Jamarski kilometri in desetletje

19.3.2018 | 17:00

Predsednik Jamarskega kluba Brežice Aleš Orešar (v sredini) in tajnik Jure Tičar (desno) s predstavnikom brežiške občine za civilno zaščito Romanom Zakškom

Davorin Preisinger, ki je prejel plakete z Zlatim znakom JZS, je bil podpredsednik in predsednik Jamarske zveze Slovenije, sodeloval je tudi pri vodenju nekdanje jugoslovanske jamarske zveze. (Foto: M. L.)

Brežice - Za Jamarski klub Brežice je bil zadnji konec tedna posebej slovesen, saj so mu s sobotno slavnostno sejo Jamarske zveze Slovenije na Čatežu ob Savi izrazili čestitke in priznanje ob njegovi desetletnici.

Stojan Sancin, dobitnik plakete z Zlatim znakom JZS, je kratko spregovoril o slovenskih jamarjih v Trstu. (Foto: M. L.)

Dosežki kluba na jamarskem področju so kar precejšnji, kot je povedal predsednik kluba Aleš Orešar. Natančno so raziskali v domači okolici jami Kreščak in Lisičina, ki pa še vedno nista raziskani do konca. V lisičini so doslej izmerili 1.850 m rovov, jama Kreščak meri tako skoraj 1.300 m. »Najbolj prepoznavne pa so prav gotovo jamarske odprave v Zverinjačke rupe v Črno goro. Brezno Pala skala je trenutno globoko 667 m in je najgloblje kraško brezno, ki smo ga tu raziskali. Sama odprava pa je povezala tudi številne slovenske klube in klube iz tujine. Tako smo postali prepoznavni ne samo doma, ampak tudi v tujini,« je rekel predsednik.

O posameznih akcijah kluba je podrobneje poročal njegov tajnik Jure Tičar. Organiziral so že tudi humanitarno akcijo, v kateri so zbirali denar za Nastjo, sicer pa brežiški jamarji tesno sodelujejo s Kluboma jamarjev Kostanjevica na Krki in Speleološkim klubom Samobor.

Predsednik je pohvalil gostilno Šparakl, kjer je klub imel začetne sestanke, in krajevno skupnost Jesenice, ki je dala na voljo del stavbe, kjer so brežiški jamarji v začetku shranjevali opremo. Že v začetku je med drugimi pomagala tudi občina Brežice, s katero ima klub sklenjeno pogodbo za zaščito in reševanje. Klub sodeluje med ostalim tudi s civilno zaščito občine Brežice, z osnovno šolo Velika Dolina – učenca te šole sta nastopila v programu tokratne prireditve - in osnovno šolo Raka.

Brežiški župan Ivan Molan je v nagovoru na slovesnosti Jamarski klub Brežice pohvalil za njegovo delo z mladimi in akcije za varovanje okolja.

Slavnostne seje na Čatežu ob Savi se je udeležilo veliko članov številnih jamarskih klubov iz Slovenije, med njimi so bili tudi predstavniki iz Hrvaške in Italije. Tolikšna udeležba je spodbudna, je menil predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko. Predsednik si želi v jamarskih vrstah novih mladih članov. Jamarstvo bi mogoče potrebovalo nekaj novega zaleta, zlasti na Primorskem, od koder izhaja on, je nekako v krizi.

Udeležence sta med drugimi nagovorila tudi Janez Melanšek z Uprave za zaščito in reševanje in uradna predstavnica Mednarodne speleološke zveze (UIS) v Sloveniji Nadja Zupan Hajna iz inštituta za kras pri ZRC SAZU, brežiškim jamarjem pa je čestital predsednik Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki Franc Curhalek.

Na slavnostni seji so podelili plaketi z Zlatim znakom Jamarske zveze Slovenije. Prejela sta ju Davorin Preisinger iz Društvo za raziskovanje jam Kranj in Stojan Sancin iz jamarskega odseka pri Slovenskem planinskem društvu v Trstu. Podelili so tudi zlate, srebrne in bronaste znake Jamarske zveze Slovenije, priznanja Jamarske zveze Slovenije in zahvale Jamarskega kluba Brežice.

Prireditev je povezovala Sanja Hribar.

M. L.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava