Med počitnicami so na šolah marsikaj postorili

12.9.2018 | 10:05

OŠ Šentjernej

Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice - Začelo se je novo šolsko leto. Kako številčni so v osnovnih šolah Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice, koliko imajo prvošolčkov, kaj vse so v šolskih stavbah postorili med počitnicami in kakšne spremembe bodo morda uvedli?

OŠ Šentjernej letos obiskuje 695 učencev, kar je za 34 več kot lani. Na matični šoli v Šentjerneju bo pet oddelkov prvega razreda, kar pomeni 93 učencev skupaj, od tega deset na podružnični šoli v Orehovici. Kot pravi ravnateljica mag. Renata Zupanc Grom, v prihajajočem šolskem letu načrtujejo številne novosti in spremembe.

Na OŠ Šentjernej: dva obvezna tuja jezika

Mag. Renata Zupanc Grom

Prve zadevajo uvedbo poskusa drugačnega koncepta izvajanja obveznega programa osnovne šole in sicer bo obvezni prvi tuji jezik angleščine v 1. razredu ter obvezni drugi tuji jezika nemščine v 7. razredu. Obenem bodo uvedli sodobne vsebine in dejavnosti v razširjen program osnovne šole. »Učencem želimo ponuditi vsebine, ki razvijajo samostojnost, gibanje za zdravje, prepoznavanje lastnih interesov, razvijanje strategije učinkovitega učenja, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine, ki so ključne za učno uspešnost, razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnega mišljenja in podjetnosti, nadarjenost, večjezičnost in skrb za kulturno dediščino,« pravi ravnateljica in z veseljem pove, da so bili uspešni pri prijavi projekta v okviru programa Erasmus+ - strateška partnerstva za sodelovanje med šolami.

Šentjernejska šola je bila tako ena od 20 uspešnih slovenskih šol in vrtcev na razpisu in dve leti bodo koordinirali projekt Pozabljene igre - nepozabno igranje, v katerega so vključene še šole s Češke, Hrvaške in Slovaške. Izvedli bodo še mednarodni projekt Medena zgodba, skupaj s šolami iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Češke.

Na šoli so zadovoljni, da bodo v naslednjem šolskem letu v okviru projekta SIO–2020 skupaj z donatorji - največja sta Krka, tovarna zdravil d.d. in Iskra PIO Šentjernej - ter s šolskim ministrstvom prišli do brezžičnega omrežja ter nove opreme za IKT-tehnologijo. Skupna vrednost investicije bo znašala okrog 90 tisoč evrov. Občina Šentjernej pa bo šoli financirala obnovo dekliških stranišč v eni etaži v vrednosti 13 tisoč evrov. Naslednja etaža bo predvidoma prišla na vrsto naslednje leto.

OŠ F. M. Škocjan: redna vzdrževalna dela

Irena Čengija Peterlin

Na OŠ Frana Metelka Škocjan je vpisanih 366 učencev, kar je več kot lansko leto. 41 učencev obiskuje podružnico na Bučka, kjer delujejo trije oddelki - en samostojen in dva kombinirana. Kot pravi ravnateljica Irena Čengija Peterlin, so med počitnicami opravili razna vzdrževalna dela v vseh objektih: v matični šoli v Škocjanu, v podružnični šoli na Bučki ter v Vrtcu Radovednež. V pripravi je menjava pomivalnega stroja v šolski kuhinji, občina je začela z deli za vgradnjo rastlinske čistilne naprave na podružnici na Bučki, kjer v prihodnje pričakujejo izgradnjo športnega parka pri šoli.

OŠ Šmarjeta: v prihodnosti bo prostorska stiska

Nevenka Lahne

OŠ Šmarjeta bo letos obiskovalo 360 učencev v 16 oddelkih, lani pa jih je bilo 330 v 15 oddelkih. »Število oddelkov in učencev se torej veča, čez tri leta bomo prešli na 18 oddelkov. Letos imamo 49 prvošolčkov,« pove ravnateljica Nevenka Lahne in doda, da se prostorska stiska pojavlja v šoli, v vrtcu pa je zaenkrat ni. Rešitev stiske na šolskem delu vidijo v dograditvi šolske stavbe, za katero je pripravljena vsa dokumentacija. Ustanovitelj, torej Občina Šmarješke Toplice, čaka na razpis šolskega ministrstva za gradnje, da zagotovi del sredstev za investicijo. Lahnetova še pove, da so med počitnicami kot vedno v šolski stavbi postorili redna vzdrževalna dela.

Članek je bil objavljen v 36. št. Dolenjskega lista 8. septembra 2018.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava