O dobrih njivah in trajni bolečini

15.5.2018 | 13:30

Župan Ivan Molan (drugi z leve) je včeraj v mestoma napeti razpravi nekajkrat malodane povzdignil glas. (Foto: M. L.)

Svetniki so se poglobili v gradiva za sejo. (Foto: M. L.)

Mateja Sušin Brence je svetnikom pojasnjevala nekatere načrtovane pozidave in druge prostorske ureditve. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji seji podprl imenovanje Alenke Černelič Krošelj za direktorico Posavskega muzeja Brežice, Uroša Škofa za ravnatelja Gimnazije Brežice in Hermine Vučajnk za ravnateljico Višje strokovne šole v Brežicah.

Svetniki so opravili prvo obravnavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Občina je za spremembo OPN po podatkih svetovalke na oddelku za prostor Katje Pongračič prejela okoli 290 pobud in v nadaljnjih postopkih še 94 pripomb, izmed katerih jih je sprejela 47.

V razpravi je Ferdo Pinterič med drugim predlagal, naj z OPN predvidijo križišča ceste in železnice v Brezini in drugje v občini, ki bodo odpravila sedanja moteča križišča v isti ravnini. Z OPN naj bi opredelili gramoznico Boršt, ki po njegovih besedah vsebuje zaloge najboljšega gramoza v občini, zadostovale bi za naslednjih trideset do štirideset let. Z OPN naj občina tudi zagotovi možnosti za prihodnjo gradnjo optičnega omrežja.

Marija Levak podpira, kot je rekla, vse predloge v OPN za vračanje stavbnih zemljišč v kmetijska. Podpira razvoj različnih dejavnosti, a zavrača širitev naselij na najboljša kmetijska zemljišča. Naselje, če se širi, naj se širi ob cesti in ne v notranjost kmetijskih zemljišč. Predvideno novo cesto med Brežicami in Krškim naj bi z OPN umestili ob Savi, kjer so že posegli na zemljišča s hidroelektrarno.

Na brežiškem območju je zaradi kakovostne zemlje zelo težko ogniti se posegu na najboljša kmetijska območja, kot je rekla Pongračičeva. Župan Ivan Molan je komentiral predlog o cesti ob elektrarniškem nasipu. Občina je že predlagala tako traso, kot je rekel, a so jo zaradi poplavne ogroženosti območja načrtovalci zavrnili. Zunajnivojska cestno-železniška križišča so del državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Mokrice, se pravi, da na gradnjo teh križišč niso pozabili.

Občinski svet je med drugim s sklepom povišal turistično takso. Pri tem je Igor Zorčič predlagal, naj občina natančneje opredeli porabo tako zbranega denarja, vsekakor naj ta denar vlaga v razvoj turizma. Jurij Pezdirc je predlagal skrajšanje roka, po katerem ni treba plačati turistične takse; odlok predvideva 30-dnevni rok, a naj bi rok skrajšanji na dva tedna.

Občinski svet je sprejel letno poročilo brežiške Komunale, a se je to zgodilo po dolgi in na trenutke polemični razpravi. Igor Zorčič je med drugim dejal, naj se prihranki zaradi ločenega zbiranja odpadkov, ki jih omenja Komunala, pozna na nižjih zneskih na položnicah. Rekel je, da je računsko sodišče ugotovilo za obdobje 2008-2012 nekatere pomanjkljivosti na komunalnem področju v brežiški občini.

Direktorica občinske uprave Irena Rudman je v odzivu izrazila začudenje, da poročilo računskega sodišča prihaja po toliko letih in da ga zdaj izpostavljajo na seji. Sicer pa se poročilo nanaša na obdobje, ko je komunalne storitve v občini opravljal nekdo drug, ne Komunala, ki jih opravlja zdaj.

»Nekdo drug« je podjetje KOP Brežice, zato Ferdo Pinterič, ki je takrat kot direktor vodil KOP, predstavil svoj pogled na tedanje razmere na komunalnem področju.

Aljoša Rovan je v razpravi o poročilu Komunale vprašal, kaj se zgodi z rabljenimi plenicami za enkratno uporabo.

Andrej Vizjak je razpravo, zlasti Zorčičevo, pospremil s komentarjem, češ, neverjetno je, kako bolečina pri nekaterih traja. Z bolečino je mislil kritike na račun Komunale, sam je kot predsednik nadzornega sveta Komunale podjetju čestital za dobro delo. Predlagal je, naj bi Komunale kdaj tudi pohvalili, namesto, da jo kritizirajo.

Na pripombe v razpravi je odgovoril direktor Komunale Aleksander Zupančič. Pri tem je dejal med drugim, da na ekološke otoke prihajajo tudi odpadki, ki ne sodijo tja, ampak spadajo, npr., med kosovne. Povedal je, da Komunala letno izvaja več kot trideset projektov za okoljsko ozaveščanje. V zvezi s stroški za promocijo, ki jih nekateri očitajo podjetju, je rekel, da je veliko tistega, kar nekateri morda ocenjujejo kot plačano reklamo v medijih, pač obveščanje o dejavnosti Komunale in da tega javnega informiranja Komunala ne plačuje. Prihranek zaradi ločenega zbiranja odpadkov je po Zupančičevih besedah razviden s položnice, namreč, brez tega prihranka bi bili vsakokratni zneski na položnicah višji od sedanjih, in to je prihranek, kar po njegovem večina ljudi dojame.

Svetniki so odločali še o nekaterih dokumentih v zvezi z urejanjem delov Brežic in nekaterih krajev v občini ter obravnavali zaključni račun občine za leto 2017.

M. L.

Galerija

Komentarji (1)

15.5.2018 1   (1)   (0)   Ocenikrajan 
A sploh kdo ve, kaj ta Vizjak počne na Hess-u, razen tega, da je na plačilni listi. Njegove sposobnosti so tako omejene, vse v glavnem po politični liniji gre....

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava