Kolpi priznanje za vzorno ravnanje z zaposlenimi

5.10.2018 | 10:40

Priznanje je v imenu podjetja Kolpa prevzel Borut Šterbenc, direktor finančnega sektorja in namestnik predsednika uprave Mirjana Kulovca. Priznanje sta mu predala predsednik ocenjevalne komisije dr. Boris Dular (desno) in direktor GZDBK Tomaž Kordiš. (Foto: B. B.)

Otočec - V okviru 11. Dneva ravnanja s človeškimi viri je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) včeraj na Otočcu podelila tudi tradicionalno priznanje za vzoren primer ravnanja z zaposlenimi, ki ga je letos prejela metliška Kolpa.

V utemeljitvi priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri je ocenjevalna komisija zapisala, da v Kolpi veliko vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, poseben poudarek pa dajejo tudi mentorstvu, saj mentorja dobi vsak na novo zaposleni in premeščeni sodelavec. V podjetju si s štipendiranjem že vrsto let zagotavljajo nove visoko izobražene delavce, zelo pa se posvečajo tudi zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev starejšim sodelavcem in tistim z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Imajo razvit sistem nagrajevanja delovne uspešnosti in spodbujanja inovativnosti, vsaki dve leti pa merijo tudi zadovoljstvo zaposlenih z organizacijsko klimo v podjetju. Rezultati letošnje ankete so pokazali stabilno klimo in dobro zadovoljstvo zaposlenih, visoka pripadnost podjetju se odraža tudi v majhni fluktuaciji (4,9 odst.) in nizki bolniški odsotnosti (4,1 odst.).

Pred časom so prav na podlagi rezultatov anket uvedli oddelčne informativne sestanke, o novostih v podjetju ter njegovimi dosežki in načrti pa se zaposleni seznanijo tudi preko internega časopisa in zborov delavcev.

Enkrat letno organizirajo srečanje vseh zaposlenih, upokojencev in poslovnih partnerjev. V času velikonočnih in novoletnih praznikov vsi zaposleni, teh je okoli 430,  prejmejo darilo, za upokojence organizirajo silvestrovanje, otroke zaposlenih pa obdarujejo z Miklavževim darilom.

Kot še ugotavlja ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, člani: Mojca Novak, Andreja Kristan, Andreja Da Silva in dr. Boris Bukovec), imajo v Kolpi odgovoren in partnerski odnos do družbenega okolja, kar se kaže v številnih donacijah in sponzorstvih ter splošni podpori rasti in razvoju lokalnega okolja.

B. Blaić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava