Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite dolenjske regije, pred GD in po mestu Metlika

16.6.2018 | 08:30

v soboto, 16. junija 2018, v Metliki.

Zbor ekip bo na prireditvenem prostoru PGD Metlika.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, 16. junija 2018 v Metliki

V organizaciji Rdečega križa Slovenije - Območno združenje Metlika, občine Metlika in Uprave RS za zaščito in reševanje, izpostava Novo mesto, bo v soboto, 16. junija 2018, med 8.30 in 13.00 uro, izvedba XIX. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite. Na preverjanju bo sodelovalo do 15 ekip prve pomoči, njihovi člani pa bodo morali oskrbeti najmanj 16 poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah, ki nas lahko prizadenejo ob naravnih in drugih nesrečah. Njihovo znanje in usposobljenost bodo ocenjevali ocenjevalci (zdravniki in medicinske sestre). Tekmovanje se bo pričelo pred gasilskim domom v Metliki, potekalo pa bo v mestu Metlika. Poleg naštetega bo pred gasilskim domom Metlika organiziran tudi spremljevalni program: širjenje informacij o krvodajalstvu, meritve, pikado, mirno roko, predstavitev radio klub Metlika in predstavitev Prostovoljnega gasilskega društva Metlika.

Ogled tekmovanja, učnih delavnic, meritev, predstavitev in ob zaključku razglasitev rezultatov so namenjeni čim večjemu številu obiskovalcev z namenom pridobivanja novega znanja, predvsem pa postopkov ukrepanja, ko do nesreče ali nenadnega obolenja pride. S svojo prisotnostjo boste podprli in motivirali tekmovalce- prostovoljce ekip prve pomoči, med katerimi bosta tudi dve ekipi iz Metlike.

Lepo vabljeni !

Zalka Klemenčič, sekretarka RK Metlika