Vrtci bodo dražji za skoraj sedem odstotkov

15.3.2019 | 09:15

Tudi na včerajšnji seji so veliko časa porabili za potrditev dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje. Muhičevo in Lubeja je denimo zmotila točka oz. poročilo župana. Prva je menila, da v njem ne slišijo nič novega in da pogreša konkretne predstavitve javnih naročil in izvajanje projektov, drugega pa dejstvo, da pri tej točki ni mogoča razprava. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji med drugim potrdili nove cene vrtcev, ki bodo zaradi dviga plač oz. sprostitev napredovanj v javnem sektorju za 1. in 2. starostno obdobje v Cicibanu, Pedenjpedu in Brusnicah za 6,7 odst. višje, v Stopičah pa za 6,5 odst. Ob tem občina ohranja vrsto drugih ugodnosti za starše predšolskih otrok, za kar letno nameni okoli 400.000 evrov. Občinski svet je potrdil tudi prejemnike občinskih nagrad za leto 2018, s tem da naziva častni občan ob letošnjem občinskem prazniku ne bodo podelili.

Največ so razpravljali ob sprejemanju rebalansa občinskega proračuna za leto 2019 in zaključnem računu za 2018. Župan Gregor Macedoni je povedal, da so morali za 4,4 milijona evrov obveznosti prenesti v letošnje leto, a je proračun po njegovih besedah še vedno investicijsko naravnan, občina pa »ohranja finančno kondicijo«. »Konec leta 2014 smo bili zadolženi za 12 milijonov, konec lanskega leta pa za dva milijona manj,« je povedal in dodal, da je novomeška občina med mestnimi občinami med najmanj zadolženimi. Letošnji proračun sicer predvideva za sedem milijonov zadolževanja, a je to po njegovih besedah potrebno, saj morajo biti za uspešno črpanje evropskih sredstev vsi projekti zajeti v poračunu. Z rebalansom so proračun na prihodkovni ravni z 49,6 milijona evrov povečali na 58,1 milijona, odhodke pa z 51,1 na 63,1 milijona.

Alenka Muhič (ZZD) je opozorila, da proračun izkazuje veliko nerealizacijo in da ima nad njegovim izvajanjem župan prevelika pooblastila. Ko je želela vložiti amandma, ji je župan sprva povedal, da ga ne more, saj ga mora svetniška skupina po poslovniku vložiti vsaj trdi dni pred sejo. S tem se niso strinjali Alojz Kobe (GAS), ki je podprl amandma, pa tudi Uroš Lubej (Solidarnost). Na koncu je župan popustil, a predlog, po katerem bi mu omejili prerazporejanje sredstev, je dobil zgolj osem glasov za in 16 proti. Podobno je bilo v nadaljevanju med glasovanjem o rebalansu v skrajšanem postopku in o zaključnem računu, kjer je Kobe večkrat opozoril na, po njegovem mnenju, kršenje poslovnika s strani župana. Večkrat je tudi ponovil, da »smo imeli le 15-odstotno realizacijo transfernih prihodkov« in dodal, »ob takih postavkah bi vsak župan ponudil odstop!« Po besedah dr. Janeza Povha (LGM) pa uspešnost sedanje občinske uprave lahko vsakdo vidi po številnih gradbiščih, odlok o izvajanju proračuna je enak že več let in takšen tudi zato, da je lahko uprava oz. župan pri projektih bolj dinamičen.

Občinski svet se je včeraj med drugim seznanil tudi z letnimi poročili javnih zavodov o poslovanju v lanskem letu, pri čemer so na predlog odborov dodali, da naj v bodoče vključijo tudi izobraževalne zavode, katerih soustanoviteljica je občina, in pa pridobijo poslovni plan Zavoda Novo mesto, ko ga bo obravnaval svet zavoda. Pri slednjem jih je med drugim zmotilo 200.000 evrov izkazanega primanjkljaja.

Podrobneje o razpravah in sklepih seje pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava