Nemogoča birokracija ali stanovalci? Nuša prepeva, šank pa sameva

15.4.2019 | 15:15

Kako dolgo bodo gostinci v središču mesta sploh še vztrajali? Dnevnega obiska imajo bolj malo, večerni zaslužek pa jim onemogočajo predolgi postopki, v katere se vpleta nekaj posameznikov.

Novo mesto - Prenova mestnega središča od spodnjega dela Glavnega trga do Foto Asje na Rozmanovi se te dni zaključuje, kar so številni nestrpno čakali. Predvsem prebivalci mestnega jedra in poslovni subjekti, ki so imeli zaradi gradbenih del še največ težav. Med slednjimi je tudi nekaj gostincev, ki pa zaradi predolgih birokratskih postopkov glede podaljšanega obratovalnega časa vse bolj razmišljajo, da bi se po dobrem letu dni vztrajanja ob zaporah zdaj dejansko poslovili. Kot kaže, so postali neke vrste ujetniki interesov peščice zasebnikov iz mestnega središča. Se bo pravočasno našla rešitev?

»Na odločbo o podaljšanem obratovalnem času čakam že več kot 90 dni. To ni normalno,« nam je zaupala Ingrid Hodnik, lastnica manjšega lokala Pri Vidi iz središča mesta. Ni edina. »Decembra, ko so na hitro vzpostavili vsaj neki novoletni program in je bil tu med drugim koncert Nuše Derenda, je bilo veselo do 1. ure ponoči, jaz pa sem moral lokal zapreti že ob 22. uri,« je dodal drugi gostinec višje na Glavnem trgu.

Večina se ne želi javno izpostavljati, a povedali so, da se je zapletlo pri občinski odločbi glede podaljšanega obratovalnega časa. Svoje lokale imajo običajno odprte do 22. ure, ob koncih tedna pa so želeli delati dlje. Zaradi dolgotrajne prenove mestnega jedra so bili že tako deležni precejšnjega upada prihodkov, dnevnih obiskovalcev v središču mesta skorajda ni bilo, zaslužek so si lahko obetali v vsaj pregovorno bolj »veselem« decembru. A zaman. Eden je denimo odločbo, s katero ima lahko lokal ob petkih in sobotah odprt do 1. ure, čakal vse od decembra do marca letos. Hodnikova, ki je Vido obudila sredi decembra lani, pa je sploh še nima.

Gostinci na soglasje za podaljšani obratovalni čas čakajo tudi več kot dva meseca.

»Prej je veljalo, da smo 15 dni pred dnevom, ko bi radi delali dlje, na občino vložili vlogo in odgovor je bil tu v treh ali nekaj dneh,« je pojasnil eden od njih in s prstom pokazal tako na občino kot na tiste, ki menda kakršnemu koli daljšemu obratovanju gostincev v mestu nasprotujejo.

Na MO Novo mesto so za Dolenjski list njihove navedbe potrdili: o spremembah obratovalnega časa so odločali po skrajšanem upravnem postopku, dokler leta 2017 niso prejeli zahteve za obnovo enega teh postopkov. Posamezniki so namreč v takšnih primerih začeli izkazovati svoj pravni interes, da vstopijo v postopek, kar jim ne nazadnje omogočata zakonodaja in ustava. Sledilo je tudi nemalo inšpekcijskih obiskov na občini, zato so naposled sklenili, da tovrstne »problematične« primere vodijo po rednem upravnem postopku.

»Zaradi tega smo zdaj začeli na teh območjih, se pravi mestno jedro, Bršljin in Mali Orehek, najprej z javnim naznanilom sporočati, da bomo imeli ustne obravnave, kamor lahko pride vsakdo, ki bi lahko izkazal pravno korist. In če se gostinec strinja, da vstopi v postopek, ga speljemo na ta način. In zato to zdaj traja dva do tri mesece ali še dlje. Če se gostinec denimo ne strinja, da nekdo vstopi v postopek, se lahko zadeva še dodatno podaljša za dva do tri mesece,« je zadevo orisala direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.

Svoj pravni interes lahko v teh primer izkaže domala vsakdo, smo še izvedeli. Ustne obravnave, ki se jih v primerih gostincev iz mestnega jedra po naših neuradnih informacijah udeležujejo pretežno ene in iste osebe iz središča mesta, trajajo tudi več ur. »Ko je ustna obravnava, se vsi soočijo, vlagatelj in vsi tisti, ki so izkazali svoj pravni interes, da vstopijo v ta postopek. Najprej se ugotavlja, ali so sploh pogoji za to. In če gostinec ne nasprotuje, potem načeloma že na ustni obravnavi sprejmemo sklep, da se jim to ugodi, in že tu deloma skrajšamo zadeve. Potem vsi povedo svoje, vse to zapišemo in to je to. Običajno traja dve, tri ure ali več,« še nadaljuje direktorica.

Uradne osebe nato spišejo več strani zapisnika in potem traja tudi mesec dni ali več do izdaje končne odločbe, ki mora biti utemeljena in prav tako obsega po deset in več strani: »Kot upravni organ imaš diskrecijsko pravico, da vlogi ugodiš ali ne ugodiš. Če mu v celoti ugodiš, se pač izda pozitivna odločba z vsemi obrazložitvami. V kolikor pa se mu ne ugodi v celoti, se najprej pošlje v seznanitev, v katerem delu se mu ne bo ugodilo, nakar ima en rok, da se o tem izjasni, in nato spet izdamo odločbo z vso obrazložitvijo,« dolgotrajne redne upravne postopke še opiše Čadonič-Špeličeva.

In kaj naj bi te posameznike, ki jih nihče ni želel poimenovati, dejansko motilo? Gostinci, ki so po nekaj urah poslušanja pritožb menda ostali brez besed, so naštevali: nekoga je denimo motilo, da ko gre mimo terase in gostje kadijo, zavoha cigaretni dim; spet drugega, ki živi v spodnjem delu trga, moti, če na zgornjem delu kdo nazdravi; spet tretja je dejala, da naj bi jo gostje spolno nadlegovali; pa da ob zapuščanju lokalov urinirajo in celo opravljajo veliko potrebo na pročeljih njihovih hiš; nekdo je dejal, da bi morali biti lokali odprti le do 20. ure, saj da je vse po tej uri le zadovoljevanje potreb po alkoholu itd. Četudi smo govorili z različnimi gostinci, so bila, zanimivo, pričevanja s teh ustnih obravnav domala enaka.

»Povedati moram, da nihče od teh, ki so bili na moji ustni obravnavi, prej ni prišel do mene in povedal, da ga kaj moti. Niti tu nikoli ni posredovala policija zaradi kakršne koli kršitve javnega reda in miru. Kako si pa predstavljajo življenje v mestnem jedru? Brez enega samega lokala?« je še povedal eden tistih, ki ob plačevanju najemnine stežka vztraja v središču.

A na občini ponovijo, da se morajo držati tako občinskega odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v mestni občini Novo mesto kot splošnega pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, v katerih se opravlja gostinska dejavnost. Slednjega so napisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kamor je nedavno že romal dopis novomeškega župana Gregorja Macedonija oz. njegova pobuda za spremembo in dopolnitev omenjenega pravilnika.

»V interesu mestne občine Novo mesto in tudi v javnem interesu je, da gostinski obrati v središču mesta obratujejo tudi v podaljšanem obratovalnem času, to je po 22. uri, saj s tem prispevajo k oživitvi mestnega jedra, kar je eden izmed ciljev, ki jih zasledujemo pri razvoju turizma in občine,« je med drugim zapisal župan in nadaljeval, da je »ena izmed nalog občine, da omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva. Z ustrezno spremembo določil pravilnika bi občine imele možnost, da same določijo redni obratovalni čas gostinskih obratov glede na potrebe slednjih in v skladu z interesi občine po razvoju gospodarstva in turizma.«

Kdaj in če sploh bodo na MGRT ukrepali, nam še ni uspelo izvedeti. Ob vseh opisanih težavah gostincev pa dodajmo, da četudi posamezniki vztrajajo in so pripravljeni tudi več mesecev trpeti izpad večernega zaslužka, tudi po prejeti odločbi o podaljšanem obratovalnem času ne morejo biti zadovoljni. Omenjeno soglasje namreč velja največ eno leto oziroma najdlje do konca posameznega koledarskega leta, ko bi morali ves (dolgotrajni) postopek ponoviti.

Članek je bil objavljen v 14. številki Dolenjskega lista z dne, 4. april 2019.

Besedilo in fotografiji: Mirjana Martinović

Komentarji (4)

16.4.2019—   (6)   (6)   Ocenimestnik 
Ne vem zakaj se te tri, štiri barvite posameznike poimensko ne izpostavi? Tako ali tako javno ne skrivajo svojih namenov in držijo tako rekoč celo mesto v šahu s konstantnimi prijavami na policijo ... Samo v Sloveniji je to mogoče. Nazadnje se je moral še glasbenik s kitaro na trgu sredi dneva umakniti, ker ga je eden izmed teh likov prijavil. Naj se ve.
16.4.2019 2   (2)   (0)   Ocenijst1 
Zakaj zavajate ljudi. Lokali imajo že sedaj možnost poslovati petek in sobota do 24 ure.
16.4.2019 9   (9)   (0)   OceniTrue Truic 
Center NM je kot kmečka nevesta brez ženina, lepo oblečena, vendar žalostna in razočarana...napovedan svečan dogodek je postal že zdavnaj napovedan pogreb, vseh "slavljencev"...tistih 65%. lepe praznike ovčice ponižne...
16.4.2019–5   (2)   (7)   Ocenireziser 
bi reku,da je tukaj nesposobna predvsem občina, če je prej šlo toliko let brez problemov, bi lahko še vedno delali po skrajšanem postopku, ne ba, da se gre tukaj neko demokracijo. osebe ki bremzajo lokale in podaljšano odprtje pa lepo na pranger naj se ve kdo so ti zdolgočaseni zaviralci

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava