič, pokazalo, da ima veliko pomanjkljivosti, spreminjala se je tudi zakonodaja ter razvijala nova dognanja v prostorskem urejanju in krajinski arhitekturi, zato so pred dvema letoma začeli intenzivno pripravljati spremembe in dopolnitve obstoječega OPN.

»Smo v zaključni fazi izdelave strokovnih podlag. Skupaj s ministrstvom za okolje in prostor ugotavljamo, da je ostalo nepozidanih veliko stavbnih zemljišč. Zato želimo preveriti, ali so njihovi lastniki še vedno zainteresirano za pozidavo, saj smo glede na veljavno prostorsko zakonodajo in Strategijo prostorskega razvoja Slovenije zavezani s prostorom ravnati varčno in racionalno,« je pojasnil župan.

Dodal je, da je v obstoječem občinskem prostorskem dokumentu kot stavbno opredeljenih preko 100 hektarov zemljišč, ki pa so v teh slabih devetih letih komaj kaj pozidana, poleg tega pa imajo kot stavbno opredeljenih še 66 hektarov pri tovarni obutve, ki so bili predvideni za golf igrišča. A realno po županovih besedah ni za pričakovati, da bo sploh kdaj urejeno, saj ni vlagateljev, nenazadnje pa je golf igrišče v ne zelo oddaljenem Otočcu. Tako bodo na občini predlagali njegovo izločitev v novega predloga OPN.

»Občina ne more načrtovati novih stavbnih zemljišč, dokler obstoječa niso v zadostni meri izkoriščena. Ker pri nas niso, tudi od ministrstev oz. nosilcev urejanja prostora ne bomo dobili soglasja za sprejem novega dokumenta. Zato tudi moj apel lastnikom nepozidanih stavbnih zemljišč, da naj temeljito razmislijo o možnosti vrnitve nazaj v kmetijsko ali gozdno rabo, če na nekaterih prostih stavbnih zemljiščih v prihodnje oni ali pa njihovi nasledniki ne predvidevajo novogradenj,« je izpostavil Muhič in pridal, da bodo na občini morali najpozneje v prihodnjem letu dosledno odmeriti in zaračunati tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, kar bo za vsa neizkoriščena stavbna zemljišča nepotreben in ne zamerljiv strošek.

Z vsemi temi lastniki se bodo po besedah župana na topliški občini osebno posvetovali, o datumih jih bodo obvestili po pošti, lahko pa se že prej zglasijo pri njemu, da bodo dobili več informacij. Vse občane, ki želijo izvesti kakršno koli spremembo namenske rabe zemljišča, tudi pozivajo, da lahko do 31. marca še podajo svojo pobudo. Do zdaj so prejeli okoli 120 pobud, nekaj čez 100 so jih obdelali in, kot je dejal Muhič, v največji možni meri upoštevali predloge občanov.

Kdaj bodo o spremenjenem in dopolnjenem OPN-ju občinski svetniki dejansko odločali, težko ocenjuje, vse bo, ko bo predlog pripravljan, odvisno od soglasij nosilcev urejanja prostora, računa pa, da bodo v letos izvedli razpis in izbrali izvajalca za izdelavo novega strateškega prostorskega dokumenta občine.

Članek je objavljen v aktualni 6. številki Dolenjskega lista.

M. Ž.

Komentiraj prispevek