TPV vlaga v Brežice skoraj 80 milijonov

19.6.2019 | 20:00

Tpv Brežice (Foto: TPV)

Brežice, Novo mesto - Skupina TPV iz Novega mesta je v zadnjih dveh letih pridobila pomembne nove posle za največje svetovne proizvajalce v avtomobilski industriji, zato načrtuje širitev proizvodnih zmogljivosti. Med drugim jih bo širila tudi v občini Brežice, in sicer v Šentlenartu, kjer že ima poslovno enoto, in v Industrijsko poslovni coni (IPC) Brezina, kjer je predvidena dodatna poslovna enota z visokotehnološko opremo in sodobnimi avtomatiziranimi poslovnimi procesi.

Kot so danes sporočili iz Občine Brežice, bo skupina na obeh lokacijah vzpostavila proizvodnjo v obstoječih objektih, hkrati pa zraven že načrtuje tudi gradnjo novih objektov. V njih bo potekalo oblikovanje in spajanje kovin s sodobno tehnologijo in z veliko mero avtomatizacije, ki jo bodo podprli s sodobnimi robotskimi sistemi, strojnim vidom in sistemi umetne inteligence. Tako bodo delo v novi tovarni, ki bo narejena skladno s konceptom pametnih tovarn, v naslednjih letih dobili ne le proizvodni delavci, temveč tudi visoko izobraženi strokovnjaki, tehniki in inženirji na področju tehnologij, robotike in avtomatizacije.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je februarja obiskal novomeški TPV, kjer se je, kot so sporočili tedaj, seznanil z novimi posli, ki jih je pridobila skupina. (Foto: TPV)

Začetek gradnje je predviden za letošnji avgust, medtem ko naj bi proizvodnjo zagnali februarja 2021. »Investicija, ki ima status strateškega pomena na državni ravni, bo znašala okrog 78 milijonov evrov in poleg ohranjanja delovnih mest predvideva v naslednjih letih najmanj 50 novih zaposlitev,« sporočajo iz brežiške občine.

Dodajajo, da je občina za umestitev te naložbe morala dopolniti in spremeniti veljavni občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za IPC Brezina. Pobudo za spremembo je dalo podjetje TPV januarja letos, občina pa je z aktivnostmi sledila časovnemu načrtu podjetja. Spremembe in dopolnitve OPPN je pravočasno uskladila z vsemi pristojnimi nosilci urejanja prostora (skupno 10), v času javne razgrnitve ter javne obravnave pa ni bilo podanih pripomb na predstavljeni prostorski akt.

»Ko bo občinski svet potrdil dopolnjeni OPPN, bo to podlaga, da podjetje pridobi gradbeno dovoljenje, ki je osnova za začetek investicije v IPC Brezina,« pravijo na občini. Župan Ivan Molan poudarja, da je več deset milijonov evrov vredna investicija državnega izjemno pomembna za razvoj gospodarstva v občini. »Naša občina že več kot 10 let izvaja strategijo razvoja gospodarstva, pri čemer spodbuja posameznike in organizacije z različnimi ukrepi in spodbudami. Med temi so prilagoditve prostorskega načrta razvojnim pobudam, ureditev obrtnih in industrijskih con, uvedba subvencij za nakupe zemljišč v conah in sofinanciranje preko javnih razpisov, ki omogočajo boljše pogoje za razvoj podjetništva,« se ob tej priložnosti pohvali župan.

B. D. G.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava