TVU 2018: Osebnostni stil vedenja in obnašanja, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Na Loko 2 Novo mesto

14.6.2018 | 10:30

Osebnostni stil vedenja in obnašanja

Ena od značilnosti uspešnih ljudi je poznavanje lastnih prednosti, osebnostna rast pa je postala ena od pomembnejših tem v poslovnem in zasebnem življenju. Predpogoj za zasebno in poslovno odličnost je poznavanje vedenjskega stila. Tega lahko prilagodimo in upravljamo le, če se zavedamo sebe in vpliva našega vedenja na druge. Proučitev želenega vedenja na delovnem mestu se osredotoča na položaj zaposlenih in njihovih značilnosti, ki jih je znotraj organizacije mogoče razvijati in spodbujati pozitivno organizacijsko vedenje za uspešno delovanje organizacije.

Delavnica je brezplačna, saj je organizirana v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2018.

Sreda, 14. 6. 2018, od 10.30 do 12.00

Izvajalec: Andreja Draginc, pred.

Lokacija: Fakulteta za poslovne in upravne vede, Na Loko 2, 8000 Novo mesto