Franc Rupar nov občinski svetnik

13.6.2018 | 11:30

Franc Rupar, novi svetnik v občinskem svetu

Škocjan - Potem, ko je z mesta občinskega svetnika odstopil Franci Kocjan (SLS), od včeraj naprej v občinskem svetu sedi nov član z njihove liste - to je Franc Rupar iz Goriške vasi. Soglasno ga je potrdil občinski svet, Ruparjev mandat pa ne bo trajal dolgo - do jesenskih lokalnih volitev. Druga na listi Marjeta Tramte nadomestnega mandata ni sprejela.

Blanka Matko (zadaj)

Občinski svetniki so na sinočnji seji sprejeli rebalans proračuna. Razloge zanj je predstavila višja svetovalka za finance, kulturo in malo gospodarstvo Blanka Matko. Prihodki zdaj znašajo skoraj 7 milijonov 700 evrov in so se povečali na računa kapitalskih prihodkov - skoraj za 2 milijona evrov, pretežno na račun prodaje stavbnih zemljišč v poslovni coni GTC Škocjan. Povečali so se tudi odhodki in znašajo 8 milijonov 640 tisoč evrov. Dober milijon 200 tisoč evrov je zaradi povišanja subvencij, povišali pa so se tudi investicijski odhodki. V teku so vzdrževalna dela po lokalnih cestah občine in to postavko so dvignili na 240 tisočakov. Letos se načrtuje novogradnja novogradnja krožišča v coni GTC, ki bo v glavnem financirana z državnim denarjem, na milijon evrov so povišali tudi gradnjo povezovalnega kanalizacijskega voda Dolenja Stara vas . obrtna cona Dobruška vas, več, to je 23 tisoč evrov, pa bo stala ureditev otroškega igriška v Škocjanu.

»Za« CERO-DMB

Svetniki so dvignili roke za odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBM, ki ga na lokaciji regijskega centra za ravnanje z odpadki na Leskovcu ustanavlja deset dolenjskih in belokranjskih občin. Več o projektu sta povedala Boštjan Ferk in direktor Ceroda Albin Kregar, ki je odgovoril tudi na nekaj vprašanj, med drugim, zakaj v podjetju ni predviden nadzorni odbor. Odgovor je bil, da ima to nalogo že svet županov, in nima smisla, da se funkcije podvajajo.

Letno poročilo novomeške Komunale je predstavil direktor Gregor Klemenčič. V škocjanski občini so lani zabeležili pozitiven poslovni izid v višini 12.560 evrov - na obveznih gospodarskih službah je bil rezultat negativen (3.700 evrov), na ostalih javnih službah pa pozitiven (16.264 evrov). V lanskem letu so obnovili tudi 48 vodovodnih priključkov, največ v Zloganju, oz. na trasi projekta hidravličnih izboljšav.

Nova taksa

Svetniki so med drugim določili novo vrednost turistične takse. Ta bo od 1. januarja prihodnje leto znašala 1,50 evrov na osebo na dan in sicer turistična taksa znaša 1,20 evrov, 0,30 evrov pa promocijska taksa. Sprememba je povezana z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.

Med številnimi točkami, ki so jih svetniki potrdili, so še: letni program športa v občini Škocjan za leto 2018, sklep o načinu financiranja političnih strank, poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem občine Škocjan v lanskem letu, letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava