Položnica bo za sedem evrov višja

12.6.2019 | 09:30

Svetniki so soglasno sprejeli podražitev cen komunalnih storitev. Nove cene veljajo 8. dan po objavi v Uradnem listu RS.

Škocjan - Med pomembnejšimi točkami sinočnje seje občinskega sveta so bile gotovo komunalne zadeve. Po sprejemu letnega poročila Komunale Novo mesto za leto 2018, ki ga je predstavil direktor Gregor Klemenčič, so po seznanitvi z elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev, soglasno sklenili še, da se cene občanom dvignejo.

Mesečna položnica za štiričlansko družino z DN 20 in porabo 12 kubičnih metrov vode na mesec se bo tako s trenutne cene 55,48 evrov podražila na 62,73 evrov, kar pomeni za pet evrov na račun oskrbe s pitno vodo in za dva evra pri zbiranju in odvozu odpadkov. Skupaj gre torej za sedem evrov.

Gregor Klemenčič

Svetnikom takšna odločitev sicer ni bila najbolj všeč, saj se zavedajo, da za mnoge občane to pomeni veliko breme. Slišati je bilo, zakaj se pogovarjajo o dvigu cen, ko so zadnja leta veliko vložili v obnovo občinskih vodovodov, zmanjšali število okvar, cena pa spreminja.

Direktor Klemenčič je stvari podrobno pojasnil in dejal, da se povečujejo štiri postavke: vodarina in omrežnina na vodooskrbi, zbiranje in odvoz odpadkov in stroški javne infrastrukture. V škocjanski občini se je povečala vrednost infrastrukture, kar pomeni večje stroške upravljanja, posledično je večja amortizacija.

Največji skok na pričakujejo v prihodnjem letu, ko bodo zaključene hidravlične izboljšave - s predajo cevovodov se bo najemnina infrastrukture na oskrbi s pitno vodo povečala za 70 tisoč evrov. V zaključni fazi je zdaj izgradnja vrtine Škocjan, ki je za občino pomemben vodni vir. Žal so se pri izvajanju pojavile težave, napajanje je bilo preko vodarne Jezero v šmarješki občini, zato so bili nekateri občani oz. gospodinjstva v nedavnih dneh nekaj časa brez vode in seveda brez slabe volje ni šlo.

»Trudimo se, da je oskrba s pitno vodo čim manj motena. Sistem je kompleksen, na težave je vplivalo tudi vreme in večja poraba vode. Ko bo Vrtina Škocjan začela delovati, bo oskrba nemotena,« je zagotovil direktor komunale.

Župan Jože Kapler je pripomnil, da upa, da bo po zaključku hidravličnih izboljšav res bolje, saj so tako ljudem obljubljali vsi.

Spremembe pri stroških bodo v prihodnje povezane tudi z izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega voda od Dolenje Stare vasi do Dobruške vasi in zagonom čistilne naprave v obrtni coni. Na stroške storitev močno vpliva še drastična podražitev elektrike, višji so stroški goriva, materiala… Klemenčič je še poudaril, da so v Škocjanu sedanje cene še od leta 2015. Pri zbiranju in odvozu odpadkov je novomeška komunala med vsemi komunalnimi podjetji dosegla najnižjo lastno ceno, zato občinam predlagajo korekcijo cene zbiranja in odvoza odpadkov na polno predračunsko ceno - štiri občine so se za to že odločile.

Občina Škocjan je v letu 2018 dosegla negativen poslovni izid v višini 35.762 evrov, do česar je prišlo zaradi velikega števila obnov vodovodnih priključkov in črpanja sredstev za obnovo omrežnine.

Franci Kocjan odhaja

Franci Kocjan

Včeraj se je iz občinskega sveta poslovil občinski svetnik SLS Franci Kocjan, čigar odstopno izjavo so v občinski upravi prejeli 9. aprila. Seveda odstopa tudi od vseh ostalih funkcij v občini, razlog pa so zdravstvene težave.

Svetniki so sprejeli sklep, da se s tem odstopom seznanjajo, Občinska volilna komisija pa bo imenovala nadomestnega člana občinskega sveta, kar pomeni naslednji z liste SLS.

Kocjan je ob koncu seje svetnikom zaželel dobro delo in pomoč ljudem ter duhovno poglobitev, v dar pa jim je poklonil knjigo Jega dni v občini Škocjan, publikacijo Folklorne skupine Plamen, ki deluje pod okriljem KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan in je plod večletnega raziskovanja.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava