Bodo zaposleni na šoli ostali brez plač?

10.3.2019 | 11:00

Igrišče pri osnovni šoli v Šentrupertu so lani prenovili.

Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jože Tratar

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so na zadnji seji med drugim potrdili tudi sestavo delovnih teles občinskega sveta, osrednja točka seje pa je bila seznanitev z nastalimi težavami, ki so povezane s prenovo igrišč pri osnovni šoli.

Občina Šentrupert se je v preteklosti že večkrat javila na razpise za sofinanciranje obnove šolskih igrišč, vendar so bili vedno neuspešni, zato so se lani odločili, da se prenove lotijo sami. Z rebalansom na junijski seji so se svetniki strinjali, da se za urejanje zunanjega igrišča zagotovi 20.000 evrov, na oktobrski seji, ki je bila zadnja v minulem mandatu, pa so potrdili tudi sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev, s katerim je občina za preplastitev nogometnega igrišča s tartanom namenila še dodatnih 28.000 evrov. Za investitorja ureditve igrišča je bila predvidena Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Po opravljenih delih je izbrani izvajalec Lesnina MG Oprema šoli izstavil račun, ta pa je nato na občino poslala zahtevek za poplačilo. A občina denarja še vedno ni nakazala, šola pa zato ni mogla plačati računa in ji sedaj grozi izvršba. Rok za plačilo zadnjega opomina je bil minuli četrtek, je dejal ravnatelj šole Jože Tratar. »V primeru, da res pride do izvršbe, sredstva, ki jih imamo v tistem trenutku na računu, tudi če so namenjena za plače zaposlenih, sodišče pobere in z njimi poplača upnika,« je opozoril Tratar in dodal, da bodo na šoli sicer naredili vse, da do tega ne pride. »Ne vem kakšen ravnatelj bi bil, če ne bi šel v to investicijo, saj smo z občino podpisali pogodbo, da so v proračunu zagotovljena sredstva,« je še pripomnil in svetnike povprašal, kaj naj sedaj stori.

Preverili bodo izvedbo del

Župan Andrej Martin Kostelec ni skrival, da ima občina precejšnje finančne težave in da nima denarja za poplačilo investicije, s katero se je po njegovih besedah hitelo zaradi lokalnih volitev. Spraševal se je, zakaj že nekdanji župan Rupert Gole ni poravnal tega zneska, saj je bil takrat še na čelu občine. »Izvedba investicijskega transferja je bila predvidena za konec decembra, ko je bila tudi valuta izdanega izvajalčevega računa, plačilni roki v javnem sektorju so 30 dni, takrat pa nisem bil več na funkciji. V kolikor bi ostal župan, pa bi za to zagotovo poskrbel,« je za Dolenjski list pojasnil nekdanji župan Rupert Gole.

Kostelec je zagotovil, da bo občina izpolnila svoje obveznosti, a prej bodo preverili, če je bila investicija narejena v skladu z naročilom. »Nekdo mora potrditi, da je bilo delo narejeno strokovno,« je dodal. Na seji so namreč nekateri svetniki izpostavili dvom glede njene izvedbe. Tomaža Ramovša je zanimalo, če je bil izveden gradbeni nadzor v skladu z zakonom. Ravnatelj je pojasnil, da v pogodbi natančno piše, da se izvajalec zaveže, da bo izvedbo del vodil v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev in da pooblaščeni predstavnik občine lahko nadzira kvaliteto, obseg in izvajanje dogovorjenih del. Po njegovih besedah je nekdanji župan skrbel za nadzor kvalitete, obseg in izvajanje del.

Boštjan Mencinger, predsednik upravnega odbora Lesnine MG oprema, je za Dolenjski list sporočil, da je bil material vgrajen skladno s popisom in ponudbo. »Nadzor ni bil v naši domeni in nikoli ni v domeni izvajalca, so pa bila dela opravljena strokovno in z naše strani dodatno pregledana. Res je, da tovrstna dela ne sodijo med inženirske projekte in običajno pri preplastitvah ni posebnega nadzora. Vsekakor pa za tovrstna vprašanja obstajajo tudi strokovnjaki oziroma izvedenci, ki na to lahko tudi uradno podajo odgovor,« je povedal in dodal, da imajo precej izkušenj s tovrstnimi projekti.

Tudi košarkarsko igrišče

Na seji je bilo tudi izpostavljeno, da investicija še ni končana, saj manjkajo še črte, izvajalec pa že zahteva plačilo. Tratar je ob tem dodal, da se je Mencinger želel oglasiti pri novem županu, da bi se pogovorila o situaciji, vendar do sestanka ni prišlo. To je potrdil tudi direktor Lesnine MG Oprema, ki nam je tudi posredoval korespondenco z ravnateljem in županom. »Prav zaradi korektnosti ravnatelja Tratarja izvršbe do zdaj nismo vložili, vendar nam zaradi molka organa, to sta občina Šentrupert in njen župan, očitno ne preostane drugega,« je sporočil.

Poleg nogometnega so preplastili tudi košarkarsko igrišče, a kot pravi ravnatelj, šola tega ni naročila. Svetnike je zato zanimalo, zakaj kot skrbniki igrišč niso preverili, kaj se dogaja, in zahtevali ustavitve del. Ravnatelj je dejal, da so jim pojasnili, da se je izvajalec lotil del na podlagi dogovora s prejšnjim županom. »Na kakšni osnovi, nimam podatkov,« je dodal Tratar. Gole je za naš časopis pojasnil, da so se takrat z ravnateljem in izvajalcem ustno dogovorili. »Prvič je bilo to smiselno, saj so bili na lokaciji izvajalci in vsa potrebna mehanizacija. Kot drugič, pa so mladi preko športnega društva in dobrodelne prireditve zbrali dodatna sredstva, ki so bila namenjena, da se naredi še več, kot je bilo prvotno načrtovano. Zbrali so več kot 8.000 evrov, ki jih je šola prejela kot donacijo, da bi lahko pokrivala del stroškov tudi za prenovo manjšega igrišča oziroma druge potrebe pri prenovi celotnega kompleksa igrišč. Za pokrivanje razlike je bilo predvideno, da se pokrije v letošnjem proračunu.«

Mencinger dodaja, da bodo, v kolikor se jim z občino ne bo uspelo dogovoriti za poplačilo del, sintetično prevleko odstranili in o tem obvestili medije, zoper sedanjega župana pa sprožili ustrezne pravne postopke.

Članek je bil objavljen 14. februarja, v 7. številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava