Aktivnosti v Hiši sožitja, DU na Čitalniški 1 Novo mesto

16.5.2019 | 08:00

14.5.

 ob 8-12 Družabne igre in šah

 ob 9-11 Šah

 ob 17.00 Ž pikado

15.5.

 ob 8-12 Družabne igre in šah

 ob 9.00 Bralni krožek s Slavko Kristan v Hiši sožitja

 ob 18.00 M pikado

16.5.

 ob 8-12 Družabne igre in šah

 ob 8:30 Rešilje

 ob 9.00 Likovniki

17.5.

 ob 8-12 Družabne igre in šah

 ob 9-13 Bridž

Vse navedene aktivnosti SO BREZPLAČNE in se odvijajo znotraj Društva upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1.

Zaradi lažje organizacije je zaželeno, da potrdite svojo udeležbo na telefonsko številko 07/ 30 21 240 ali prek elektronske pošte upokojenci2@t-2.net. Podrobnosti na www.upokojenci-nm.si.