Macedoni zavrnil očitke: Zakaj dobijo sejnine, če ne berejo odgovorov

4.7.2018 | 15:00

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni se je na današnji novinarski konferenci odzval na včerajšnje navedbe petih opozicijski strank, SD, GAS, ZZD, SNS in SMC, z besedami, da je bilo na večino njihovih vprašanj že odgovorjeno in da želijo z njimi v javnosti zgolj zbuditi sume o domnevnih nepravilnostih. »Vesel sem, da so se nekateri svetniki vključili v upravljanje občine, pa čeprav le nekaj mesecev pred volitvami, a bolje zdaj kot nikoli,« je povedal in dodal, da je občinska uprava preko odgovorov na svetniška vprašanja razjasnila že marsikatero včeraj omenjeno temo, »in me zanima, zakaj prejemajo sejnine, če si teh odgovorov niti ne preberejo«.

Glede večjih projektov, ki še nimajo potrjenega evropskega sofinanciranja ali prejetega denarja iz kohezijskih skladov, je povedal, da gre za večstopenjske in lahko tudi večletne postopke ter da je šlo pri odločitvi, da MO Novo mesto vseeno začne graditi, za zavestno odločitev: »Ko imamo te zadeve na določenih stopnjah že odobrene, se odločimo, ali gremo v birokratsko čakanje ali v izvedbo. Če bi čakali na vse odločbe, bi imeli danes šele v delu vodarni in bi še vedno prekuhavali vodo, danes ne bi imeli v prenovi Glavnega trga, ne bi bilo zgrajenega vrtca. In za vse te stvari sofinanciranje bo, v to sem prepričan.«

Na kritiko zaradi prometnih zagat je odgovoril, da je občina izvedla vrsto delavnic na to temo in pozivala občinske svetnike k sodelovanju, pa odziva ni bilo. »Tudi sedaj niso podali relevantnega predloga, kako to rešiti. Če je glavni očitek, da je zaradi prenove zapora, naj povedo, kako graditi brez nje?«

Ponovil je tudi razloge za ustanavljanje podjetja Cero-DBk, pri katerem Novomeščani sodelujejo še z devetimi dolenjskimi in belokranjskimi občinami. »Tu je druga sestava občin družbenic kot v novomeški Komunali ali Cerodu in tu bo šlo za nove, drugačne deleže. Glavni razlog pa je tudi ta, da bo to podjetje osnova za kredit Evropske investicijske banke ali Evropske banke za obnovo in razvoj v višini polovice investicije, ki ne bo bremenil občinskih proračunov. V novomeškem primeru govorimo o dveh milijonih evrov, ki jih bomo lahko namenili za druge razpise, torej gre za 10 in več milijonov novih investicij.« Glede velikih stroškov obdelave odpadkov pa je navrgel, da »imamo podpovprečne cene glede na državno povprečje«.

O prekinitvi projekta Cerod II in vloženih tožbah je Macedoni danes povedal, da je šlo tedaj »zgolj za odločitev med dvema slabima variantama: ena bi bila bankrot občine in druga so postopki na sodišču, po katerih bo lahko prišlo tudi do pogodbenih kazni«. Na vprašanja o projektu hidravličnih izboljšav oz. dvomih glede ruskih, namesto francoskih cevi, pa je odvrnil: »Gre za to, da se projekt izvaja v skladu s pogodbo, tehnične karakteristike so opredeljene v razpisni dokumentaciji in poreklo cevi ni tehnična karakteristika.«

Ponovil je tudi, da je omenjene zadeve že pojasnil občinskemu svetu in da so odgovori MO Novo mesto na voljo na občinskih spletnih straneh, »zato lahko sedaj le ugibamo, ali gre tu za spopad argumentov ali zgolj za kritiko zaradi kritike oz. zavajanje javnosti.«

M. Martinović

Komentarji (16)

4.7.2018 11   (14)   (3)   OceniMuca maca 
Je Macedoni že kdaj prebral kak odgovor občinske uprave na svetniška vprašanja? Če bi jih, velika večina odgovorov je skopih, pomankljivih, neustreznih, potem bi vedel, da v njih nima smisla iskati kake resnice ... Morda bi se lahko Macedoni odpovedal svoji plači, vse dokler bodo odgovori tako trapasti oziroma dokler ne bodo vzorni. Prepričate se lahko na občinski spletni strani (mestni svet).
4.7.2018 13   (17)   (4)   Ocenipravnik 
Pričakovano arogantno, samovšečno kot vedno. Na konkretna vprašanja odgovarja z žalitvami. Za vse Macedonijeve spodrsljaje pa je kriv pokojni župan.
4.7.2018 7   (11)   (4)   Ocenitransparentno 
A kdo v odgovoru župana najde odgovore na zastavljena argumentirana vprašanja z novinarske konference opozicije?:" HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE Projekt je bil pripravljen v letih 2007 do 2014 ter obsega izgradnjo cevovodov, izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov, 6 prečrpališč. Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610 EUR. Gradnja se je začela v letu 2015. Pri projektu izgradnje vodarn, so bili v januarju 2017, podpisani aneksi k osnovnim pogodbam za zvišanje vrednosti pogodb v skupni višini 458.079 EUR brez DDV. Aneksi so bili podpisani kljub temu, da se projekt izvaja po sistemu rumene knjige FIDIC in je osnovna pogodba sklenjena po načinu »ključ v roke«. Kljub zagotovilom (odgovor na svetniško vprašanje iz februarja 2017) občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani EU in države. Pri projektu izgradnja cevovodov, so bili v letu 2018 sklenjeni aneksi za povečanje pogodbene vrednosti v višini 1.587.034 EUR, brez DDV. Po pojasnilu koordinatorja projekta naj bi bili vzroki za povečanje vrednosti pogodbe slabo izdelani projekti. Tudi za to povečanje vrednosti pogodbe občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani države. Za izgradnjo cevovodov so bile po projektu in po razpisu predvidene cevi proizvajalca Pont-a-Mousson evropskega proizvajalca, vgrajujejo pa se cevi Svobodni Sokol, proizvedene v Rusiji, ki so slabše kvalitete od evropskih in primerno temu bistveno cenejše. Po izjavah upravljalca vodovoda so izgrajeni cevovodi verjetno zaradi slabe tehnologije spajanja cevi netesni in povzročajo vodne izgube. V proračunu 2018 so na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD - ELENA predvideni tudi odhodki za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave. Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, po pooblastilu občine vodi Komunala Novo mesto, s katero je bila sklenjena pogodba za vodenje projekta v vrednosti 270.000 EUR. Poleg tega je občina v marcu 2017 sklenila z odvetniško pisarno Turk d.o.o. Kržičeva 6, Ljubljana, pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije, v vrednosti 55.510 EUR z DDV. Zato zahtevamo, da župan javno pojasni : 10 1. Kakšna je pravna podlaga za priznanje dodatnih stroškov oziroma sklenitev aneksov pri izgradnji vodarn, ker je pogodba za izgradnjo vodarn sklenjena po načinu »ključ v roke«? 2. Kdo konkretno je odobril povečanje vrednosti pogodbe oziroma sklenitev aneksov? 3. V kakšni fazi je postopek odobritve sofinancerskih sredstev EU in države za pokritje dodatnih stroškov, pri pristojnih organih? 4. Zakaj občina ni uveljavljala odškodninske odgovornosti (vnovčenje garancije), če so bili projekti slabi? 5. Kdo konkretno je odobril zamenjavo cevi proizvajalca Pont-a-Mousson z cevmi proizvajalca Svobodni Sokol ter koliko se to finančno pozna pri investicije glede na to, da se vgrajujejo cenejše in slabše cevi od predvidenih? 6. Ali držijo navedbe, da novo izgrajeni cevovodi puščajo in kako bo občina zagotovila, da bodo napake odpravljene? 7. Kaj konkretno se bo izvedlo za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave iz sredstev na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD – ELENA ter ali ne gre pri tem za dvojno sofinanciranje projekta? 8. Na osnovi katere pravne podlage je bila sklenjena pogodba s Komunalo Novo mesto za vodenje projekta ter kakšna je vloga, naloge in odgovornost izvajalca? 9. Na osnovi katere pravne podlage je bila sklenjena pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije z odvetniško pisarno Turk d.o.o., ter kakšna je vloga, naloge in odgovornost izvajalca?"
4.7.2018–5   (6)   (11)   OceniOptimist 
Rad bi videl, kako bi ti kritiki župana peljali vse te projekte in razvojne usmeritve. Vovko, z izkušnjami rentgenologa, Špecova, ki ni nikoli delala operativno, da o Kobetu ne govorim. Zakaj pa niso izpeljali tega v osemletni vladavini ZZD? Je bilo preveč dela s cvičkom in podgurskimi veselicami? Sedaj pa modrujejo in mečejo polena pod noge županu pod okriljem SD in SMC. Na volitvah bo spet potop!
4.7.2018 10   (10)   (0)   OceniKomunala 
Komunala Novo mesto izvaja komunalno dejavnost za vse občine katere je omenjal Macedoni, zakaj je torej potrebno, da bo Komunala predala smeti Cerodu, Cerod novemu podjetju, novo podjetje pa bo to zaračunalo nazaj Komunali. Očitno se gre tukaj resnično za "deleže" kot se je izrazil Macedoni? A zaradi teh "deležev", plačujemo več kot 2 krat višje položnice kot za časa Muhiča, ki je po Macedonijevo kriv za vse?
4.7.2018 13   (13)   (0)   OceniDolenjc 
Kako temu županu povedati, da naj odgovori konkretno na vprašanje. Primer: Zakaj se je v njegovem mandatu povečalo število zaposlenih v občinski upravi iz 82 na 105? Odgovor: ker sem moral zaposliti moje prijatelje in od direktorice ravno tako. Ali je res tako težko odgovoriti konkretno na vsaj eno vprašanje? Njegova aroganca je pa višek vsega. Ali si novomeščani res zaslužimo tako vodstvo...?
4.7.2018 9   (9)   (0)   OceniRealist 
O kobetu ne rabiš govoriti, ker tvoj macedoni oveni v njegovi senci. Veliko govorite, nimate pa kaj za povedati. Samo da vas bo konec v teh volitvah. Hvala bogu
4.7.2018 8   (8)   (0)   Ocenipravnik 
Macedoni kot župan in javna oseba bi moral tudi v skladu z zakonom odgovoriti na vprašanja svetnikov. Macedoni kot fizična oseba pa se lahko brani z molkom in ni dolžan pričati zoper samega sebe. Dejstva so pa zgovorna!
4.7.2018 7   (7)   (0)   OceniEva 
Hudo! 2 ZAVOD NOVO MESTO Župan je ukinil Agencijo za šport, Zavod za turizem in KCJT in ustanovil nov zavod z namenom racionalizacije, do katere pa ni prišlo. Dejstvo je, da je v realnosti obremenil proračun občine za dodatnih 615.970 EUR + cca 150.000 EUR za plače trenerjev, ki so bili prezaposleni na klube. Novoustanovljeni zavod je namreč povečal število zaposlenih tudi na račun prezaposlitve trenerjev (22 zaposlenih (vključno z 6 trenerji) na Agenciji za šport + 10 zaposlenih v KCJT je bilo skupaj 32 zaposlenih…nov Zavod Nm ima sedaj 38 zaposlenih). Poleg tega je proračun občine obremenjen še za 24.000 EUR, ki jih občina sedaj nameni zunanjemu vzdrževalcu otroških igrišč, prej je to opravljala Agencij za šport v okviru svoje dejavnosti. Razlog za ukinitev Zavoda za turizem in združitev Agencije za šport in Zavoda KCJT je bila pa racionalizacije. Po »racionalizaciji« nas občane primerljiv program stane 615.970 EUR + strošek trenerjev prenesenih na klube (cca 150.000 EUR) + 24.000 EUR za vzdrževanje otroških igrišč, kar je skupaj cca. 789.970 EUR več. Poleg tega je bil za v.d. direktorja novega zavoda postavljen vodja županovega volilnega štaba Robi Judež, ki je hkrati velik dolžnik občine in zavoda. Konvikt d.o.o. še vedno ni plačal najemnino za lokal v ŠD Marof za leto 2016 (dolg je v višini cca. 15.000 EUR). Poleg tega tudi dolguje občini preko 100.000 EUR za občinske takse in koncesijo. Zato zahtevamo, da župan javno pojasni : 1. Koliko zaposlenih ima Zavod Novo mesto? 2. Kakšen je dolg podjetja Konvikt d.o.o. do zavoda in kako ga namerava iztirjati, da ne bo zastaral? 3. Kako je možno, da je lastnik podjetja Konvikt d.o.o., ki je dolžan Zavodu Nm hkrati postal direktor zavoda? 4. Kaj je z dolgom podjetja Konvikt d.o.o. do občine v višini preko 100.000 EUR? 5. Kdo so v letih 2016, 2017 in 2018 ponudniki oz. dobavitelji plakatnih mest (jumbo plakatov,…) za Zavod Novo mesto, na kakšen način so bili izbrani in kakšen znesek za plakatiranje je zavod namenil v letih 2016, 2017 in 2018? 4 6. Kaj je bil razlog, da je Robi Judež (Konvikt d.o.o.) opravljal nadzor nad polaganjem umetne trave in kakšne kompetence ima za to? Kako je bil izbran? Koliko je to stalo občino?
4.7.2018 6   (6)   (0)   Oceninovomeščan 
Nisem ravno fen opozicije, vendar imajo tu prav. Se strinjam z njimi. Tisti odgovori na svetniška vprašanja na spletni strani občine so res precej mimo. To sploh niso županovi odgovori, pišejo jih referenti. Tako da na žalost jeseni bo pogorišče. Aroganca pa da dol padeš. Ti odpadki so pika na i

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava