Brez ureditve obvozne ceste ne bo šlo

20.6.2019 | 13:10

Šentjernejski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili s potekom ureditve obvozne ceste, kar je nujno za začetek del v Dolenji Stari vasi.

Šentjernej - Na sinočnji seji občinskega sveta so se svetniki seznanili s problematiko ureditve ceste Šentjernej- Vovčkova vas - Vrbovce - Rakovnik, kar je predpogoj za začetek del kanalizacije in obnove ceste v Dolenji Stari vasi. To je bila dodatna točka dnevnega reda, ki so jo obravnavali na predlog svetnika Andreja Mikca.

Andrej Mikec

Po besedah Janeza Hrovata iz občinske uprave, bo odpiranje ponudb za dela v Dolenji Stari vasi 15. julija, avgusta naj bi se dela pričela in takrat bo veljala popolna zapora ceste, tako da bo omenjen obvoz nujen za vse prebivalce naštetih vasi, da bodo sploh imeli dostop do svojih domov. Zato bo treba z ureditvijo pohiteti.

Radko Luzar

Na občini so se, kot je dejal župan Radko Luzar, potrudili, da sta po več sestankih, ki so se začeli že v lanskem letu, našli kompromis z dvema civilnima iniciativama, ki sta nastali: CI Staro sejmišče, katere predstavniki so kot neustrezno ocenili rešitev, ki predvideva navezavo nove ceste na križišče pri Golobovih na Starem sejmišču, saj je cesta preozka za tako povečanje prometa, kot bi nedvomno sledilo, in stanje v naravi ne omogoča njene širitve, ter CI Volčkova vas, Vrbovci, Rakovnik in Dolenja Stara vas. Predstavniki slednje so nujnost vzpostavitve nove cestne povezave argumentirali s preozko cesto skozi Dolenjo Staro vas, nevarnostjo za udeležence v prometu in predvsem za otroke in stanovalce tik ob cesti.

»Bilo je kar nekaj vroče krvi, a vsak je malo popustil in našli smo rešitev,« je dejal župan ter povedal, da so na predvideni trasi nove ceste od lastnikov zemljišč že sklenili predpogodbe za odkup zemljišč po končani investiciji in izvedli geodetske meritve. Potrebno pa bo urediti odvajanja padavinskih voda z izgradnjo meteornega jarka, saj v času večjega deževja odnaša dele obstoječe javne poti, kar občini povzroča dodatne stroške z vzdrževanjem. Del trase, ki v veljavnem občinskem prostorskem načrtu ni predviden, bo potrebno v OPN ustrezno umestiti v postopku sprememb in dopolnitev.

Albert Pavlič

Da se v CI Staro sejmišče ne strinjajo, da je ves promet speljan preko njihovega konca, je poudaril svetnik in predsednik CI Albert Pavlič. "Križišče pri Golobu ne dopušča kakšne obvoznice. Treba je poiskati bolj dolgoročno sprejemljive rešitve," je dejal in omenil tudi možnost "reakcije prizadetih občanov".

In kakšna je rešitev? Kratkoročno bodo uredili obvoz od križišča za Volčkovo vas mimo "boga"do Videtovega kozolca, dolgoročno pa je predvidena ureditev ceste od križišča za Volčkovo vas do križišča za Golobinjek, nato pa skozi peskokop proti Šentjerneju, cesta pa se bo nato priključila na sedanjo cesto za Dolenjo Staro vas.

Za ureditev obvozne ceste  je občina včeraj z rebalansom proračuna namenila 45 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava