Gradnja tretje osi bi se lahko začela letos

27.3.2019 | 19:00

Most v Ločni so med projektiranjem podaljšali za približno 200 m, s čimer so dejansko za toliko skrajšali nasip, ki bi ga morali zgraditi. (Vir: Ponting, d. o. o., in Pipenbaher inženirji, d. o. o.)

Novo mesto - Družba za avtoceste (Dars), ki je pristojna za gradnjo tretje razvojne osi od Novega mesta do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev, bo predvidoma v drugi polovici letošnjega leta objavila razpis za izbiro izvajalca prvega odseka nove ceste med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek (Revoz).

Dars je do zdaj pridobil 98,5 odst. vseh potrebnih zemljišč za ta 5 km dolg odsek, za preostala zemljišča pa tečejo razlastitveni postopki, pravijo v Družbi za avtoceste. Vlogo za gradbeno dovoljenje so ministrstvu za okolje in prostor predali decembra 2018, prav tako poteka pridobivanje okoljevarstvenega soglasja.

Trenutno poteka tudi javni razpis za izvajalca inženirskih storitev in nadzora v času gradnje. Ob predpostavki, da v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter v postopku javnih razpisov ne bo pritožb, bi gradbena dela lahko začeli konec tega ali na začetku prihodnjega leta, pravijo na Darsu. Gradnja tega odseka je predvidena v treh gradbenih sezonah, kar pomeni, da bo končana predvidoma v prvi polovici leta 2023.

NASIPA NE BO

Pomemben del prvega odseka bo tudi nov most čez Krko, ki ga projektirajo v biroju inženirja Marjana Pipenbaherja. Most je bil sprva predviden v dolžini 310 metrov, do Krke pa bi prišel po dolgem in več metrov visokem nasipu. Kot je nedavno v Novem mestu povedal Pipenbaher, so se v fazi projektiranja odločili za manj agresivno umestitev ceste, ki bo po novem potekala tudi na nosilcih, s čimer bodo most podaljšali na približno 500 m.

Glede na potrjeno predinvesticijsko zasnovo znaša vrednost gradbenih del tega odseka dobrih 90 milijonov evrov (vsi zneski so brez DDV), poleg štiripasovne ceste proti Beli krajini pa bodo v sklopu projekta zgradili tudi dober kilometer nove povezovalne ceste od priključka Osredek do Belokranjske ceste pri Revozu. Skupaj s projektiranjem, nadzorom, odkupi in potrebnimi raziskavami je vrednost celotnega odseka ocenjena na 106 milijonov evrov, gradnjo bo Dars financiral iz lastnih sredstev in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Drugi, 12,4 km dolg odsek štiripasovne ceste od priključka Osredek do Malin, vključno z 2,3 km dolgim predorom Gorjanci in 2,3 km nove povezovalne ceste na Dole (priključek Gorjanci), je ovrednoten na 318 milijonov evrov. Od tega je strošek gradnje ocenjen na 272 milijonov evrov. Glede tega odseka je Dars še bolj na začetku. V kratkem, pravijo, bo stekel postopek priprave razpisa za izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje in izvedbo (PGD in PZI), ki bosta osnovi za izdelavo investicijskega programa, ta pa bo dal odgovor na vprašanje o načinu financiranja tega odseka.

PREMIKI NA ZAHODU

Na vzhodni strani Novega mesta bi lahko začeli graditi tretjo os prej kot v letu dni, premika se tudi glede zahodne novomeške obvoznice. Ta je del istega državnega prostorskega načrta kot tretja os, za njeno gradnjo pa je pristojna direkcija za infrastrukturo. Zahodna obvoznica je načrtovana delno kot dvopasovna, delno pa kot štiripasovna obvozna cesta. Začenja se na avtocestnem priključku Novo mesto zahod, teče po zahodni strani Novega mesta in se pri priključku Poganci sreča s tretjo osjo. Na desetih kilometrih njenega poteka je načrtovanih še šest izvennivojskih priključkov (Kamence, Brezje, Podbreznik, Brod in Regrške košenice).

Kot so nam povedali na direkciji za infrastrukturo, bodo predvidoma aprila objavili razpis za projektiranje prve faze zahodne obvoznice, ki zajema vse ureditve med priključkoma Brezje in Regrške košenice. Izjema je dobrih 500 m dolg most, ki bo Krko prečkal na območju med Srebrničami in Brodom. Ta bo predmet samostojnega arhitekturnega natečaja, direkcija pa ga bo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirsko zbornico Slovenije objavila predvidoma aprila. Koliko bo stala gradnja tega približno 5 km dolgega odseka, še ni znano, je bila pa celotna zahodna obvoznica leta 2012 ocenjena na 285 milijonov evrov.

Celotni terminski plan za izvedbo del prve faze še ni opredeljen, a na direkciji pravijo, da bo projektiranje trase in mostu potekalo do prve polovice prihodnjega leta, za drugo polovico leta 2020 pa je predviden začetek postopkov za odkup nepremičnin. »Nadaljevanje del bo odvisno od zagotavljanja finančnih sredstev v državnem proračunu,« so nam še povedali na direkciji za infrastrukturo.

Boris Blaić

Komentarji (1)

28.3.2019 4   (5)   (1)   Oceniorganika 
Sem najprej pogledala na koledar, saj novica o domnevnem začetku gradnje 3. razvojne osi zveni kot prvoaprilska šala. Najbrž sodi med PR prijeme, saj se znova bližajo volitve. Aktualni oblasti še to ne verjamem, da je danes četrtek !

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava