Posavsko gospodarstvo poslovalo boljše

15.5.2019 | 13:10

Marijana Malus (levo), vodja izpostave Ajpes Krško, in področna svetovalka Martina Radej

Krško - »Čeprav je bila v lanskem letu rast prihodkov posavskih družb pod slovenskim povprečjem, so uspele nadpovprečno izboljšati poslovni izid in neto dodano vrednost,« na osnovi skoraj 1.500 oddanih poslovnih poročil ugotavljajo v posavski izpostavi Ajpesa.

Kot sta na včerajšnji novinarski konferenci razložili vodja izpostave Marijana Malus in področna svetovalka Martina Radej, so posavske družbe v letu 2018 imele 102 milijona evrov neto čistega dobička, kar je za 29 odst. več kot leto prej, ter dobre pol milijarde neto dodane vrednosti oz. desetino več kot v letu 2017. Za primerjavo v Ajpesu navajajo, da so družbe na ravni države neto čisti dobiček povečale za 16 in neto dodano vrednost za 9 odstotkov.

Prihodki posavskih gospodarskih družb so bili lani za 3 odst. višji kot leto prej in so dosegli 4,2 milijarde evrov, rast pa je bila nižja od slovenskega povprečja, ki je znašalo 9 odst. Prihodke so najbolj povečale družbe v predelovalni dejavnosti ter v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, na drugi strani pa so jih najbolj zmanjšale družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Gre za pet posavskih družb, ki že leta pomembno krojijo skupne rezultat posavskega gospodarstva in ga potegnejo enkrat navzgor, drugič navzdol.

Več doma, manj na tujem

Posavsko gospodarstvo je najbolj, za 8 odst., povečalo prihodke na domačem trgu, ki so znašali 120 milijonov evrov, medtem ko na tujem ni bilo tako uspešno. Prihodke je za desetino povečalo le na trgih izven EU, medtem ko so se na trgu EU zmanjšali za odstotek. Pri tem je pomembno, da gre zmanjšanje v največji meri na račun družb s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki so na trgu EU prodale za 87 milijonov evrov manj. Druge posavske družbe so tja prodale za 72 milijonov evrov več kot prejšnje leto, največ družbe predelovalne dejavnosti (45 milijonov). Posavje prav zaradi vpliva prodaje elektrike izstopa po prihodkih od izvoza, saj je z 61-odst. deležem na drugem mestu med regijami (za jugovzhodno Slovenijo).

Pet družb s področja oskrbe z električno energijo močno vpliva na rezultate posavskega gospodarstva.

Posavske družbe so lani zaposlovale 11.773 oz. 855 več ljudi kot leto prej. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj, za 28 odst., pa so neto poslovni izid izboljšale družbe predelovalne dejavnosti. Od omenjenih 102 milijona evrov neto čistega dobička je 45 milijonov ustvarila energetika, 26 predelovalna dejavnost, 11 trgovina in 7 gradbeništvo. Predelovalne dejavnosti so imele največ neto dodane vrednosti (184 milijonov evrov), sledila jim je energetika s 155 milijoni evrov. Dodana vrednost na zaposlenega (45.448 evrov) je bila za 2 odst. višja kot leto prej in hkrati za 1.033 evrov višja kot je povprečje v Sloveniji.

Manj prihodkov, boljši izid

Posavska izpostava Ajpesa še vedno ugotavlja, da je oskrba z električno energijo z dvotretjinskim deležem v vseh prihodkov še vedno najpomembnejša dejavnost v regijskem gospodarstvu. V tej dejavnosti posluje 17 družb, najpomembnejše so štiri velike in ena srednje velika, ki so s 1.129 zaposlenimi dosegle 2,8 milijarde evrov prihodkov, imele 155 milijonov neto dodane vrednosti, kar je 137.606 evrov na zaposlenega. Čeprav so imele lani za 2 odst. manj prihodkov, so kar za četrtino izboljšale neto poslovni izid glede na predhodno leto.

224 družb predelovalne dejavnosti je ustvarilo 16 odst. prihodkov (674 milijonov) regijskega gospodarstva, 184 milijonov evrov neto dodane vrednosti in zaposlovalo skoraj 5.000 ljudi. Čeprav je večina družb v tej dejavnosti poslovalo s čistim dobičkom (skupno 29 milijonov), je imela dejavnost skupno tudi 4 milijone čiste izgube, ki pa je bila vseeno kar za 60 odst. nižja kot leto prej.

380 družb (med njimi 1 velika in 6 srednje velikih) s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil je ustvarilo 351 milijonov evrov oz. 8 odst. vseh prihodkov regije, 49 milijonov neto dodane vrednosti in za četrtino več neto čistega dobička (11 milijonov) kot leto prej.

Tudi samostojni podjetniki so izboljšali rezultate poslovanja. Letna poročila je oddalo nekaj čez 2.000 podjetnikov, ki so imeli 233 milijonov evrov prihodkov in 2.075 zaposlenih.

Besedilo in fotografiji: B. Dušič Gornik

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava