Krka v četrtletju dobiček okrepila skoraj za polovico

23.5.2019 | 15:30

Krkin kompleks v Ločni v Novem mestu (Foto: spletna stran Krke)

Novo mesto - Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju dosegla prodajo v višini 378,5 milijona evrov, kar je 12 odst. več kot v primerljivem obdobju lani, in ustvarila 70,3 milijona evrov čistega dobička oziroma 42 odst. več kot lani v enakem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju je nadzorni svet družbe obravnaval na včerajšnji redni seji.

Dobiček iz poslovanja skupine Krka se je v prvih treh mesecih zvišal za 17 odst. na 72,2 milijona evrov, dobiček pred davkom pa je znašal 81,5 milijona evrov in je bil 43 odst. večji kot v primerljivem lanskem obdobju. Davek iz dobička je znašal 11,2 milijona evrov, efektivna davčna stopnja pa 13,8 odst..

Skupina Krka je v prvem četrtletju ustvarila za 378,5 milijona evrov prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev za 377,3 milijona evrov. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki iz prodaje, so v sporočili za javnost zapisali v Krki.

Največjo absolutno rast prodaje je Krka ustvarila v regiji Vzhodna Evropa. Prodaja v tej regiji se je povečala za 15 odst. na 122,1 milijona evrov, kar predstavlja 32,4-odstotni delež v prodaji skupine. V Rusiji se je Krkina prodaja izdelkov povečala za štiri odstotke na 77,5 milijona evrov, v Ukrajini pa je Krka prodala za 18,9 milijona evrov izdelkov in dosegla 76-odst. rast. Dvoštevilčno rast prodaje je Krka dosegla na večini trgov te regije.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s 85,9 milijona evrov in 22,8-odst. deležem druga po velikosti prodaje v skupini Krka. Prihodki v tej regiji so se povečali za šest odstotkov. Vodilni trg je bila Poljska, prodaja pa se je povečala tudi na Madžarskem, Slovaškem in v Litvi.

Sledila je regija Zahodna Evropa s 84,3 milijona evrov prodaje, kjer so zabeležili 14-odst. rast, in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine. Največ so prodali v Nemčiji, Španiji in Skandinaviji. Prodaja izdelkov pod lastno blagovno znamko prek Krkinih odvisnih družb se je povečala za 23 odstotkov, njen delež v skupni prodaji regije pa je znašal 72 odstotkov. Največjo rast prodaje so beležili v Skandinaviji, Španiji, Združenem kraljestvu in Italiji.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 50,4 milijona evrov izdelkov, kar je 14 odst. več kot v enakem obdobju lani, in predstavlja 13,4-odst. delež v prodaji skupine Krka. Vodilna trga sta bila Romunija in Hrvaška, največjo prodajno rast pa so beležili v Bolgariji in Srbiji.

V Sloveniji so dosegli 22 milijonov evrov prodaje, kar predstavlja 5,8-odst. delež prodaje skupine Krka, rast pa je bila 3-odstotna. Glavnino prodaje, 13,5 milijona evrov, so dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 8,5 milijona evrov.

Skupina Krka je v prvem četrtletju prodala za 314,4 milijona evrov zdravil na recept, kar je 13 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 83,3-odstotni delež v prodaji skupine. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je povečala za osem odstotkov, so ustvarili 36,8 milijona evrov (9,7-odst. delež v skupni prodaji). Prodaja veterinarskih izdelkov se je zvišala za sedem odstotkov na 17,6 milijona evrov (4,7-odst. delež v skupni prodaji), prodaja zdraviliško-turističnih storitev pa za šest odstotkov na 8,5 milijona evrov (2,3-odst. delež v skupni prodaji).

Za vlaganja in naložbe je skupina Krka v prvem četrtletju namenila 23,7 milijona evrov, od tega 19,6 milijona v obvladujoči družbi. Namenjene so bile predvsem za povečanje proizvodnje in razvoja ter zagotavljanju kakovosti. Vlagali so tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

V skupini Krka je bilo konec marca delalo 11.370 ljudi, od tega 51 odstotkov v tujini. Skupaj z agencijskimi delavci skupina Krka sicer zaposluje 12.509 ljudi, kar je 27 več kot ob koncu leta 2018, so med drugim navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava