Odslej bo štipendije podeljevala tudi občina

2.6.2019 | 12:00

Metliški svetniki so zasedali skoraj štiri ure.

Metlika - Metliški svetniki so na zadnji seji za 15 točk dnevnega reda porabili skoraj štiri ure. Sprejeli so oceno izvajanja občinskega progama varnosti ter poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za lansko leto, ki ju je predstavil vodja Marjan Kastelic. Svetniki so predlagali, naj v prihodnje v oceno varnosti vključijo tudi migrantsko problematiko.

Najbolj pestra je bila razprava o elaboratu o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe – 24 urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti. Ob koncu so sprejeli sklep, da zmanjšajo ceno storitve iz dosedanjih 270 evrov brez DDV na 199 evrov brez DDV. Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o podeljevanju štipendij v metliški občini, ki jih občina doslej še ni podeljevala. Vsako leto naj bi podelili nekaj štipendij dijakom in študentom. V razpravi so imeli svetniki še precej predlogov, ki jih bodo vključili v odlok, ki ga bodo obravnavali na naslednji seji.

Soglasno so sprejeli spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Po novem bo v pravilniku nov ukrep pomoči in sicer subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko - trgovinske dejavnosti na podeželju. V prihodnje bo mogoče tudi subvencioniranje nadomestila za stavbno pravico za potrebe gospodarske dejavnosti na občinskih zemljiščih.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava