Občina oprostila samo sebe

19.6.2019 | 08:00

Škocjanski svetniki so oprostili občino plačila komunalnega prispevka za večnamenski dom v Škocjanu.

Škocjan - Občina sredi Škocjana načrtuje večnamenski dom, ki bo po besedah župana Jožeta Kaplerja namenjen druženju, za kulturne in družabne dogodke.

V njem bo po idejnem projektu, ki so ga izdelali v Biro arhitekti v Kamniku, dobila prostore krajevna knjižnica, večja dvorana z 250 sedeži, mestna kavarna, manjša dvorana za predstavitve knjig in druge dogodke, servisni prostori, kot so prostori za nastopajoče, sanitarije, itd. Kar nekaj prostora bo tudi v tržne namene, za razne pisarne, prostor bodo lahko dobila društva. Pomemben del je avla, pa streha, ki bo ravna in delno tlakovana, delno pa zazelenela, z nje bo lep razgled po okolici. Tudi stopnišče ob strani bo čez leto lahko služilo za prostor druženje in prireditve. Pred dvorano je predvidena zelena bariera in nato plato, spredaj parkirišče. V objektu bo dvigalo, predvidena je tudi ureditev klančinske poti za invalide.

Stavba, ki bo predstavljala dobro povezavo med šolo in vrtcem na zgornji strani ter razpršeno gradnjo manjših objektov v dolini (občinska stavba in Metelkov dom, bo projektirana kot skoraj nič energijska in na občini po besedah direktorice občinske uprave Petre Pozderec upajo na sofinanciranje Eko sklada. Na novomeško upravno enoto so že vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja - projekt za pridobitev dovoljenja je izdelalo kamniško podjetje SIM - zatem se bodo nadaljevale aktivnosti s pripravo projektne dokumentacije PZI.

Janja Ravnikar

Ker gre za objekt v splošnem javnem interesu, je občina na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Škocjan zaprosila za oprostitev plačila komunalnega prispevka, kar so svetniki seveda soglasno podprli. Čudili so se nad neumno in nerazumljivo zakonodajo, da mora občina sama sebi zaračunati komunalni prispevek.

Kot je povedala višja svetovalka za urbanizem in razvoj na občini Janja Ravnikar, bi komunalni prispevek v celoti za novogradnjo večnamenskega objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkirišči znašal dobrih 53.500 evrov. Občina bo morala ta denar nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava