Krka delničarjem 3,20 evra za delnico

5.7.2019 | 09:00

Krkin kompleks v Ločni v Novem mestu (Foto: spletna stran Krke, arhiv DL)

Otočec - Delničarji Krke so na včerajšnji 25. skupščini sprejeli sklep, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 189,47 milijona evrov za dividende nameni 101,66 milijona oz. 3,20 evra bruto na delnico, kar je za 10,3 odstotka več kot lani. Dividende bodo delničarjem začeli izplačevati 18. julija.

Po prvotnem predlogu bi, kot je poročala STA, za dividende namenili 101,84 milijona, a je delničar Jože Colarič, sicer predsednik uprave Krke, podal nasprotni predlog, po katerem bi za izplačilo dividend namenili 101,66 milijona. Po njegovih besedah gre zgolj za tehnični popravek, ki ne vpliva na višino dividende. Delničarji so predlog podprli.

Za druge rezerve iz dobička naj bi po prvotnem predlogu namenili 43,82 milijona evrov, skoraj enak znesek pa prenesli v naslednje leto. Tudi glede tega je Colarič podal nasprotni predlog za zvišanje obeh zneskov na 43,9 milijona evrov, ki so ga delničarji prav tako podprli.

Med drugim so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in jima podelili razrešnico, se seznanili z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja in za novo članico za mandatno obdobje petih let, ki se začenja danes, izvolili Mojco Osolnik Videmšek.

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 pa so imenovali ljubljansko revizijsko družbo Ernst & Young.

Colarič je delničarjem na skupščini predstavil tudi poslovanje v prvem polletju. Skupina Krka je po ocenah ustvarila 761,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odst. več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa se je okrepil za 37 odstotkov na 139,9 milijona evrov, je navedla STA. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju bo nadzorni svet obravnaval na seji 31. julija.

Za letošnje leto v skupini načrtujejo prodajo v višini 1,375 milijarde evrov, čisti dobiček v višini 172 milijonov evrov, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih 124 milijonov evrov ter izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 odstotkov prodaje.

»Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne kot danes, predvidevamo, da bosta prodaja in dobiček višja od načrtovanega,« je dejal Jože Colarič.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava