Da bo Črnomelj čim bolj zelen

14.3.2019 | 09:00

Foto: spletna stran Občine Črnomelj

Črnomelj - Črnomeljčani že nekaj časa opažajo, da je v mestu vse manj dreves. Nekatera so požagali, druga so podrle naravne ujme ali so se posušila. A čeprav je meščane skrbelo, ker odstranjenih dreves v mestu že vrsto let ne nadomeščajo z novimi, mesto pa je z vsakim padlim drevesom postalo bolj sivo, vroče in neprijazno, so le nemo opazovali dogajanje.

Ob nedavno podrtih drevesih in temeljitem obrezovanju pa so se povezali v skupino, imenovano Urbano zelenje mesta Črnomelj, saj želijo na ta način s predlogi konstruktivno prispevati k vnovični ozelenitvi mesta. V pobudi za ozelenitev mesta, ki so jo poslali županu Andreju Kavšku in občinskim svetnikom, so med drugim zapisali, »da so drevesa v mestih izjemno pomembna, saj ohlajajo in čistijo zrak, nudijo senco, zadržujejo padavine in imajo velik vpliv na kakovost bivanja. Vloga drevja narašča v vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih, kot so zelo visoke temperature, dolga sušna obdobja in močni nalivi. Poleg tega imajo drevesa tudi velik simbolni pomen, saj sooblikujejo kulturno krajino in prepoznavnost območja, so vedute, zbirališča, dajejo pomen sakralnim in posvetnim prostorom, določajo imena ulicam, so navdih in opomnik preteklih dogodkov. Medonosna drevesa pa so pomembna za življenje čebel.«

Ob tem so člani skupine Urbano zelenje mesta Črnomelj spomnili na Jurjevanjsko drago, ki so jo včasih obkrožali breze in topoli, pred staro lekarno so cvetele akacije, spomladi so rožnato zacvetela drevesa pred Upravno enoto, medtem ko so drevesa pred kulturnim domom dopolnjevala arhitekturo in sooblikovala javni prostor. Županu predlagajo, da v letošnjem proračunu zagotovi denar za drevesa in njihovo zasaditev predvsem na sotočju Lahinje in Dobličice, pred športno dvorano Srednje šole Črnomelj, na avtobusni postaji pri gradu, ob Kolodvorski cesti pod OŠ Mirana Jarca, ob kulturnem domu, v Jurjevanjski dragi, nasproti gasilskega doma, ob parkirišču pri Zadružni cesti 33 ter pred OŠ Mirana Jarca.

Poleg tega bi morali v občini dosledno upoštevati in izvajati določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki se nanašajo na varstvo in zasaditve dreves, drevoredov in parkov. Predlagajo sprejetje akta, ki bi ga morali pri svojem delu upoštevati tisti, ki skrbijo za urejanje prostora in vzdrževanje mesta. Izdelati bi morali tudi dolgoročno strategijo ravnanja z drevesi v mestu. Še posebej skrbno naj bi ravnali z drevesi v mestnih parkih na Majerju, Gričku in v Jurjevanjski dragi. Meščani, podpisniki in podporniki te pobude so pripravljeni ponuditi tudi strokovno pomoč, prostovoljno delo, organizirati akcije, ozaveščati in obveščati javnost ter iskati sponzorje in donatorje za nova drevesa.

Ob 22. aprilu, dnevu Zemlje, pa predlagajo, da bi zasadili drevesa po Črnomlju. Pri tem so zaprosili za podporo župana in občinske svetnike. Kavšek se je članom skupine v odgovoru zahvalil za njihovo zamisel. Poudaril je, da na občinski upravi pobudo ozelenitve podpirajo, in prepričan je, da bodo s skupnimi močmi naredili Črnomelj bolj zelen.

Članek je bil objavljen v 10. številki Dolenjskeg lista z dne 7. marec 2019.

M. B. J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava