50-letnica OPZ Novo mesto: Izobraževanje, zastopanje in mreženje

17.5.2019 | 10:45

Na današnjem zaključnem dnevu obrtno-podjetniškega tedna poteka odprti oder s Sašo Einsiedler z motivacijskim predavanjem Za osebno in poslovno uspešnost, ki ji bo sledil pogovor s podjetniki na temo 'Obrt ni več ročno delo'. (Foto: fb stran OPZ Novo mesto) 

Novo mesto - Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto letos praznuje 50-letnico delovanja. Njen predhodnik, Združenje samostojnih obrtnikov Dolenjske, je bil ustanovljen marca 1969, za prvega predsednika pa je bil izvoljen Jože Črtalič, dedek zdajšnje predsednice Mojce Andolšek Črtalič. »Morda to najbolj slikovito pove, da na zbornici cenimo in nadaljujemo tradicijo obrti, ki je že prerasla v moderno proizvodnjo in sodoben, mednarodno konkurenčen način delovanja podjetij. Še trije sinovi, Peter Durjava, Robert Peric in Toni Merlin, nadaljujejo dejavnost očetov, naših ustanovnih in častnih članov, in so člani zbornice vseh 50 let,« je ob tem povedala direktorica OOZ Novo mesto Emilija Bratož.

Novomeška zbornica danes združuje 660 članov in podpornih članov ter približno 150 upokojenih obrtnikov, ki so še vedno pripadni svoji stanovski organizaciji. »Res je članstvo upadlo za 40 odst., vendar s podjetniki, ki so prostovoljno ostali naši člani, na neki način lažje sodelujemo, saj je delovanje vzajemno in ne podrejeno obveznemu plačevanju članarine. Tako kot takrat, ko je bila dana pobuda za ustanovitev združenja, ki bo zastopalo interese podjetniško delujočih in mislečih, se tudi danes zbornica še vedno bori in opozarja na potrebo po ugodnejši podjetniški klimi, ki bo omogočila enostavnejše poslovanje in manj birokratskih in zakonodajnih ovir – kar ob spremembah zakonov omogočimo vsem, ne le našim članom. Današnji izziv ni le nadaljevanje začetega, temveč nadgrajevanje sposobnosti organizacije in prilagajanje modernejšim izzivom glede načina in strokovnosti delovanja podjetij ter izvajanja storitev zanje,« je še dodala Bratoževa.

Po njenih besedah je zbornica v petih desetletjih postala uspešen zagovornik in podporni servis obrtnikom in podjetnikom s številnimi storitvami in aktivnostmi na področju strokovnega izobraževanja in enotnega nastopanja, ki bi jih marsikateri posameznik le stežka uresničil sam ali brez pomoči odpiranja vrat pristojnih institucij. A kljub temu težav obrtnikom in podjetnikom ne manjka: »Tehnične in vodstvene uspešno rešujejo sami s svojimi kadri – od vedno bolj iskanih mojstrov in poklicno usmerjenih zaposlenih strokovnjakov do razvojno usmerjenih tehnikov in inženirjev – zbornica pa jim pomaga pri razumevanju in upoštevanju finančnih, pravnih in zakonodajnih zahtev, ki postajajo vsaj za mikro podjetja vedno bolj zapletene in mnogokrat birokratsko preobsežne. Izzivov, kako se odzvati na pobude in kakšne storitve še ponuditi, tako ne manjka.«

Jubilej bodo praznovali z več dogodki, ki delno spominjajo na čase 70. let, ko je zbornica začela delovati. Iz virov izhaja, da so že takrat organizirali zborovanja obrtnikov, koncerte in druženja. Od organizacije prvih obrtnih dnevov mineva ravno 85 let. »Vsekakor ne le zato, temveč zaradi strokovnega nadgrajevanja in druženja v jubilejnem letu, od 13. do 16. maja organiziramo obrtno-podjetniški teden tematskih predavanj, srečanj in mreženja podjetnikov. Štiridnevno dogajanje bomo zaokrožili z motivacijskim predavanjem Saše Einsiedler, ki se bo za zaključek na okrogli mizi 'Obrt ni več ročno delo' pogovarjala z uspešnimi dolgoletnimi podjetniki, ki imajo že svoje naslednike, ter mlajšimi, zelo inovativno naravnanimi podjetniki začetniki,« je še dodala direktorica in nadaljevala, »želeli bi, da nas v družbenem in gospodarskem okolju ne bi imeli za institucijo, ki združuje zgolj rokodelce, in opozoriti, da mikro in mala podjetja, ki jih zastopamo, predstavljajo 98 odst. našega gospodarstva, iz česar tudi država črpa sredstva za delovanje vseh ostalih javnih področij, zato pričakujemo, da se bo njihov nivo nezadržno dvigoval v korist ljudi.«

Konec maja na gradu Grm prirejajo še koncert Abba Platin, slavnostna akademija ob jubileju pa bo konec novembra v KC Janeza Trdine. Na vprašanje, kje vidi zbornico v prihodnje, mogoče čez 50 let, pa je Bratoževa odgovorila, da bo to morda »zbornica vseh podjetnikov in gospodarstva brez razlikovanja med obrtnimi in novodobnimi dejavnostmi. Upam si reči, da si bo še prej kot čez 50 let vsak posameznik, na neki način podjetnik, ustvarjal svoje delo in dodatni zaslužek, kar pomeni, da bo združevanje, mreženje, druženje in povezano delovanje, čeprav v večjem deležu digitalno, pomembno še bolj kot danes. Nekje v osrčju bo delovalo nekaj najboljših organizacij podpornega okolja kot vezni člen.«

Članek je bil objavljen v 18. številki Dolenjskega lista z dne, 3. maja 2019.

Mirjana Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava