Dolgotrajni postopki po arbitražni odločitvi

13.3.2018 | 15:30

Foto: M.B.-J., arhiv DL

Metlika - Okrajno sodišče v Črnomlju bo začelo v tem mesecu po določbah od 213. do 228. člena Zakona o zemljiški knjigi postopke nastavitve zemljiške knjige za 643 parcel v katastrski občini Sekuliči. Gre za parcele, ki so po arbitražni odločbi pripadle Republiki Sloveniji in ležijo v Dragah in okolici v krajevni skupnosti Suhor v metliški občini.

Kot je sporočila predsednica sodišča Tatjana Plut, je postopek nastavitve zemljiške knjige v Zakonu o zemljiški knjigi zelo natančno predpisan in je precej dolgotrajen. Sodišče namreč za vsako parcelo izda sklep o začetku postopka in imenuje komisijo. O začetku postopka obvesti imetnike pravic, če so znani, občino, v kateri je nepremičnina, in Republiko Slovenijo. Z izdajo sklepa o začetku postopka se na portalu e-Sodstvo objavi oklic o začetku postopka, o začetku postopka pa obvestijo krajevno skupnost, v kateri so nepremičnine. Imetniki pravic imajo možnost, da v 30 dneh prijavijo pravice, potem pa sodišče za vsako parcelo opravi narok in izda popisni list. Sledi oklic o javni razgrnitvi popisnih listov.

Med javno razgrnitvijo, ki traja en mesec, imajo stranke možnost vpogleda v popisne liste in dobijo potrebna pojasnila. Po zaključku javne razgrnitve sodišče izda sklep o prenosu popisnega lista v glavno knjigo. S pravnomočnostjo sklepa je postopek zaključen in parcela vpisana v zemljiško knjigo z vsemi potrebnimi podatki.

Plutova ob tem pojasnjuje, da bo sodišče res vodilo postopke nastavitve zemljiške knjige za več parcel hkrati in zaporedno, vendar pa nastavitev zemljiške knjige za vseh 643 parcel istočasno ne bo mogoča. Prav zaradi tega bodo postopki nastavitve zemljiške knjige potekali dlje časa. A zagotavlja, da bo zemljiška knjiga v k. o. Sekuliči nastavljena za vse parcele, za vse parcele istega imetnika pa bo sodišče poskušalo opraviti postopek nastavitve zemljiške knjige istočasno. S tem bodo imetnikom pravic prihranjeni stroški za obisk sodišča, katerega delo bo tako poenostavljeno.

Članek je bil objavljen v 10. številki Dolenjskega lista z dne 8. marec 2018.

M. B.-J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava